Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Dyrt och krångligt
att bygga för unga

Foto: Jocke Berglund

Bullerregler gör det svårt att bygga centrala bostäder för unga, regel-verket behöver förenklas och förtydligas, skriver Hägglund och Attefall.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vem minns inte sin första, alldeles egna bostad? Många kan vittna om känslan när de stoppade nyckeln i dörrlåset för första gången. Men just nu är det en ouppnåelig dröm för många. Jämfört med i början av 2000-talet är antalet ungdomar i åldern 19-24 år ungefär 150 000 fler. Samtidigt har vi en växande bostadsbrist och en urbaniseringstrend som är starkare än någonsin. Det leder till att många unga har svårt att hitta en bostad.

Alliansregeringen genomför just nu den största reformagendan på bostadspolitikens område på flera decennier. Vi har tagit itu med problem som rör regelverk, överklagandetider, planprocessen, regional samverkan kring bostadsbyggandet, buller, strandskydd, byggfelsförsäkringen och mycket, mycket mer. I stort sett samtliga punkter som kommuner och bransch lyft fram som problemområden prickas av, en efter en.

Inför Kristdemokraternas riksting i september presenterar vi en rad nya konkreta förslag för barn, unga och unga vuxna. Utöver vad regeringen redan gjort vill vi kristdemokrater också gå vidare med särskilda åtgärder kring ungas och studenters bostadssituation:

Förenklat regelverk för boende för unga:

Dagens regelverk gör det svårt att bygga små bostäder i centrala lägen till en rimlig kostnad. I dag presenterar boverket det uppdrag de fått från regeringen att ifrågasätta i stort sett alla regler för byggande av små bostäderna. Bland annat gör dagens bullerregler det svårare, dyrare och ibland omöjligt att bygga små lägenheter i centrala lägen i storstäder, trots att det är just de lägena där många unga helst av allt vill bo. Att det är tyst inomhus ska vara självklart, men det är rimligt att tillåta högre utomhusbuller vid byggande av små lägenheter. Vi kristdemokrater vill framöver arbeta för ett tydligare och enklare regelverk så att fler små lägenheter kan byggas i centrala lägen.

Permanenta möjligheten för lärowsäten att tillhandahålla bostäder:

2009 fick nio lärosäten möjlighet att under en försöksperiod tillhandahålla bostäder åt studenter och gästforskare. Kristdemokraterna anser att denna möjlighet ska permanentas och dessutom gälla samtliga universitet och högskolor. Studenternas bostadssituation ligger i lärosätenas intresse och det är positivt att de har verktyg för att hjälpa till med bostadsförsörjningen.

Ge även försvarsmakten rätten att tillhandahålla bostäder:

Kristdemokraterna föreslår att även försvarsmakten ges rätt att tillhandahålla bostäder åt tillfälligt anställda inom försvaret. Försvarsmakten har i dag på sina håll ett akut behov av att hitta bostäder åt de åt de numera anställda soldaterna, eftersom "livet på luckan" med enkla logement inte framstår som lika lockande för den som numera är anställd under längre tid än bara ett antal månaders värnplikt.

Avdragsgillt bosparande för unga

Undersökning på undersökning visar att en majoritet av svenskarna vill äga sitt boende, men stigande bostadspriser och hårdare krav på egen kontantinsats har gjort det allt svårare för unga att uppnå den drömmen. Kristdemokraterna vill se ett avdragsgillt bosparande, där unga mellan 18 och 34 år via speciella konton får rätt att göra avdrag för bosparandet med upp till ett halvt prisbasbelopp per år. Det skulle underlätta för fler ungdomar att få kunna förverkliga sin dröm om en egen bostad.

Generösare regler för tidsbegränsat bygglov

Att sätta upp modulbostäder kan vara ett snabbt sätt att lösa akuta studentbostadsproblem. Dagens regler med möjlighet att sätta upp enkla modulboenden med tidsbegränsade bygglov under 5+5 år har inte visat sig vara tillräckligt ekonomiskt lönsamt. Dessa regler bör förlängas till 15 år.

Till sist: Kommunerna är en viktig aktör när det gäller bostadsbyggandet, de har planmonopolet och ansvaret för bostadsförsörjningen. Och det går att göra processen enklare inom ramen för dagens lagstiftning, men det går också att krångla till det. Här krävs det politiskt ledarskap. Varje försenad planprocess och varje enskilt krav som ställs kostar pengar. I slutändan är det den som ska bo i bostaden som får betala.

Kristdemokraternas vision är att Sverige ska bli världens bästa land för barn och unga att växa upp i. En förutsättning är givetvis att de har någonstans att kalla sitt hem, en bostad. Det kommer kristdemokraterna att fortsätta arbeta hårt för.


GÖRAN HÄGGLUND

Partiledare KD


STEFAN ATTEFALL

KD