Döttrarna gjorde mig till feminist

Visst finns det biologiska skillnader, men det går inte att förneka att kulturen gör stor skillnad på flickor och pojkar och att flickor systematiskt missgynnas. Detta mönster fortplantar sig genom det ekonomiska och politiska systemet.

Det skriver i dag moderaternas chefsekonom och småbarnspappan ANDERS BORG.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Anders Borg
Foto: HUBER MARTINA

När vi fick tvillingflickor

 för snart fem år sedan blev det uppenbart att flickor behandlas annorlunda. Vi vill fostra starka tjejer som själva skriver manus för livet. Snabbt blev det tydligt att normerna för rollbesättningen i livet är strikta. Att vara söt och att bli en prinsessa är påbjudet. Indelning av människor efter kön börjar tidigt, med rosa för flickor och blått för pojkar, och fortsätter så genom hela livet. Den som avskyr rosa eller rött får problem på H&M. Barnböcker och tv översköljer våra barn med rollbeskrivningar som de inte bett om och som begränsar deras frihet. Många har funderat på om flickors val av Barbiedockor beror på normer eller biologiskt arv. Naturligtvis finns det biologiska skillnader. Att påstå något annat är absurt. Lika absurt är det att hävda att valet mellan rosa och blått handlar om bara gener. Flickor kanske skulle välja barbie även utan konstruerade könsidentiteter, men förmodligen skulle de göra det i mindre omfattning än nu.

Att vara fri är att själv välja,

 inte att styras av andras vilja. Att vara fri är att vara självbestämmande och självreflekterande. Könsroller som hindrar eller styr individernas val är en inskränkning av friheten. Staten ska inte åta sig att skapa nya manliga och kvinnliga identiteter. Det betyder inte att vi vuxna kan fly vårt ansvar som föräldrar, fritidsledare, förskollärare eller lärare. Vår uppgift är att stötta och vidga våra barns valmöjligheter. Vår uppgift är att vägra acceptera manuset för prinsessrollen. Statens ansvar för att vidmakthålla könsmaktsordningen är stort. Den ekonomiska underordningen av kvinnor beror inte främst på biologiska faktorer eller kvinnors fria val, utan på att välfärdsstaten innehåller mekanismer som snedvrider våra val.

Kvinnor utför påtagligt mer

 av hemarbetet och arbetar också mer halvtid och deltid. Kvinnor har löneinkomster på 160 000 per år medan män tjänar 240 000 kronor per år. Kvinnor äger ca 1/5-del av företagskapitalet och en kvinna i aktiv ålder äger ungefär hälften av vad motsvarande man gör. Debatten om löneskillnader är felfokuserad. Problemet är inte att en ingenjör som nyanställs på Ericsson får lägre lön om hon är kvinna. Människor lever inte på timlöner, de lever på inkomster. Inkomstskillnaderna är större än timlöneskillnaderna. Beroende handlar om inkomster, inte timlöner.

Att kvinnor har lägre

 inkomster beror bland annat på att skatter och bidrag fått en utformning som gör att det inte lönar sig att börja arbeta och att det knappast lönar sig att gå från halvtid till lång deltid. Föräldraförsäkringen bidrar till att det lönar sig sämre för kvinnor att investera i en yrkeskarriär. Straffbeskattningen av tjänster driver fram oavlönat hemarbetar. Att kvinnor i USA i genomsnitt arbetar ca 10 timmar mer på marknaden per vecka beror inte på att männen är mer jämställda, utan på att det finns en fungerande service som ordnar lämningar på dagis utan morgonkamp med overallen (s.k. Reimabrottning). Lika många barn går på dagis, men omsorgen finns ofta på arbetsplatsen. Uppemot fem lämnings/hämtningstimmar sparas per vecka. I USA är halva vikten för livsmedel i konsumentprisindex marknadsmat, att jämföra med under 20 procent i Sverige. Tvätterier finns överallt, vilket sparar ca 45 minuter per vecka i genomsnitt och mer under småbarnsåren (av någon anledning tvättar män inte i Sverige).

Få kvinnor äger och driver

 företag. Företagarkvinnor jobbar oftast med service. Att företagande i sjukvård, äldreomsorg, dagis och skolor är svårt är ingen hemlighet. Tjänster som vi kan välja mellan att producera i hemmet eller att handla på marknaden är priskänsliga. Det gäller t ex. hårfrisering, mat, tvätt eller reparationer. I Sverige belastas dessa tjänster med samma skatter som annan produktion, trots att de skadliga effekterna på sysselsättningen är långt större.

Kombinationen av offentligt

 dominerade verksamheter och straffbeskattning av tjänster gör att det blir färre kvinnliga företagare. Det betyder sannolikt också färre kvinnliga chefer och större löneskillnaderna för alla anställda. Att undergräva könsmaktsordningen är att öka friheten och att öka friheten är att undergräva könsmaktsordningen.

ANDERS BORG Anders Borg är chefsekonom hos moderaterna. Den viktigaste feministiska tänkaren för honom är den franska filosofen Simone de Beauvoir.