Det måste bli attraktivt att vara polis

Roger Haddad, Liberalerna.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG
Poliser i samband med en konsert i Stockholm.
Foto: Henrik Isaksson/IBL

Regeringen måste prioritera arbetet för att säkra polisutbildningen och polisyrkets attraktivitet. 

Det är avgörande om vi ska återupprätta förtroendet för staten som garant för lag och ordning, skriver Roger Haddad (L). 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Socialdemokraterna har misslyckats med att vända problemen inom polisen. Regeringen erkänner heller inte poliskrisen där hundratals poliser slutat. Det nya är antalet som slutar – 2016 slutade 950 poliser, här ingår även pensionsavgångar, i år har över 500 slutat redan. Även om vi räknar bort pensionsavgångar är siffrorna dramatiska och indikerar på att omorganisationen, överbyråkratiseringen och underbemanningen är reella problem som måste hanteras. Här har regeringen inte vidtagit åtgärder. Nu är Morgan Johansson ansvarig för polisfrågorna. Redan första dagen uttalade han att tusentals poliser ska anställas. Så sent som för ett år sedan ansåg regeringen att polisen inte behöver mer resurser. Dessutom har regeringen missat att det målet kräver ett kraftigare söktryck och en helt annan kapacitet för antagning, dessutom tar det tid om kvaliteten ska behållas. 

Liberalerna har länge lyft frågan om polisen, vi har kritiserat underfinansieringen men också krävt stopp för besparingar lokalt i polisregionerna. Utöver fler utredare vill vi rekrytera 5 000 poliser ytterligare. Vårt fokus ligger på att stoppa avhoppen och locka tillbaka poliser som slutat. Vi menar också att polisutbildningen är central. Allmänheten har rätt till en lokalt förankrad polis. De utsatta områdena måste prioriteras för att angripa problemen med hjälp av kommunerna och föräldrarna, men också direkt ingripande för att stoppa kriminaliteten. 


LÄS MER: Nu har det hänt – en kollega har dött


Sedan har vi de särskilt utsatta områdena. Regeringen har inte uppfyllt målet att få ut fler poliser för att komma åt den grova organiserade brottsligheten och skjutningarna. Regeringen har heller ingen idé för hur arbetet mot extremism och radikalisering ska angripas i de särskilt utsatta områden där narkotika, extremism, vapen och annan kriminalitet förekommer sida vid sida. 

Ska fler vilja bli polis måste arbetsmiljön lyftas där en lönereform prioriteras. Vi föreslår att antagningsprocessen till polisutbildningen förbättras. Trots tusentals sökande fyller lärosätena inte utbildningsplatserna. Av de som kallas till testerna faller många bort antingen på grund av själva testet eller för att de helt enkelt inte dyker upp. Sökanden sorteras bort om de glömt registrera sig på olika sätt eller om de missat någon fråga. Av de 693 som är antagna inför hösten återstår det att se hur många som kommer och hur många som påbörjar utbildningen. Och det kanske mest intressanta – hur många som slutför och börjar efter 2,5 år som polis. 


LÄS MER: Polisen: Nu ger jag upp och slutar som polis


Liberalerna menar att det finns hundratals potentiella poliser att behålla om processen förenklas. Kapaciteten för antagningen måste förbättras. Det måste också bli attraktivt att vara polis, oavsett om det gäller karriärmöjlighet eller lön. Det måste också betonas hur viktigt det är med praktisk kompetens. Att poliser ska arbeta i yttre tjänst är en självklarhet. Fler måste ut närmare medborgarna, men då måste villkoren och arbetsmiljön förbättras. 

Morgan Johansson saknar budget till lönereform och förslag på hur poliser ska lockas till yrket. Liberalerna tror inte på tomma välkomna tillbaka-annonser. Regeringen har skapat en poliskris, med färre antal poliser och färre poliser i yttre tjänst, parallellt som vi brottas med utsatta områden, skjutningar och kriminella som inte får någon konsekvens antingen på grund av åklagarnas hantering. Eller helt enkelt på grund av att polisen inte är på plats för att ingripa. Regeringen måste prioritera arbetet för att säkra polisutbildningen och polisyrkets attraktivitet, det är avgörande om vi ska återupprätta förtroendet för staten som garant för lag och ordning. 


Roger Haddad

Rättspolitisk talesperson, riksdagsledamot, Liberalerna