Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Det ska bli fler platser på äldreboendena

Åsa Regnér.
Foto: Lisa Mattisson Exp
Amelia Adamo.
Foto: Cornelia Nordström

Priset när boendeplatserna försvinner betalas av den som inte får det stöd han eller hon behöver. Jag och bostadsministern kommer nu därför att bjuda in kommunerna till samtal, skriver äldreminister Åsa Regnér.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK.

Amelia Adamo skrev i Expressen (7 juni) om sina erfarenheter av svensk äldreomsorg på ett sätt som berör. Den som behöver äldreomsorg ska få det stöd han eller hon behöver. 

De senaste tio åren har en av fem boendeplatser försvunnit, och den trenden skapar problem. Priset när boendeplatserna försvinner betalas av den som inte får det stöd han eller hon behöver.

Det betalas av deras anhöriga som får slita med att se till att mamma eller pappa får stöd. Anhörigas insatser ska bygga på frivillighet och ska inte ersätta kommunernas ansvar. Det är ett av skälen till att vi från regeringens sida har vi stärkt äldreomsorgen, med en historisk investering med två miljarder om året till mer personal, 200 miljoner till kompetensutveckling och det nya investeringsstöd för äldreboenden som införs i år.


LÄS MER: Räkna med att ta hem era gamla föräldrar


När jag reser runt i landet, framträder två uppgifter som särskilt angelägna att lösa. För det första: De som arbetar inom äldreomsorgen behöver bli fler och yrket behöver erbjuda tillräckligt bra villkor för att ännu fler ska vilja jobba där. 

De satsningar regeringen gör i mer personal och kompetensutveckling är viktiga och när kommuner och landsting nästa år tillförs 10 miljarder i statsbidrag, välfärdsmiljarderna, ger det utrymme för fler viktiga investeringar. Det behövs när vi utvecklar den svenska modellen.


LÄS MER: Varje vecka skickar vi hem äldre som inte kan larma


För det andra: att platserna på äldreboenden ska bli fler i stället för färre. Här måste vi arbeta tillsammans, regering och kommuner, för att vända utvecklingen. Det investeringsstöd regeringen i år inför för att det ska byggas fler äldreboenden är en viktig del, men det handlar också om att kunna säkerställa att var och en, när den ansöker om äldreomsorg, får sina behov tillgodosedda. Kommunerna behövs i det arbetet.

Jag och bostadsministern kommer därför att bjuda in kommunerna och andra viktiga aktörer till samtal med det tydliga målet att bryta utvecklingen där allt färre får plats på äldreboende. Det är viktigt för att stärka äldreomsorgen, och viktigt för att stärka samhällsbygget.


LÄS MER: Det är dags för ett äldreuppror


Åsa Regnér 

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister