Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Dolda skatten som har fyrdubblats sen 2006

Du förtjänar att veta hur mycket du betalar i skatt, skriver debattörerna.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Christian Ekström och Erik Bengtzboe, Skattebetalarna.

200 miljarder kronor om året betalar vanliga löntagare i en dold skatt som göms i arbetsgivaravgiften. Det är varken rimligt eller demokratiskt hållbart. 

Den allmänna löneavgiften har fyrdubblats sedan 2006 – utan någon debatt, skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe från Skattebetalarna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. 9 av 10 löntagare tror att de betalar mindre i skatt på sin lön än vad de egentligen gör enligt en rapport från Svenskt Näringsliv från 2015. Hur kan det komma sig? I ett välutvecklat land som Sverige, känt för att hålla demokratiska värden som transparens och öppenhet högt, så borde väl fler än var tionde löntagare veta hur stor del av lönen som går till skatt? 

Okunskapen är viktig för staten

Men det är ingen slump. En utbredd okunskap är avgörande för att kunna bibehålla ett av världens högsta skattetryck, utan att omfattande protester eller tappat förtroende för dem som tar pengarna. Tanken har därför aldrig varit att du ska veta hur mycket av din lön som går till skatt. Varför staten tar ut skatt i flera led är för att skatten inte ska verka vara så hög som den faktiskt är. 

Det är fel på så många sätt att medvetet hålla skattebetalarna okunniga. Framförallt är det demokratiskt tveksamt att staten inte är transparent.

I den svenska politiska debatten hörs ofta tal om vad i samhället som borde förbättras, oftast genom resurstillskott. Det kan handla om allt från vårdköer till trygghet eller skolans kvalitet. Inte sällan är tonläget engagerat, för att inte säga upprört. Men mycket sällan hörs de gälla skriken över att de flesta inte vet hur mycket de betalar i skatt. 

Hur ska medborgarna kunna förväntas fatta viktiga beslut i allmänna val om vilka satsningar som ska göras och inte, vilka skatter som behöver höjas och sänkas, om man inte vet hur hög skatten är idag?

Kraftig ökning

Ett viktigt verktyg för att hålla medborgarna okunniga är den allmänna löneavgiften. Den allmänna löneavgiften är en del av arbetsgivaravgiften vilken inte är kopplad till några förmåner eller socialförsäkringar, utan går rakt in i statens budget. Alltså är den en ren skatt. 

Idag ligger den allmänna löneavgiften på 11,62 procent och den utgår på alla löner, även låga, men den syns varken i lönekuvertet eller i deklarationen. Skatten infördes för att finansiera den svenska EU-avgiften i samband med inträdet i EU 1995. Sedan dess har skatten stigit kraftigt, och har inte längre någon koppling till vår medlemsavgift till EU. Bara sedan 2006 har den allmänna löneavgiften ökat från 4,4 procent av lönen till dagens nästan 12 procent. 

44 000 kr om året 

Skattebetalarna har tagit fram en rapport (Den allmänna löneavgiften – en dold skatt på arbete, 2021) som visar att den allmänna löneavgiften har vuxit från 50 miljarder år 2006 till över 200 miljarder år 2020. Det kan jämföras med de samlade kommunala och statliga skatterna på arbete, som drar in 670 miljarder. För en vanlig löntagare med medianinkomst betyder det över 44 000 kronor om året i skatt, som man aldrig ser och få därför är medvetna om att man betalar.

Det är fel på så många sätt att medvetet hålla skattebetalarna okunniga. Framförallt är det demokratiskt tveksamt att staten inte är transparent. Därför föreslår vi tre förändringar för att göra dolda skatter synliga.

Synliggör arbetsgivaravgifterna på lönebeskedet.

Separera tydligt avgifter till socialförsäkringar från skatter. Det som är en avgift ska heta avgift medan det som är en skatt ska heta skatt.

Ersätt den allmänna löneavgiften med en allmän statlig löneskatt.

 Du förtjänar att veta hur mycket du betalar i skatt.


Av Christian Ekström

Vd Skattebetalarna

Erik Bengtzboe

Chefekonom Skattebetalarna