Dra in flyktingstatusen om man reser till hemlandet

Det är dags att göra om och göra rätt på många områden vad gäller migrationen, skriver Rebecca Weidmo Uvell.
Foto: ADOBE STOCK
Rebecca Weidmo Uvell kandiderar till riksdagen för Moderaterna.

Ett minimum av rimlighet är att flyktingar inte köper flygbiljetter hem igen, så fort de fått de attraktiva svenska uppehållstillstånden.

Det är uppenbart att de svenska reglerna måste ändras. Flyr man från ett land får man inte besöka det, skriver riksdagskandidaten Rebecca Weidmo Uvell (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Kriget i Afghanistan har väckt många nya frågor till liv i den svenska debatten, inte minst om bistånd och hur stort ansvar Sverige egentligen ska avkrävas nu i den här nya situationen. Vi har till exempel redan gett landet 14 miljarder i bistånd sedan 2005 och har sammanlagt tagit emot över 60 000 av deras medborgare, en del har fått stanna utan asylskäl som de nästan 10 000 vuxna afganska männen enligt gymnasielagen. 

Över 1000 personer evakuerades till slut av regeringen, efter att man först vägrat ta hem ens den personal som arbetat åt svenska ambassaden i Kabul. Hur det kunde gå från noll till 1000 personer är en egen fråga men en del av gruppen som hämtats hem är folk som bor i Sverige men som var på besök i landet. 

Trotsade UD:s avrådan

Människor som trots UD:s avrådan åkt till Afghanistan själva. Många av de som trotsat avrådan och åkt till Afghanistan har hälsat på släkt. Ett land de själva flytt från för att sedan få uppehållstillstånd i Sverige, antingen som flyktingar själva eller som anhöriga till flyktingar. Nu fastnade de i landet så att UD till slut skickade flyg för den så kallade ”svensklistan”. 

Hur ska vi få bukt med alla problem om vi inte ens ställer grundläggande krav på att de som får uppehållstillstånd som flyktingar verkligen är flyktingar?

Med andra ord, de har trots att de sagt sig fly från landet och fått uppehållstillstånd enligt FN-konventionen frivilligt åkt tillbaka. Och då är man knappast flykting enligt just den definitionen. 

Hur kan vi tillåta det, undrar jag? 

En fråga i fler länder

I Tyskland gjorde migrationsverket i Baden-Württemberg en undersökning som visade att minst 100 flyktingar gjort minst en resa till sina hemländer de flytt ifrån och samtidigt behållit sin status som flykting. Framför allt handlade det om syrier och irakier. Detta utlöste en debatt i Tyskland om att semestrande flyktingar borde förlora sina uppehållstillstånd och 2019 föreslog den tyske inrikesministern Seehofer just detta.

I Schweiz är det redan så sedan 2018. 

Reglerna måste ändras

Har man flytt och klassats som flykting ska det inte vara möjligt att fortsatt få ha uppehållstillstånd som flykting, det är det enda rimliga. Det är uppenbart att de svenska reglerna måste ändras. Flyr man från ett land får man inte besöka det. Då borde uppehållstillståndet automatiskt dras in. 

Ett minimum av rimlighet är ju att flyktingar inte köper en flygbiljett hem igen så fort de fått de attraktiva svenska uppehållstillstånden.

Enligt EU:s gränsmyndighet Frontex har minst 60 procent av de som flyr till EU inga asylskäl. Givetvis har en del av dessa kommit till Sverige och lyckats ljuga sig till uppehållstillstånd. Hur ska vi få bukt med alla problem migrationen och den eftersatta integrationen orsakat om vi inte ens ställer grundläggande krav på att de som får uppehållstillstånd som flyktingar verkligen är flyktingar? 

Dra in flyktingstatusen

Det är dags att göra om och göra rätt på många områden vad gäller migrationen. Inför automatisk förlorad flyktingstatus om man reser till hemlandet och ge gränspolisen ihop med Migrationsverket ett stående uppdrag att regelbundet göra razzior på flygplatser när flyg från vanliga flyktingländer landar. Sverige ska ge skydd åt folk med verklig flyktingstatus. Inte åt folk som felaktigt påstår sig ha det. 


Av Rebecca Weidmo Uvell

Riksdagskandidat för Moderaterna i Stockholms stad