En förälder ska inte kunna förbjuda den andra att vaccinera barnet

Mats Reimer.
Mässling.

Som barnläkare blir man ganska upprörd när föräldrar tackar nej till vår viktigaste hälsovårdande åtgärd, och än mer förtvivlad över att den ena föräldern kan lägga in sitt veto mot att barnet vaccineras, skriver Mats Reimer. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Visste ni att den ena föräldern kan lägga in veto mot att den andra föräldern låter barnet få ta del av det allmänna vaccinationsprogrammet? De vaccin som gratis erbjuds på barnavårdscentralerna, och senare inom skolhälsovården, är förstås frivilliga, men så gott som alla föräldrar litar på BVC och låter vaccinera sina barn. I princip 100 procent av läkarnas egna barn, och över 95 procent av samtliga barn får ett bra skydd mot 9 olika sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HiB, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund.

Alla flickor erbjuds i skolan gratis vaccin mot papillomvirus, och jag skulle tro att även pojkar inom några år kommer få samma chans. De senaste vaccinen på väg in i programmet är hepatit B och rotavirus. Där har flera landsting valt att inte vänta in regeringsbeslut, utan har gått före och erbjuder redan dessa vaccin.

För de unga barnen är det föräldrarna som avgör.

Det finns ingen skarp gräns när barn anses kapabla att fatta egna beslut om vård. I varje fall från tonåren bör barnets åsikt beaktas, i ökande grad med ökande mognad. Man kan alltså väl tänka sig att en flicka på 15 år tillåts fatta beslut om att ta vaccin mot papillomvirus även om föräldrarna inte vill detta. Men för de unga barnen är det föräldrarna som avgör, och i de flesta fall förutsätter vården att föräldrarna är överens även om bara en förälder är närvarande.


LÄS MER: Motståndarna litar på alternativ fakta – för det kommer barn att dö 


Skolsköterskans viktigaste insats för folkhälsan är att få vaccinationsprogrammet att fungera, och en administrativ stötesten är då att få in undertecknat samtycke med påskrift från båda vårdnadshavare. Om inte skolsköterskan kan få in underskrift från båda föräldrar så skall hon inte vaccinera. Det är i varje fall den tolkning som från juridiskt håll framförts i senaste numret av tidskriften Skolhälsa, som svar på en frustrerad skolsköterskas fråga.

Som barnläkare blir man ganska upprörd.

Här ligger en avgörande skillnad mellan vårdpersonal, som i främst ser till resultatet av vården, och jurister som ser till paragrafer och procedur, blinda för den praktiska konsekvensen. Som barnläkare blir man ganska upprörd när föräldrar tackar nej till vår viktigaste hälsovårdande åtgärd, och än mer förtvivlad över att den ena föräldern kan lägga in sitt veto mot att barnet vaccineras.

Skulle en förälder vägra att ge penicillin till ett barn med allvarlig lunginflammation eller cellgiftsbehandling vid en akut barnleukemi då skulle vården omedelbart be socialnämnden om ett tillfälligt omhändertagande. Så görs om barn till Jehovas vittnen behöver blodtransfusion för att överleva. Men jag har aldrig hört talas om att ett barn omhändertagits för att genomdriva en förebyggande åtgärd.


LÄS MER: Alla barn ska ha fullständig vaccination


Eftersom det generellt finns ett så grundmurat förtroende för de frivilliga barnvaccinen bör man inte sätta detta på spel genom att införa tvingande regler och bestraffa föräldrar som inte låter sig övertygas. Däremot bör praxis ändras så att det räcker med en förälders medgivande för att låta barnet delta fullt ut i det nationella vaccinationsprogrammet.

I vaccindebatten kan man få intrycket att det största problemet med ovaccinerade barn finns bland familjer med en okonventionell syn på både hälsa och livet i övrigt. Men barn på Södermalm är i dag nästan lika välvaccinerade som de på Östermalm, och trots religiöst vaccinmotstånd i Järna ligger Södertälje som helhet rätt bra till. Det är främst de somaliska mammorna i Stockholms förorter som vi behöver nå, där är den helt obefogade rädslan för allvarliga biverkningar av mässlingvaccin fortfarande stark.


Mats Reimer

Barnläkare