En fastighetsskatt slår hårt mot väldigt många

Genom JÖK har partierna förbundit sig att genomföra en omfattande skattereform. Det är inom ramen för en sådan som S och MP kommer driva på för en återinförd fastighetsskatt, skriver Christian Ekström.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Christian Ekström är vd på Skattebetalarna.
Foto: Skattebetalarna

Sluta låtsas att det är Fredde och Mickan i Solsidan som drabbas om en fastighetsskatt införs. Det är vanligt folk, med vanliga inkomster, i vanliga hem. 

Bostadsägarna behöver nu tydliga besked om var partierna står, skriver Christian Ekström, Skattebetalarna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I riksdagens budgetdebatt (21/9) beskrev finansminister Magdalena Andersson (S) taket för dagens fastighetsavgift som en rabatt för dem med fina villor. Innan replikskiftet var klart hade finansministern hunnit med att dra paralleller till TV4:s succéserie Solsidan. Men sanningen är att när skatten ska betalas så är det inte Fredde och Mickan som får öppna plånboken. Det är du. 

En genomsnittlig villa kostade år 2019 tre miljoner kronor. Med en återinförd fastighetsskatt skulle kostnaden för en sådan villa uppgå till 22 500 kronor om året. Det innebär en skattehöjning på över tusen kronor per månad jämfört med i dag. En sådan skattehöjning skulle slå hårt mot vanligt folk med vanliga inkomster.  

Vi har frågat alla partier

Trots att fastighetsskatten skulle drabba landets hushåll på ett mycket negativt och genomgripande sätt är det förvånansvärt få riksdagspartier som tar tydligt avstånd ifrån att införa en fastighetsskatt. Skattebetalarnas förening har vänt sig till alla riksdagspartier och ställt frågan om man vill införa en fastighetsskatt. När svaren kom in väcktes nya frågor.  

Vänsterpartiet är klart mest positiva till att införa en fastighetsskatt och förespråkar att en ny modell på fastighetsskatt bör tas fram vid en översyn av skattesystemet. 

Svaren från L och C kan vid första anblick uppfattas som lugnande – men skenet bedrar.

Miljöpartiet ser problem med dagens fastighetsavgift som infördes av Alliansregeringen och menar att det bidrar till ökade klyftor och en försämrad rörlighet på bostadsmarknaden. 

S vill koppla tydligare till inkomst

Socialdemokraterna argumenterar för vad man kallar en mer rättvis beskattning och vill att alla skatter utvärderas i en skattereform. I sammanhanget nämns att många nationalekonomer vill ändra fastighetsavgiften för att den är regressiv, vilket i klartext betyder att fastighetsskatten borde kopplas tydligare till inkomst. 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är tydligast i sitt avståndstagande till fastighetsskatt. M pekar på att den förra fastighetsskatten saknade legitimitet, KD framhåller att konstruktionen var oförutsägbar och tvingade människor ifrån sina hem, medan SD lovar att partiet under inga omständigheter kommer medverka eller bidra till att fastighetsskatten återinförs. 

Var står egentligen C och L?

Svaren från Liberalerna och Centerpartiet väcker en del frågor. Liberalerna säger nej till att införa en ny fastighetsskatt. Samtidigt stänger man inte dörren för förändringar i den kommunala fastighetsavgiften eller ränteavdraget inom ramen för en större skattereform. Centerpartiet svarar kort: ”Nej, Centerpartiet vill inte återinföra fastighetsskatten”. 

Svaren från Liberalerna och Centerpartiet kan vid första anblick uppfattas som lugnande men skenet bedrar. Genom Januariöverenskommelsen har partierna förbundit sig att genomföra en omfattande skattereform. Det är inom ramen för en sådan som Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer driva på för en återinförd fastighetsskatt. 

Risk för kohandel

Liberalernas svar väcker frågan om partiet kan leva med en återinförd fastighetsskatt så länge den kallas avgift i stället för skatt? Och även om Centerpartiets svar är betydligt mer lugnande så fäster de avsevärd vikt vid ”vill” och ”återinförd”. Skulle Centerpartiet tolerera en ny fastighetsskatt om de fick något annat i utbyte? Frågan blir särskilt relevant mot bakgrund av att Centerpartiet på sin senaste partistämma fattade beslut om att man vill se en översyn av fastighetsbeskattningen.  

Människor som äger sina hem behöver tydliga besked om var partierna står kring fastighetsskatten. Det är dags att sluta låtsas att det är Fredde eller Mickan som drabbas om en fastighetsskatt införs. Det är vanligt folk, med vanliga inkomster, i vanliga hem. 


Av Christian Ekström

Vd, Skattebetalarnas förening

LÄS MER: Bensinen blandas ut – ändå höjs skatten av ”miljöskäl”