Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Det svenska folket förtjänar ett besked

Ställer frågor. I kvällens debatt vill de fyra allianspartiledarna Fredrik Reinfeldt (M), Göran Hägglund (KD), Annie Lööf (C) och Jan Björklund (FP) ha svar på tre frågor från oppositionsledningen. Foto: Samuel Unéus Foto: Samuel Unéus

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi fyra partier i alliansen har visat att vi tillsammans tar ansvar för Sverige i svåra tider. I valet nästa år kommer vi att söka förnyat mandat för en Alliansregering. I kvällens partiledardebatt i SVT kommer vi att möta en splittrad opposition som står allt lägre ifrån varandra och vars enda gemensamma svar är att de är överens om att lägga tunga skattebördor på jobb och företag, vilket hotar cirka 70 000 jobb.

Den ekonomiska krisen i vår omvärld slår mot jobben i Sverige och arbetslösheten är alltför hög. Men trots krisen och en utdragen lågkonjunktur har sysselsättningen ökat med drygt 200 000 personer och utanförskapet minskat med drygt 200 000 personer mellan 2006 och 2012. Vår politik har gett låg- och medelinkomsttagare mer i plånboken.

Oppositionens recept är att lägga tunga skattebördor på företagen som skapar jobben. Socialdemokraterna föreslår införande av lastbilsskatt, höjd bolagsskatt och fördubblingar av restaurangmoms och av arbetsgivaravgifterna för unga. Totalt 30 miljarder kronor i höjda skatter som kommer att drabba vanliga människor. Som ska finansiera stora satsningar på bidrag. Det skulle göra det mindre lönsamt att arbeta och att driva företag. Det vore skadligt, särskilt i det svaga konjunkturläge som nu råder.

I stället behöver vi fortsätta att förstärka jobbpolitiken, genom att öka drivkrafterna till arbete och underlätta människors inträde på arbetsmarknaden. Vi behöver även en fortsatt företagsvänlig politik, satsningar på utbildning, forskning, innovation och infrastruktur. Utrymmet för det prövas i höstens budgetproposition.

 

Sverige ska fortsätta vara ett av världens mest framstående kunskaps- och forskningsländer. Skolan ska ge alla elever grundläggande kunskaper för att få ett jobb eller för att studera vidare. Skolan är avgörande för att vi ska ha likvärdiga möjligheter för alla elever, oavsett bakgrund. Vi tog över efter en lång tid med sjunkande resultat. Arbetet med att reformera skolan tar tid, men är avgörande för att vi ska återupprätta kunskapslinjen.

Vi har kommit en bit på väg, men vi behöver gå vidare med fler insatser för att höja studieresultaten så att alla elever når kunskapsmålen, öka den nationella likvärdigheten, stärka läs- och skrivförmågan samt kunskaperna i matematik och naturvetenskap. Vi vill fortsätta vår satsning på att öka läraryrkets status och attraktivitet. Vi ska kunna locka de bästa personerna till läraryrket. Det är viktigt för att höjda kunskapsresultat i skolan. Oppositionspartierna å sin sida har helt olika syn på skolan, till exempel i en så avgörande fråga som betyg i skolan. Och Socialdemokraterna satsar fyra gånger så mycket på bidrag som på utbildning.

 

Människor i Sverige har i dag ingen chans att veta hur ett alternativ till alliansen skulle se ut. Ska till Socialdemokraternas 30 miljarder kronor i skattehöjningar läggas Miljöpartiets dryga 13 miljarder i bensin- och miljöskatter? Och Vänsterpartiets återinförande av fastighetsskatten? Medan vi i alliansen presenterar en gemensam politik och en gemensam väg framåt, rör sig oppositionens partier allt längre ifrån varandra. Miljöpartiet har nu, till skillnad från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, accepterat halveringen av arbetsgivaravgifter för unga.

Vi i alliansen är tydliga. Vi ska möta väljarna med ett gemensamt valmanifest, gemensamma mål och en gemensam plan för Sverige. Vi gör det för att vi anser att väljarna har rätt att få veta vilken politik som blir verklighet om vi får förnyat förtroende.

Inför kvällens partiledardebatt har vi därför tre frågor till Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet:

1. Hur skapas fler jobb fler jobb när ni chockhöjer skatten för dem som ska anställa och samtidigt gör det mindre lönsamt för människor att jobba?

2. Hur ska en skola med mindre kunskapsinriktning och mindre uppföljning ge eleverna de grundläggande kunskaper de behöver?

3. Varför ger ni inte besked om vad ni vill och vem ni vill samarbeta med?

 

Fredrik Reinfeldt, M

är statsministeroch partiledare

 

Jan Björklund, FP

är utbildningsminister och partiledare

 

Annie Lööf, C

är näringsminister och partiledare

 

Göran Hägglund, KD

är socialminister och partiledare

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!