Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Det finns ingen bostadsbubbla

Bostadspriserna kommer att falla – men det är ingen bostadsbubbla, skriver professor Hans Lind.
Hans Lind, professor i bygg- och fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Foto: KTH
De höga priserna på bostadsmarknaden är ohållbara, skriver professor Hans Lind.
Foto: Joel Nilsson

De höga priserna på bostadsmarknaden är ohållbara och regeringen har inte förstått hur allvarlig situationen är. Nu krävs det att Riksbanken börjar ägna sig åt civil olydnad – annars riskerar vi dramatiska prisfall, skriver Hans Lind, professor i bygg- och fastighetsekonomi.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Prisbubblor kännetecknas av snabba prisstegringar och stora prisfall kort därefter. Utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden kring 1990 och IT-aktierna kring år 2000 är bra exempel. Huspriserna i Sverige har dock stigit i relativt små steg under en lång tid, och risken för att snabbt prisfall är mycket små.

Ekonomin går bra, Riksbanken har lovat låga räntor under flera år framåt och även om bostadsbyggandet ökar så är allt som kommer ut på marknaden dyrt. Ur ett långsiktigt perspektiv är dock priserna ohållbara, eftersom de ligger mycket högre än produktionskostnaderna.  

Vems är då felet att vi fått denna ohållbart höga prisnivå?


En första förklaring är att det byggs för lite bostäder och särskilt i det lite billigare segmentet. Där har vi ett helt gäng av "bovar": staten, som till exempel genom sina regler om olika "riksintressen" blockerar mark för byggande. Eller kommuner som inte vill planlägga så mycket mark. Särskilt inte där det ska byggas billiga bostäder. Blir det höga priser på nya bostäder riskerar ju inte kommunen att det flyttar in låginkomsttagare till kommunen.

Sedan är det självklart också så att de företag som bygger inte vill dränka marknaden i så mycket nya bostäder att priser och hyror faller. Man tjänar mer på att bygga lite under flera år än att bygga så mycket redan från början att priserna måste sänkas. Kommuner och företag agerar utifrån sitt egenintresse, och det är väl precis det som de förväntas göra i en demokratisk marknadsekonomi.

Det yttersta ansvaret för att det byggs för lite bostäder ligger därmed hos riksdag och regering, som inte ändrat spelregler och skapat incitament för kommunerna och marknaden att planlägga och bygga mera.

Under lång tid har vi kunnat konstatera att det byggts för lite. Om det finns ett begränsat utbud av bostäder kommer priserna att styras av efterfrågan och då är räntenivån en mycket viktig faktor.


Nästa bov är därmed Riksbanken. De ska göra avvägningar mellan olika faktorer, som inflation och valutakurs. Enligt riksdagens direktiv ska de se till att inflationen kommer upp till två procent. Eftersom inte inflationen nått den nivå på länge så blir det logiskt att sänka räntan. Men även en myndighetsledning måste ibland ägna sig åt lite civil olydnad. Sveriges ekonomi går bra. Är det rimligt att vi trots det har bland de lägsta räntorna i Europa? Enligt min mening borde Riksbanken vara med och ta en del av ansvaret för att bromsa husprisutvecklingen genom att inte sänka räntorna så mycket, eller åtminstone hota med att höja dem relativt snart. Att säga att "någon annan" får lösa problemet med höga huspriser är att göra det för enkelt för sig. Ser vi att redan höga bostadspriser stiger ännu mer så måste alla vara med att ta sitt ansvar för att vända utvecklingen.

Stegvist ökat byggande och stegvis stigande räntor kommer på sikt att minska huspriserna. Men det finns som sagt ingen anledning att oroa sig för stora plötsliga prisfall den närmaste tiden. 


Jag delar dock helt Konjunkturinstitutets bedömning att om vi inte snabbt börjar vända utvecklingen så ökar riskerna för mer dramatiska prisfall. Det centrala är att ändra spelreglerna kring bostadsbyggandet. Riksdag och regering måste också ta ett mycket mer direkt ansvar för att det händer något snabbt. Att kasta ut några miljarder och hoppas att kommuner och marknad ska bygga mycket mer visar bara att regeringen inte förstått hur allvarlig situationen är.

Den ena sidan av problemet är de snabbt stigande priserna och framtida risker för prisfall, men den andra sidan är att allt fler hushåll med låga inkomster inte kan hitta en bostad på marknaden.


Hans Lind

Professor i bygg- och fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan