Ebba Busch Thor:    "Jag vill förnya KD"

"Jag söker mandat att som partiledare fullfölja ett förnyelsearbete", skriver Ebba Busch Thor i sin programförklaring för att kandidera som partiledare för KD.
Foto: Sven Lindwall

Jag vill leda ett KD som tar strid mot politiska ovanifrånlösningar och utifrån den kristna värdegrunden förverkliga idén om att alla beslut ska fattas nära människan, skriver Ebba Busch Thor.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Mitt politiska engagemang väcktes under tonåren då jag såg ett glapp mellan bilden av vår välfärd och den verklighet min mormor Gunhild mötte i kontakten med äldreomsorgen. När hemtjänsten kom till mormor, till det hem som hon och morfar under många år tillsammans byggt upp, påpekades allt som var fel: bordet och stolarna stod på fel plats, risken för att ramla var allt för stor. Med en svart penna drogs ett streck över den vackra tapeten vid trappan där ett hjälphandtag skulle sättas upp.

Allt gjordes i bästa välmening för att underlätta mormors vardag.  Men det gjordes utan respekt för henne som person. Gunhilds önskemål och behov efterfrågades inte. Bemötandet krympte hennes värld. Det som skulle ge henne omsorg riskerade att släcka livsgnistan. Därför blev hemtjänstbesöket inte bara det första utan också det sista. Det blev i stället kyrkan, grannarna och vi i familjen som klev in och gav den hjälp mormor behövde. Jag är glad att hon hade det stödet men det är inte alla förunnat.

Min slutsats blev tydlig: samhället måste byggas med utgångspunkt i den enskilda människan. Idén att alla ska passa in i samma system, likriktas in i samma form, leder fel. Det finns en övertro på politiska lösningar, att medmänsklighet, värdighet och omsorg kan beordras fram uppifrån genom direktiv och kontroll. I verkligheten gäller ofta det omvända. Det är i vardagen, i mötet mellan människor, som samhället skapas.

Jag vill leda ett Kristdemokraterna som med kraft tar strid mot politiska ovanifrånlösningar. Med förankring i den kristna värdegrunden, med den kristna etik som sätter människovärdet i centrum, ska vi leda en perspektivförändring i svensk politik och förverkliga idén om att alla beslut ska fattas nära människan, på lägsta ändamålsensliga nivå. Här ser jag ett antal samhällsutmaningar som prioriterade:

1. Familjepolitik för frihet och trygghet. Familjen är grunden i samhället. I stabila familjer får barn trygghet, kärlek och goda värderingar. En trygg uppväxt är avgörande för att vi ska formas till personer med förmågan att ta ansvar för oss själva men också för våra medmänniskor. Dagens samhälle sätter många familjer under stor press – det kan vara ekonomiskt men många gånger handlar det om tidspress. Förändringar på arbets- och bostadsmarknaden gör det också svårt för många unga att bilda familj. Politiken ska stödja familjeetablering och underlätta för familjer att själva forma sin vardag. 

2. En ansvarsfull migrations- och integrationspolitik. Sverige ska med generositet hjälpa människor som flyr undan krig. Men Sverige kan inte ensamt inom Europa bära en så stor del av ansvaret för den akuta situationen. Totalansvaret för flyktingsituationen måste fördelas mer solidariskt för att integrationen ska fungera. Integrationspolitiken ska utformas med utgångspunkt i att människor kan stå på egna ben. Kristdemokraterna har presenterat förslag i linje med vad jag vill fullfölja och utveckla. 

3. Jämställdhet, inte kvotering. Att män och kvinnor ska behandlas lika snarare än bedömas utifrån sitt kön kan tyckas vara en självklarhet. Men politiker, från vänster till höger, ropar efter mer kvotering och tvång. Kollektivistiskt tänkande och ovanifrånlösningar präglar detta politikområde mer än kanske något annat. Att kvotera föräldraförsäkring eller bolagsstyrelser skapar inte mer jämställdhet. Istället riskerar vi cementera en syn där könet är det avgörande. Kristdemokraterna ska stå för en jämställdhetspolitik värd namnet, en politik som erkänner varje människas värde och unika egenskaper, oavsett kön.

4. Växande företag för fler jobb. Det är företag som skapar jobb – inte politiker. Politiska påhitt som industrikansler och offentliga traineejobb är i bästa fall konstgjord andning som ger tillfällig sysselsättning – i värsta fall bara ord på ett papper. Hinder måste rivas för att företagen ska kunna – och våga – anställa fler.

5. Solidaritet med samhällets utsatta. Vi ser dagligen hur organisationer som Stadsmissionen, lokala kyrkor och enskilda personer gör fantastiska insatser för att hjälpa människor i nöd. Inte sällan når de människor som det offentliga aldrig når. Vi ska ha en gemensamt finansierad välfärd men vi ska ta tillvara och stödja de frivilliga, medmänskliga initiativ som staten aldrig kan ersätta.

6. Stärkt försvar. Putins expansiva utrikespolitik är ett allt större hot mot vår trygghet och säkerhet. Vi måste återta förmågan att försvara vårt territorium och människovärdet. Det ansvaret ska vi ta – för vår egen skull, för våra grannländer och för kommande generationer.

Jag söker mandat att som partiledare fullfölja ett förnyelsearbete. Många steg i rätt riktning har tagits och nu behöver vi fortsätta att gå stärkta framåt. Det är viktigt, inte främst för Kristdemokraterna, utan för oss som land. Sverige behöver kristdemokratins unika perspektiv.


Ebba Busch Thor (KD)

Kommunalråd i Uppsala och partiledarkandidat