Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stoppa bidraget för den som inte lär sig svenska

Det ska inte vara möjligt att leva på bidrag år efter år, utan att samtidigt göra sitt allra bästa för att lära sig svenska och komma i arbete, skriver Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Språket är nyckeln till integration – till arbete, social rörlighet och deltagande i svenska samhället. Därför föreslår Moderaterna nya språkkrav för invandrare. 

För att erhålla permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap ska grundläggande kunskaper i svenska uppvisas, skriver Elisabeth Svantesson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | INTEGRATION. Den som invandrat till Sverige behöver bli en del av det svenska samhället, i stället för att fastna i livslångt utanförskap. Det är avgörande både för den enskildes och för Sveriges framtid. Integrationen är vår tids ödesfråga.

Hittills har Sverige inte ställt tillräckliga krav på den som är ny i landet. Denna flathet imponerar inte på någon – och allra minst på dem som kommer hit.

Att kunna perfekt svenska är överskattat, men att tala begriplig svenska är underskattat.

Sverige är ingen kravlös gemenskap. Tvärtom bygger vårt samhälle på att den som kan försörja sig själv också gör det. Det ska inte vara möjligt att leva på bidrag år efter år, utan att samtidigt göra sitt allra bästa för att lära sig svenska och komma i arbete.


LÄS MER: Det finns en övertro på mångkultur – höj kraven på de nyanlända 


Språkkunskapen är nyckeln till det svenska samhället

Svenska språket är nyckeln till integration. Att kunna perfekt svenska är överskattat, men att tala begriplig svenska är underskattat. Den som kan svenska har större chans att få jobb – och just jobb är den bästa vägen in i svenska samhället. Man får nya arbetskamrater och lär sig hur Sverige fungerar.

Uppfattningen om att svenska språket är viktigt delas av Sveriges befolkning: två av tre tycker det är mycket viktigt att kunna tala svenska.

Kritiken är både märklig och oroande. Det borde vara en självklarhet att den som vill bygga sin framtid i Sverige åtminstone ska kunna grundläggande svenska.

Trots detta väljer ledande regeringsföreträdare att kritisera Moderaterna och Ulf Kristersson för att han i sitt jultal sa att "i Sverige talar man svenska"

Kritiken är både märklig och oroande. Det borde vara en självklarhet – även för regeringen – att den som vill bygga sin framtid i Sverige åtminstone ska kunna grundläggande svenska.

Människor som kommer hit ska få hjälp att ta sig in i samhället, men har också ett eget ansvar. Och det behövs tydliga krav på att den som är ny i Sverige ska lära sig språket.


LÄS MER: Det är inte rasistiskt att ställa krav 


Moderaternas skärpta språkkrav – punkt för punkt

Moderaterna presenterar därför ett samlat paket med skärpta språkkrav för invandrare:

För det första behövs en tydlig koppling mellan kunskapsmål och ersättning för den som läser svenska för invandrare. I dag minskar ersättningen endast vid frånvaro. Samtidigt rapporterar Skolverket att fler än sex av tio inskrivna år 2016 inte klarade sin sfi-kurs inom ett år. Moderaterna föreslår därför att sfi-elever ska få individuella kunskapsmål och att ersättningen ska kunna sänkas eller helt dras in om målen inte uppnås i tid. Att enbart vara på plats i klassrummet ska inte räcka som motprestation.

För det andra vill Moderaterna att godkända kunskaper i grundläggande svenska ska vara ett krav för att få permanent uppehållstillstånd.

För det tredje ska godkända kunskaper i svenska vara ett krav för att erhålla medborgarskap. Kraven ska vara på en högre nivå än det som krävs för permanent uppehållstillstånd. Det ska också vara möjligt att visa sina kunskaper i svenska genom exempelvis godkända studieresultat från svensk grundskola.

För det fjärde vill Moderateraterna att kommuner ska kunna kräva att personer med bristande svenskkunskaper och som får försörjningsstöd ska delta i sfi-undervisning även under sin föräldraledighet. På så sätt kan dessa personer närma sig arbetsmarknaden, i stället för att glida längre ifrån den under tiden hemma. För att detta ska vara möjligt vill Moderaterna ge utökad rätt till förskola för barn till föräldrar med försörjningsstöd.

Med dessa fyra förslag får vi på plats en tydlig kedja av drivkrafter och krav för att invandrare ska lära sig svenska. Genom tydliga språkkrav kan den som är ny i Sverige snabbare gå från nyanländ till nyanställd och slutligen ny medborgare. Sverige ska vara ett land för hoppfulla.


Av Elisabeth Svantesson

Ekonomisk-politisk talesperson, Moderaterna