Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Dialogen är kärnan i bra arbetsmiljöarbete

Foto: © Orasis foto

Utöver arbetsmiljöinspektioner erbjuder vi vägledande material och stöd. Det finns ingen universallösning men vi ser dialogen som kärnan.

Tråkigt att ni i stället för att uppmärksamma det väljer att smutskasta oss, Företagarna, skriver Håkan Olsson Arbetsmiljöverkets ställföreträdande generaldirektör.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Vi vet att många arbetsgivare tar det ansvar som behövs för att ge medarbetare en säker arbetsmiljö. Ändå ökar antalet anmälda arbetsplatsolyckor. Våra inspektioner visar att drygt hälften av arbetsgivarna inte lever upp till lagens grundläggande krav på att bedriva ett aktivt systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete. 

Arbetsmiljöverket är den tillsynsmyndighet som har till uppgift att kontrollera att arbetsgivare gör rätt. Regelgivning och att sprida information om reglerna är andra viktiga uppgifter för Arbetsmiljöverket. 

Det finns vägledande material

Alla har rätt till en sund och säker arbetsmiljö. För att ingen ska bli sjuk, skada sig eller dö på jobbet ska det vara lätt att hitta och förstå de arbetsmiljöregler som gäller. Därför pågår redan ett intensivt utvecklingsarbete för att modernisera regelverket och göra det tydligare och mer tillgängligt och relevant i ett föränderligt arbetsliv. I arbetet har vi bjudit in arbetsmarknadens parter och organisationer till dialog och samråd. 

Utöver reglerna finns vägledande material och stöd att tillgå för arbetsgivare, både via vår hemsida men också via Partsrådet, Sunt arbetsliv och Prevent. Det finns emellertid ingen universallösning som fungerar på alla arbetsplatser. I det systematiska arbetsmiljöarbetet är själva kärnan att hålla dialogen om riskerna levande på varje arbetsplats och varje dag – värdera riskerna och se till att ohälsa förebyggs för alla, oavsett ålder och förmåga.  

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig

Oavsett hur mycket stödmaterial som finns är det arbetsgivarens ansvar att undersöka, åtgärda och följa upp risker på arbetsplatsen. För att minska antalet olyckor och sjukdomar är ett lokalt fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur på arbetsplatsen helt avgörande. En god säkerhetskultur kännetecknas av att arbetsgivaren prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att arbetsmiljöfrågorna är en del av vardagen. 

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det utesluter inte att alla som finns på arbetsplatsen har ett ansvar att bidra till en god och säker arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om att följa de instruktioner och säkerhetsrutiner som finns om att använda skyddsutrustning.

Vårt mål, vilket vi tror även Företagarnas mål, är att ingen ska bli sjuk, skadad eller dö av jobbet. Därför jobbar vi oförtröttligt med vårt uppdrag att inspektera och kontrollera, föreskriva regler men även att kommunicera. 

Låt oss fortsätta det viktiga förebyggande arbetet - utifrån våra olika uppdrag.

Håkan Olsson

Arbetsmiljöverkets ställföreträdande generaldirektör