Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vårdkrisen är oförsvarbar i välfärdslandet Sverige

Var tredje patient i operationskön har väntat längre än vårdgarantins nittio dagar, skriver SD-debattörerna.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG/IBL
Våra nordiska grannländer har klarat av att minska vårdköerna och öka tillgängligheten inom sjukvården, skriver SD:s partiledare Jimmie Åkesson.
Foto: ALEXANDER LARSSON VIERTH/TT
Per Ramhorn är sjukvårdspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Foto: SVEN LINDWALL

Sverige behöver en politisk samling för svensk sjukvård där patienterna sätts i centrum och politisk prestige läggs åt sidan. Vi måste göra allt vi kan för att minska patienters lidande och rädda liv, skriver SD:s Jimmie Åkesson och Per Ramhorn.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I helgen samlas sverigedemokrater från hela Sverige i Norrköping för att hålla Landsdagar. I fyra dagar ska vi debattera och fatta viktiga beslut om vår politik. Vi kommer att anta fyra nya inriktningsprogram på fokusområdena migration, sammanhållning, sjukvård och kriminalpolitik. Dessa kommer att ligga till grund för den politik som vi kommer gå till val på 2018. En av de viktigaste frågorna vi kommer att diskutera är sjukvården och vilka lösningar vi har på den alltmer alarmerade situationen som sjukvården befinner sig i.

Tillgängligheten inom den svenska sjukvården har under många år varit i en nedåtgående spiral där vårdköerna har tillåtits växa år för år utan att ansvariga politiker har haft någon plan eller svar på hur man ska vända denna katastrofala utveckling. Detta har inneburit att vi nu har Europas längsta vårdköer och förtroendet för sjukvården är rekordlågt.

Läget är både allvarligt och akut. Var tredje patient i operationskön har väntat längre än vårdgarantins nittio dagar. Ansvariga läkare, vårdpersonal och patienter har länge larmat om den ohållbara situationen och krävt åtgärder på nationell nivå, men inte fått något gehör från styrande politiker. Inte ens när cancersjuka barn inte får den vård de behöver har man med tillräcklig kraft agerat.

Livsviktiga operationer ställs in

Vi är i ett läge där det är brist på utbildad vårdpersonal, brist på vårdplatser och livsviktiga operationer och behandlingar ställts in. Bara på Karolinska sjukhuset var det i somras 20 patienter som fastnade i vårdköerna och opererades för sent. Samtliga operationer gällde allvarlig cancer i bukspottkörteln, levern, matstrupen och matsäcken. En av dessa patienter är Bertil Gustafsson, han fick vänta 10 veckor på sin operation efter att han diagnostiserats för cancer i bukspottkörteln. När han väl fick sin operation var det för sent.

Kirurgen som genomförde Bertils operation skriver i avvikelserapporten, "på grund av den långa tiden – tio veckor – från det att diagnos fastställts vid röntgen till operation". Ingen ska behöva uppleva det som Bertil och hans familj har fått gå igenom, men tyvärr är han inte ensam om sina upplevelser inom sjukvården med de kroniskt långa väntetiderna.

Men det hade inte behövt vara så här. Våra nordiska grannländer har klarat av att minska vårdköerna och öka tillgängligheten inom sjukvården och det måste vi också kunna göra. Det kommer att krävas både ökade resurser till sjukvården men också ett fokuserat och strategiskt arbete för att korta vårdköerna.


LÄS MER: Svens cancer missades – dog i svåra smärtor


SD kallar till samtal över partigränserna

Som ett första steg kommer vi att bjuda in samtliga partiledare samt respektive talesperson i sjukvårdsfrågor till samtal om den allvarliga situation som svensk sjukvård befinner sig. Politik handlar om prioriteringar och om tillräckligt många partier ser situationen inom sjukvården i dag, kan vi tillsammans skapa förbättringar. Vi kan på nationell nivå vidta de åtgärder som krävs för att en liknande situation som Bertil och hans familj har fått uppleva inte ska ske igen.

Men vi förslår också att regeringen snarast tillsätter en Nationell samverkanskommission för sjukvården med representanter från internationell expertis, vårdprofessionen, patientorganisationerna, landstingen, fackförbund och samtliga riksdagspartier.

Läget är nu så allvarligt inom sjukvården att all politisk prestige måste läggas åt sidan och allt fokus måste läggas på att vända den negativa utvecklingen. Vi måste vända på varje sten och ta hjälp av alla tillgänglig resurser både inrikes och utrikes för att minska patienters lidande och rädda liv, allt annat är djupt oetiskt och oförsvarbart i ett välfärdsland som Sverige.


Av Jimmie Åkesson (SD)

Partiledare


Per Ramhorn (SD)

Sjukvårdspolitisk talesperson