Det enda sättet att knäcka organiserade brottsligheten

Daniel Larson, åklagare och rättspolitisk debattör.
På tisdagskvällen sköts en polis till döds i Biskopsgården i Göteborg. ”Den organiserade brottsligheten är en av vår tids största utmaningar”, skriver åklagaren Daniel Larson.
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den organiserade brottsligheten är en av vår tids största utmaningar. Att angripa dess giriga själ med en tillgångsinriktad brottsbekämpning är det enda sättet att varaktigt knäcka den, skriver åklagaren Daniel Larson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I en artikel för Norstedts Juridiks nyhetstjänst JUNO Nyheter beskrev jag den nya organiserade brottsligheten och frågade mig dystopiskt om den blivit vad som i finansvärlden uttrycks ”too big to fail”. Att den organiserade brottsligheten har vuxit sig så stark att den blivit integrerad i samhällskroppen och blivit svår att göra sig av med. 

Det finns olika typer av organiserad brottslighet som delvis kräver olika angreppssätt. Men det finns en gemensam nämnare. All organiserad brottslighet drivs i grunden av ekonomiska incitament.

Det krävs mod att driva en kriminalpolitik med nålsudden mot de ekonomiska drivkrafterna

Tänk dig den organiserade brottsligheten som ett träd, där stammen och de grövre grenarna är de inflytelserika och drivande profitörerna. Det synliga bladverket är de många utförarna. Det är narkotikakurirer, narkotikasäljare, ”barnsoldaterna”, springpojkar, pengamottagare, bulvaner, målvakter med flera. Pengar och tillgångar är vattnet och näringen som får trädet att växa och frodas. Om vi rycker bort blad genom att straffa utförarna kommer nya växa ut så länge vatten och näring tillförs och cirkulerar. Det mest effektiva sättet att få trädet att vissna är att strypa tillgången på vatten och näring.

När offren är en mamma med barn i famnen, en 12-årig flicka som rastar hunden och nu en polis – då är det lätt att instinktivt vilja dubblera straffen som lösning. Hårdare straff är förvisso nödvändigt, det finns ingen plats i frihet för samvetslösa mördare. Men få brott som begås inom den organiserade brottsligheten klaras upp och i uppklarade fall är det ofta de utbytbara utförarna som straffas.

Det finns tre huvuddelar som behöver adresseras för att varaktigt knäcka den organiserade brottsligheten.

1. De ekonomiska incitamenten: brottsvinster, penningtvätt och lyxkonsumtion måste angripas offensivt.

2. Den elektroniska kommunikationen: för att komma åt nyckelpersonerna måste deras hemliga kommunikation försvåras och kunna avläsas.

3.
Den gränsöverskridande dimensionen: åtgärder måste ske i samarbete med andra länder. Den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande och den behöver bekämpas utan hinder av gränser. Det måste skapas en hög lägstanivå av tillgångs- och kommunikationsinriktad brottsbekämpning inom EU.

Åtgärder för att ändra spelplanen

Nedan är några exempel på tillgångsinriktade åtgärder som kommer ändra spelplanen.

Myndigheterna ska i underrättelsesyfte kunna kräva in uppgifter från banker och andra företag som används för penningtvättsåtgärder.

 Det ska vara betydligt enklare för myndigheter att konfiskera pengar och egendom som inte kan förklaras med legala inkomster.

Hårdare krav på och kontroll av företag som bedriver finansiell verksamhet, särskilt snabba betallösningar och valutaväxling. Finansinspektionen bör ges ett brottsbekämpande uppdrag.

Sekretesslättnader mellan finansiella aktörer samt mellan myndigheter.

Bolagsverket bör ges ett brottsbekämpande uppdrag och vidta utredningar i samband med registrering av aktiebolag samt vid risk att ett bolag används för brottslig verksamhet.

Det krävs mod att driva en kriminalpolitik med nålsudden mot de ekonomiska drivkrafterna. Viljan att varaktigt lösa problemet måste vara starkare än rädslan att framstå som mindre handlingskraftig. 


Av Daniel Larson

Åklagare och rättspolitisk debattör