Det Eberhard skriver är djupt provocerande

Det finns biologiska fakta som genuspedagoger inte bör ignorera, skrev psykiatern David Eberhard. Det har fått riksdagsledamoten Rickard Nordin (C) att reagera.
Rickard Nordin är riksdagsledamot för Centerpartiet.
Foto: PRESSBILD

Att uppmuntra och anpassa skolan efter pojkars påstådda nedärvda aggressivitet är helt verklighetsfrånvänt.

Sällan har jag läst så många förlegade åsikter som i David Eberhards text, skriver riksdagsmannen Rickard Nordin (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK | GENUS. Jämställdheten är en av vår tids viktigaste frågor, och samtidigt är det alldeles för få män som diskuterar det. Därför blev min spontana känsla ”yes!” när jag såg psykiatrikern David Eberhards artikel om pojkars skolresultat. Den känslan försvann dock i samma stund som jag började läsa. Sällan har jag läst ett debattinlägg som är så fullt av könsstereotypa och förlegade åsikter som det som David Eberhard skrev.

För det första, det är ett faktum att pojkars skolresultat är betydligt sämre än tjejers. Det är ett enormt jämställdhetsproblem och något vi diskuterar alltför lite. Att reducera flickors betygsförsprång till biologi som David Eberhard gör, speciellt när han själv är psykiater, är för mig helt verklighetsfrånvänt och djupt provocerande mot både killar och tjejer. 

Skolans syfte är inte bra betyg

Inga män kan förvänta sig att kvinnor ensamma ska ta fajten för jämställdhet. Det är något som vi måste göra tillsammans. Jag vill att min son ska få en bra skolgång och lyckas med sina studier. Det betyder dock inte att skolan ska anpassas till en manlig stereotyp med aggressivt, riskbenäget och otåligt beteende. Tvärtom. Skolans syfte är inte att eleverna ska få bra betyg. Skolans syfte är att lära eleverna vad de behöver ha med sig i livet. Betygssättningen speglar sedan hur väl eleverna har lyckats ta till sig kunskapen. Det är tydligt att pojkar här behöver mer hjälp och stöd för att ta till sig kunskaperna. 


LÄS MER: David Eberhard: Låt pojkar uppfostras som pojkar


Att läsa en artikel om att vi bör uppmuntra och anpassa skolan efter pojkars påstådda biologiskt nedärvda aggressiva beteende, nästan på årsdagen av de stora #metoo-demonstrationerna, visar hur mycket som finns kvar att göra. För män handlar de destruktiva könsrollerna ofta om attityder som vi, många gånger oavsiktligt, är med och upprätthåller, men också begränsas av. #metoo visade på hur förlegade manliga normer finns överallt. Att dessa kom upp till ytan genom modiga kvinnors vittnesmål är en välgärning för hela samhället.

David Eberhards artikel är ett tydligt exempel på att jämställdhetskampen är långt ifrån vunnen.

Vi delar inte dessa normer

Samtidigt är jag övertygad om att det var många män som inte kände igen sig i beskrivningarna kring #metoo. Som tycker att de attityderna är förkastliga, som inte möter de i sin vardag särskilt ofta, eller helt enkelt inte vågar säga ifrån av rädsla för att bli utanför. Det är dags för oss att agera nu. Agera för att slippa vara en del av normer vi inte delar, för att våra barn ska få möjligheter att bli precis de som de vill bli.

Istället för att anpassa skolan efter förlegade könsroller måste vi i stället ta fajten för att killar ska få den hjälp de behöver för att klara skolgången, och vi borde kämpa för att fler män ska arbeta i kvinnodominerade yrken, på samma sätt som satsningar har gjorts med exempelvis kvinnor mot ingenjörsutbildningarna. Detta är speciellt viktigt när vi ser att könsskillnaderna på högskolan växer allt mer.


LÄS MER: Den könsneutrala skolan strider mot vår natur


Kampen måste föras varje dag

Vissa delarna av jämställdhetskampen är relativt enkla att mäta. Lika lön för lika arbete borde ha varit en självklarhet för länge sedan. Att vårdnaden delas vid separation, eller att föräldraledigheten delas jämlikt borde inte heller vara konstigt i dagens samhälle. Ändå är vi långt ifrån där.

Vi har kommit en bit på vägen i Sverige, men vi är fortfarande långt från målet. David Eberhards artikel är ett tydligt exempel på att jämställdhetskampen är långt ifrån vunnen. Det är, precis som kampen för demokratin, en kamp som måste föras varje dag och där även vi män måste delta. 


Av Rickard Nordin

Riksdagsledamot (C), ensamstående förälder och feminist