Du väljer – var är Sverige om 10 år?

Det går att välja en väg som leder till ett annat samhälle, skriver Fredrik Kärrholm.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Fredrik Kärrholm är riksdagskandidat för Moderaterna.
Foto: Peter Knutson

Hopplös segregation, energikris och brain drain – eller trygghet och sänkta skatter i ett föregångsland.

Riksdagskandidaten Fredrik Kärrholm (M) målar upp två prognoser för framtidens Sverige: ”Var vi är om tio år avgörs av politiska beslut.”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I Sverige 2031 sker flera skottlossningar varje dag. Det nya normala är att föräldrar på grund av rånrisken skjutsar sina barn till och från både skola och fritidsaktiviteter. Av samma anledning låter många bli att stanna för rött i vissa områden, trots justitieministerns försäkran att ”risken att drabbas är liten”.

I skolan refererar lärare till elever som livmoderbärare och penisbärare. Undervisningen genomsyras av radikal politisk ideologi. Enligt internationella undersökningar har kunskapsnivåerna fortsatt att sjunka. I skolmatsalen serveras köttsubstitut tillverkat av insektspulver och soja. På skolgården sker öppen drogförsäljning.

Ökad social oro

Utanförskapsområdena har blivit fler och de sociala problemen har tilltagit. Den kulturella segregationen är hopplöst kompakt. Den nationella gemenskapen är uppluckrad till oigenkännlighet. I desperata försök till social ingenjörskonst bussas barn till skolor i andra områden. Arbetslösheten är hög. Landsbygden är döende. 

I relation till de växande problemen är polisbristen större än någonsin. Fientligheten mot ordningsmakten har ökat. Mot poliser kastas regelbundet stenar och glåpord. Polisens taktik har en passiv utgångspunkt, för att inte eskalera konflikter.

El- och bostadskris

Elförsörjningen är otillräcklig och elpriserna höga. Industrin är utsatt för ransonering och privatpersoner uppmanas i ständiga informationskampanjer att använda mindre elektronik. 

Ekonomisk stagnation och hög invandring har ökat bostadsbristen. Ett nytt socialistiskt miljonprogram har initierats. Kostnadseffektivt och modernt är ledorden. Det byggs höga punkthus av betong och stål i asymmetriska former.

På gatorna patrullerar prydliga poliser i skärmmössa och äter glass. Medborgare hälsar vänligt på den artiga men starka ordningsmakten, som tillämpar nolltolerans och vid behov ingriper resolut.

I tryggare och vackrare områden har bostadspriserna samtidigt skenat. Den privata skuldsättningen har ökat, likaså statsskulden. I EU är nu Sverige en nettobidragstagare. 

Få har längre råd med utlandssemester. Inkomstutvecklingen är svag och skatterna har höjts. Flyglinjer har avvecklats. 

Miljön har försummats av ensidigt fokus på koldioxidutsläpp. Vägnätet är eftersatt. Bensinpriset har fördubblats. Allt färre har bil och storstädernas kollektivtrafik är överbelastad. 

Samhällsdebatten kretsar inte längre kring invandring. Det stora problemet är utvandring. Sverige har drabbats av brain drain.

Det finns en annan väg

Eller så väljer vi en väg som leder till ett annat samhälle. Där pojkar och flickor tryggt promenerar till skolan, välkomnade av en lärare som undervisar i traditionella kunskapsämnen. I en skolmiljö präglad av ordning och reda, tolerans och vänlighet. I skolmatsalen serveras näringsrik mat, ofta från ekologiska jordbruk i en svensk livskraftig landsbygd. 

Sverige har gradvis blivit mer sammanhållet – med tolerans, samförstånd, rationalitet och hövlighet. Det finns fortfarande problemområden, men dessa påminner mer om situationen 1990 än 2020.

På gatorna patrullerar prydliga poliser i skärmmössa och äter glass. Medborgare hälsar vänligt på den artiga men starka ordningsmakten, som tillämpar nolltolerans och vid behov ingriper resolut.

Välutbildade och välartade 19-åringar tar studenten i överflöd. Konkurrensen är hård om att bli lärare, polis och ingenjör.

Ett föregångsland

Sverige är ett tekniskt och miljömässigt föregångsland. Vi har en utsläppsfri och modern kärnkraft. Vi är det första landet i världen med eldrivet inrikesflyg och Stockholm den första staden som domineras av självkörande elbilar. På välskötta vägar finns samtidigt plats för bilentusiaster som tankar billig bensin. Med gott samvete flyger svenskar till sydligare breddgrader.

Ett brett och rationellt miljöfokus har gjort skogar, sjöar och djurliv välmående och livskraftiga.

Vi har en ekonomisk boom. Sverige har blivit Europas främsta centrum för investeringar och start-ups. Bostadsmarknaden har avreglerats och bostadsbyggandet sker utifrån medborgarnas preferenser. Småhusområden med lummiga trädgårdar och attraktiva kvartersstäder växer fram.

Bostadspriserna har stabiliserats och vanliga människors ekonomi har förbättrats. Det växande välståndet kommer alla till del och skatterna har sänkts påtagligt. Sverige har råd att ge mer till omvärlden och tillämpar en etisk princip om att prioritera de mest behövande. 

Var vi är om tio år avgörs av politiska beslut. 


Av Fredrik Kärrholm

Riksdagskandidat för Moderaterna