Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Docent: Fler cyklar till Sveriges poliser, tack

Fler cykelpoliser. Jörgen Lundälv, docent på Göteborgs universitet, tror att vi kan få se fler poliscykelpatruller på gatorna.
Foto: Thomas Åsenlöf

Med fler poliscykelpatruller på gatorna kan poliserna få chans att arbeta mer med socialt arbete och få bättre medborgarkontakt.

Arbetet för att stärka oskyddade trafikanter kan också stärkas, skriver Jörgen Lundälv.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nyligen läste jag i Polistidningen att en utredning har presenterat ett förslag att man eventuellt ska minska fordonsparken med polisbilar i landet med 700 färre polisbilar. Det anges bland annat att flera polisbilar är i dåligt skick och av äldre modeller. Polisbilen ses både som ett transportmedel men även som ett kontor, en arbetsmiljö som många poliser vistas i under längre tider. 

Polisen gör ett mycket viktigt arbete i samhället. Mycket av deras insatser uppmärksammas inte alltid av medierna.

Polisen får även kritik mot olika insatser och händelser. Det är tragiskt när till exempel polisbilar är inblandade i kollisioner. Det drabbar så många människor – både polispersonal och medtrafikanter. Också närstående drabbas naturligtvis av krascher i vägtrafiken.

Det är därför viktigt att lyfta fram också de positiva sidorna av polisens arbete och vad man även kan lära av olyckorna.


I några städer finns det poliser som använder cykeln under tjänstetid. I medierna beskrivs de som ”den cyklande polisen”.

För flera år sedan deltog jag i en forskargrupp som undersökte hur cykelpoliser i Finland upplevde cykeln både ur ett säkerhetsperspektiv men också medborgarperspektiv.

Poliserna ansåg att cykeln var väldigt positiv ur båda perspektiven. De fick en bättre kontakt med medborgarna och kunde dessutom förflytta sig snabbt och enkelt på gatorna. En ytterligare fördel med poliscykling är att cyklingen kan vara hälsobefrämjande för varje polis under arbetstid.


Cykelpatruller kan användas som ett komplement i den polisiära verksamheten. Egentligen skulle cykelpoliserna uppmärksammas på ett helt annat sätt än vad som är fallet idag.

De gör ett fantastiskt arbete och skapar kontakter med allmänheten som är mycket värdefulla. För att polisen på ett bättre sätt än vad som är fallet i dag ska kunna leda nollvisionen skulle ett sätt kunna vara att fler poliser får bli cykelpoliser. 

Det skulle kunna bli en stor framgång när det handlar om att befrämja trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Låt även alla cykelpoliser besöka barn och ungdomar i skolorna. På så vis skulle nya mötesplatser och samtal om trafiksäkerhet, cykling men också brottsförebyggande arbete kunna ta fart.


Jörgen Lundälv

docent i trafikmedicin, Umeå universitet och docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet