Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Det går visst bra för svensk ekonomi

Hans Hoff, (S).

Foto: Socialdemokraterna

Kristina Nilsson, (S).

Foto: Socialdemokraterna

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra i kampanjfilmen "Sverige är på väg åt fel håll".

Foto: Moderaterna/Skärmdump

Anna Kinberg Batra åker i en dyr bil, tittar på vackra landskap och förklarar att ”det är höst i ett Sverige som börjar tvivla på framtiden”.

Samtidigt i verkligheten: Det går bra för svensk ekonomi, skriver Hans Hoff och Kristina Nilsson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I oktober förklarade Moderaterna på sin hemsida att de vill ta utgångspunkt i ”den oro som finns för Sveriges framtid” när de lanserade kampanjen ”Sverige är på väg åt fel håll”. 700 000 kronor betalade de för att bland annat lansera en film där Anna Kinberg Batra åker i en dyr bil, tittar på vackra landskap och ödesmättat förklarar att ”det är höst i ett Sverige som börjar tvivla på framtiden”.

Samtidigt i verkligheten: Det går bra för svensk ekonomi. Nya siffror från Eurostat som släpptes nyligen visar på en mycket stark utveckling. Sveriges BNP ökade med 3,9 procent jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Eurostat är det tredje bäst i hela EU och en historiskt hög nivå. När den förra regeringen lämnade över rodret låg Sverige på åttonde plats.

Det är inte bara Eurostat som visar på starka svenska siffror, även Internationella valutafondens senaste rapport talar om ”en stabil ekonomisk tillväxt”. Konjunkturinstitutet redogör också för en starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Alla de viktiga variablerna ligger över, eller betydligt över sina historiska genomsnitt.

 

Uppgången är stabil och bred. Den omfattar konsumtion, investeringar och export. Hushållens disponibla inkomster, det vill säga de pengar hushållen har att köpa för eller spara, har ökat med hela 3,5 procent jämfört med 2014.

I verkligheten har också nya jobb skapats, 81 000 nya jobb sedan i oktober efter regeringsskiftet för att vara exakt. Andelen sysselsatta har stigit, samtidigt som arbetslösheten sjunkit med 0,8 procentenheter. Arbetsförmedlingen, som i onsdags presenterade sin nya prognos, menar att under 2016 och 2017 kommer sysselsättningen att öka med ytterligare 140 000 personer. Samtidigt minskar arbetslösheten från 7,5 procent 2015 till 6,6 procent 2017.

Med en fortsatt utveckling av det slaget kommer både staten och kommunernas möjlighet att göra nödvändiga investeringar att växa.

När det gäller just kommunerna, så har Moderaterna och de andra borgerliga partierna själva medverkat till en viktig överenskommelse som ger våra kommuner och landsting ett välkommet tillskott på 9,8 miljarder kronor för 2015 och 2016.

Under nästa år gör regeringen historiskt stora investeringar på över 50 miljarder kronor. Det handlar om satsningar på skolan, på fler jobb, upprustning av järnvägen och bostadsbyggande. Det är genom att investera som vi bygger Sverige starkare.

 

För första gången på många år höjs nu också pensionerna, samtidigt som vi påbörjar avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten. Även våra pensionärer ska känna trygghet och framtidstro i Sverige.

Samtidigt ska vi vara ärliga, allt är inte guld och gröna skogar i verklighetens Sverige. Det är klart att till exempel de 130 miljarder som alliansregeringen sänkte skatten med syns i vår välfärd. Som ett exempel har det resulterat i att 140 000 människor i arbetsför ålder har gått ner i arbetstid, eller helt slutat att arbeta för att ta hand om en anhörig.

Vi har under så kort tid som två månader tagit emot 80 000 asylsökande. Av dem är så många barn och unga så att det motsvarar över 100 nya skolklasser varje vecka, vilket innebär påfrestningar på en välfärd som redan tagit stryk av 8 år av skattesänkningar. Att få fram nya boenden är svårt, och situationen inom socialtjänst och skola i många kommuner ansträngd, enligt Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

För att kunna upprätthålla ett värdigt mottagande måste vi nu vidta åtgärder. Vi måste ta ansvar för dem som kommit hit och se till att de snabbt kan komma i utbildning, jobb och samhällsgemenskap. Många som kommer till oss är färdigutbildade yrkeskunniga människor som kommer att bidra till att stärka vår välfärdsstat.

Det är en stor utmaning men vi kommer att klara den. I verkligheten stärks Sverige steg för steg under den socialdemokratiskt ledda regeringen. Oavsett vad Moderaterna säger.

 

Hans Hoff

Riksdagsledamot (S)

Kristina Nilsson

Riksdagsledamot (S)