Det här är män som våldtar

Börje Svensson.
Foto: Idha Lindhag
Kumlaanstalten.
Foto: Richard Ström /Expressen

Vad ser man när man undersöker vad våldtäktsmannen har i sitt "bagage"? Dessa är bara några som jag i min kliniska verksamhet mött hos olika sexualförövare, skriver psykoterapeuten Börje Svensson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Jag tjuvlyssnade till ett samtal mellan två äldre herrar på en bänk vid ett torg i en mindre stad. Ett ganska vanligt samtal, skulle jag tro. De talade om sommarens många våldtäkter och deras reflektioner rörde sig runt hur förändrat allt blivit sen de var unga. De såg en farlig värld i det nya, mångkulturella Sverige. Samtidigt som de påpekade att de själva alltid följde sin flickvän hem till dörren på natten. Alltså fanns det faror även när ni var unga, tänkte jag.

I SR:s Studio Ett den 2/8 uttryckte Jerzy Sarnecki oro över att debatten om våldtäkter och sexuella ofredanden håller på att politiseras och användas till att peka ut invandrare, nyanlända flyktingar och ensamkomna flyktingbarn som syndabockar för de våldtäkter och sexuella övergrepp som skett utomhus nu i sommar. Jag delar den oron.  

Det förefaller som om det finns en stark vilja att frågan kring sexuella trakasserier och våldtäkter ska diskuteras med invandrarpolitiska förtecken. Som om man vill hitta en utvald grupp som nästan alltid bär ansvaret för att kvinnor utsätts för sexuella övergrepp i vårt land.


LÄS MER: Svenska rättssystemet borde skämmas


I egenskap av psykoterapeut verkade jag på fängelsets sexualbrottsavdelning i drygt tio år. I mina möten med sexualförbrytare har jag mött många människor; svenskar såväl som män av utländsk härkomst. 

Undantagslöst är det män som har en rad brister i sin personlighet. Men hur dessa brister är länkade till de sexuella övergrepp de begått är svårt att säga, det finns inga raka samband.

Ett exempel på hur komplexa sambanden kan vara mellan bakgrundsfaktorer och våld är kvinnomisshandel. De flesta män som begår våld mot kvinnor har själva vuxit upp i sammanhang där det funnits våld. Men av alla de som vuxit upp med våld inom familjen är det ett mycket litet fåtal som använder våld mot andra. Det är inte möjligt att utifrån uppväxtkriterier, kulturell bakgrund eller personlighetskriterier förutsäga om en person ska bli våldsverkare eller inte.  

Men när man möter någon som är förövare kan man titta i den personens ”backspegel” och utveckla hypoteser kring vad som kan ha varit bidragande orsaker kring att våldsbeteendet utvecklades.


LÄS MER: Ingen ska bli bemött som jag efter våldtäkt


Så, vad ser man när man undersöker vad våldtäktsmannen har i sitt ”bagage”? Dessa är bara några som jag i min kliniska verksamhet mött hos olika sexualförövare:

Psykisk sjukdom, tvångstankar, paranoia. Tvångstankarna styr personen att utföra handlingar han inte hade begått om han varit psykiskt frisk.

Respektlöshet. Att kränka andras personliga gränser är ett sätt att känna sin egen makt och för att ha kontroll.

Dålig impulskontroll. När den sexuella upphetsningen tar tag i personen bryr han inte sig om att bromsa sig själv och bryr sig inte längre om att sex ska vara något ömsesidigt.

En nedvärderande människosyn. Kvinnor som är fulla, kvinnor som är lättklädda, kvinnor som rör sig på platser där de inte har skydd är mer eller mindre lovligt byte.

Avund. Man kan tycka sig ha rätt att kränka andra människor för att de haft det bättre än man själv.

Känslomässigt flacka. Personen har svårt att reflektera och fördjupa tankar om sig själv och även om andra.

Dålig kontakt med sitt eget känsloliv. Effekten av det är att inlevelseförmågan för andras känslor är förkrymt och ibland obefintlig.

Avvikande sexuellt tändningsmönster. Det kan vara våld, barn, djur eller annat som gör att sex inte handlar om kärlek eller ömsesidig respekt.

Gamla kränkningar som inte är bearbetade. Det kan vara mobbning, sexuella kränkningar som att ha blivit avvisad, skrattad åt i känsliga sexuella situationer, utsatt för våld i familjen. Utsatt för sexuella övergrepp. Kränkningar som har resulterat i att personen bär på känslor av hat och hämnd.

Dålig känsla för moral. Dåliga förebilder i familjen. Relationsstörd, moralupplöst,  gränslös person som söker spänning och ”kickar” på nätet, men som samtidigt sänker tröskeln för att begå egna övergrepp.


Vi måste på allvar ta itu med det faktum att det finns män i Sverige i dag som inte respekterar sina medmänniskor – och det börjar med att vi måste våga se att de som våldtar inte är ”de andra”.

Dessutom begås många sexualbrott av unga förövare, tonåringar. Det måste även för dem finnas kännbara och snabba konsekvenser för sexualbrott. Det som börjar med sexuella ofredande utan konsekvens kan vissa fall leda till grövre sexualbrott. Nätet och skolan är de vanligaste arenor för sexuella kränkningar. Kanske är det där vi behöver stärka det förebyggande arbetet.


Börje Svensson

Psykoterapeut

FAKTA

Börje Svensson

Psykoterapeut