Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Dricksvattnet i Sverige är hotat från flera håll

Vattnet får inte tas för givet. Värdet är så mycket större än oljans och kan därför bli en betydligt större källa till konflikter, både lokalt och globalt, skriver debattörerna.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD /IBL IBL BILDBYRÅ
Mattias Alexandrov Klum är filmskapare och fotograf.
Anna Froster, författare och biolog.
Pär Dalhielm, vd Svenskt vatten.

Vi behöver påminna oss om att rent dricksvatten inte är en självklar rättighet, utan något som ständigt behöver försvaras. För bara några generationer sedan dog många svenskar på grund av förorenat vatten.

Vi vill se en statlig utredning om hur vattnets ställning ska stärkas, skriver Mattias Klum, Anna Froster och Pär Dalhielm.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | DRICKSVATTEN. I skapelseberättelsen skapade Gud i begynnelsen himmel och jord. Idag lutar många forskare i stället åt att Jordens vatten kom hit med rymdstenar från asteroidbältet hitom Neptunus när Jupiter bildades. Hur som helst, ovanligt mycket av vattnet hamnade hos oss. 

Vattnets värde är så mycket större än oljans och kan därför bli en betydligt större källa till konflikter, både lokalt och globalt. Vattnet är också Sveriges viktigaste naturresurs. 40 procent av Europas sjöar finns i Sverige. Sverige och Finlands gemensamma ytvatten utgör 60 procent av Europas samlade sötvattenresurs. Eller uttryckt på ett annat sätt, två länder med 15 miljoner invånare har 60 procent av det vatten som övriga 485 miljoner i EU är beroende av i dag och i framtiden. Hur vi förvaltar vattnet har därför betydelse för många fler än vi som just nu råkar bo i Sverige. Vi har blivit bortskämda med säkert kranvatten och fungerande avloppsrening. För bara några generationer sedan dog många svenskar på grund av förorenat vatten. Numera lever vi ofta utan en tanke på vilka spår vårt vardagsliv lämnar i vattnet både här och i andra delar av världen.

Viktig markering av Löfven 

När statsminister Stefan Löfven läste upp regeringsförklaringen påtalade han vikten av rent vatten: ”Grundvattennivåerna ska säkras och tillgången till dricksvatten skyddas.” Det var en viktig och hoppingivande markering eftersom vi står inför betydande problem.

Investeringsbehoven är stora för att klara ett säkert dricksvatten. För att finansiera det behöver avgifterna gradvis öka till det dubbla om 20 år.

Dricksvattenförsörjningen i Sverige hotas från olika håll, från pågående klimatförändringar, från kemikalier och andra oönskade ämnen men även resursfrågor, otillräcklig lagstiftning, organisatoriska brister och säkerhetsfrågor utgör problem. Investeringsbehoven är stora och nivån behöver öka med 35 procent för att klara ett säkert dricksvatten. För att finansiera det behöver avgifterna gradvis öka till det dubbla om 20 år.

Räkna med bevattningsförbud 

Vi ser risker med för mycket vatten, skyfall som leder till överbelastade ledningsnät med översvämningar som följd. För lite vatten är ett växande problem där de senaste årens torka lett till vattenbrist i stora delar av landet. Redan nu har ett antal kommuner informerat om att bevattningsförbud är att vänta.

Vi lever i ett kemikaliesamhälle med oönskade ämnen som PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel, men även bly, arsenik, kvicksilver och olika oljeföroreningar. Mycket har blivit bättre genom åren, men mycket kvarstår. Dessutom tillkommer hela tiden nya ämnen och nya kombinationer av ämnen. 

Risken med gruvnäringen

Att tillgången till säkert dricksvatten är ett allmänintresse ifrågasätts inte. Trots det väger vattnet lätt när det kommer i konflikt med andra intressen. Exempelvis tillåts försvaret genomföra övningar som hotar vattentäkten Vättern, gruvbolag tillåts provborra vid sjöar och vattendrag, lantbrukare får sprida bekämpningsmedel i närheten av dricksvattentäkter.

Vättern är en viktig vattentäkt.
Foto: ANNA HAGVÄRN

Vi vill se en statlig utredning om hur vattnets ställning ska stärkas. Det behövs en politisk uppgradering i kommuner, riksdag och regering. Ansvaret för vårt viktigaste livsmedel behöver en särskilt ansvarig minister.

En frisk natur är nyckeln

Vi behöver påminna oss om att rent vatten inte är en självklar rättighet, utan något som ständigt behöver försvaras. Samarbete krävs eftersom vi delar samma vatten. Vi vet inte vad framtida generationer kommer att vilja med vattnet men vi vet att de kommer att behöva det. En frisk och levande natur är och förblir grundleverantören av vårt dricksvatten. Genom att värna våtmarker, åsar, sjöar, torvmossar, å- och älvlandskapen skapas goda förutsättningar. Vatten behöver alla, alltid!


Av Mattias Alexandrov Klum

Filmskapare och fotograf

Anna Froster

Författare och biolog

Pär Dalhielm

Vd Svenskt Vatten