Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Drogtester i skolan är en riktigt dålig idé

VÄGRA URINPROVET! Den enskildes frihet och okränkbarhet måste tas på allvar. Att ”den som har rent mjöl i påsen inte behöver oroa sig” är ett märkligt sätt att resonera, skriver Christina Örnebjär. Foto: SHUTTERSTOCK
Christina Örnebjär (L) är kommunpolitiker och före detta riksdagsledamot. Foto: RIKSDAGEN

Kring droger finns oerhört mycket känslor, tyck och moral – och på tok för lite evidens och fakta. 

Därför uppmanar jag min 14-åring att vägra drogtest i skolan, skriver L-politikern Christina Örnebjär.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SKOLA. Att skolor ska testa elever, antingen slumpmässigt eller i form av någon sorts masstest, kommer som förslag lite nu och då. De genomförs också. Ofta handlar det om att man på skolan larmat om att det förekommer droger. 

I Liberalerna har vi haft drogtester på skolor som förslag på våra landsmöten. 2011 förlorade partistyrelsens linje om bifall med två rösters marginal. 

Jag var en av de som röstade emot. Jag har alltid röstat emot.

Varför har jag då gjort det? Vad är problemet med tester om man är drogfri? 

Integriteten hotas

Anledningarna är flera. Det finns till exempel inte något stöd i forskningen för att det skulle fungera förebyggande. I USA har det amerikanska Barnläkarsällskapet tagit ställning mot drogtester i skolan, bland annat för att kunskaperna om effekten inte är tillräckliga. 

För mig är dock den personliga integriteten den största anledningen. Att kalla ett test för frivilligt när den som vägrar i stället automatiskt misstänks vara påverkad är helt förkastligt. Vad händer med oskuldspresumtionen - att du är oskyldig tills motsatsen bevisats? 

Det handlar om att alltid vara misstänksam mot tendenser till ökad kontroll av människor

Jag har också enormt svårt för allting som innebär att man utsätter alla, oavsett misstanke, för något. Ofta gör man det dessutom just mot barn och här har vi nästa anledning till att jag är emot – att det handlar om barn.

Jag har en fjortonåring. Vi pratade om det här för ett tag sedan och jag har uppmanat honom att säga nej om skolan skulle begära att han ska lämna urinprov. Det finns ingen som helst anledning till att han skulle behöva göra något så integritetskränkande som det innebär. 

 

LÄS MER: Uppfostra ditt eget barn – sluta skyll på lärarna

 

Allt utom ett ja väcker misstankar

I förhållandet skola/elev finns en maktförskjutning till skolans fördel. I den mellan vuxen och barn är den enormt stark. Att som elev ensam orka stå upp för sin rätt att säga nej är näst intill omöjligt att begära, särskilt när det innebär att allting utom ett ja betyder att man blir misstänkt. Man får bara genomföra tester om man kan säkerställa frivilligheten. Samtidigt vet vi från en undersökning som Lärarnas tidning gjort att det finns många skolor med tveksamma formuleringar i sina policydokument. 

Vanliga formuleringar är: 

”Om eleven nekar till drogpåverkan och inte ställer upp på drogtest kan eleven avstängas tills drogfrihet kan uppvisas.” 

”Om eleven nekar till missbruk och ej ställer upp på frivilligt urintest kvarstår misstanke om missbruk och socialtjänsten kontaktas.”

Man får stänga av elever om de kan anses farliga för andra. Att vägra lämna urinprov är inte farligt för andra. Jag är lärare i grunden. Om jag är orolig för en elev, oavsett orsak, ska jag göra en orosanmälan. Det gäller givetvis också om jag misstänker att en elev har ett missbruk, oavsett drog.

 

LÄS MER: Hur ska jag få er att förstå hur illa det är i skolorna?

 

Hela mitt liberala jag skriker nej

Hela mitt liberala jag skriker nej. Den enskildes frihet och okränkbarhet måste tas på allvar. Att ”den som har rent mjöl i påsen inte behöver oroa sig” är ett märkligt sätt att resonera. Det handlar om att alltid vara misstänksam mot tendenser till ökad kontroll av människor, något som tyvärr ökar mer och mer. 

Drogtester i skolan kanske känns rätt men vi ska inte göra saker på känsla. Kring droger finns oerhört mycket känslor, tyck och moral och på tok för lite evidens och fakta. Bara det borde göra att man backar och inser att det man har tänkt göra är galet och förhastat. 

Att det dessutom handlar om barn och unga som redan befinner sig i beroendeställning gör det ännu viktigare att faktiskt markera. Vi lär annars barn och unga att de inte har någon möjlighet att säga ifrån. Att deras åsikt och röst inte räknas. Det riskerar att skapa ett samhälle där ingen till slut vågar säga att kejsaren är naken.

 

Av Christina Örnebjär

L-politiker, tidigare riksdagsledamot