Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sluta tjata om kärnkraft – vind klarar klimatkrisen

Vindkraft ska byggas där det blåser bäst, nämligen till havs, skriver debattörerna.
Foto: TT
Göran Bryntse, tekn dr.
Per Ribbing, tekn lic.

Populister på högerkanten skriker allt högre, om en elbrist som inte finns.

Nu ser vi med glädje hur ett stort vindkraftsprojekt utanför Stockholms skärgård planeras, skriver Per Ribbing och Göran Bryntse.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Varför är det så tyst om kärnkraftens urusla effektivitet? Kärnkraftens verkningsgrad är som en bättre Ottomotors, ca 30%. 

Ur ett livscykelperspektiv behövs ca 7 kWh sättas in som insatsenergi (primärenergi) för att 2 kWh el ska komma ut på det nordiska elnätet. 7 in ger 2 ut.

Dagens kärnkraft är Ebberöds bank ur ett energiperspektiv. 

Ingen brist på el

Populister på högerkanten skriker om varandra, allt högre, om en elbrist som inte finns. 2021 blir mycket sannolikt ännu ett rekordår för svensk elexport. Brist på överföringskapacitet, brister på elnätet, är fel att kalla ”elbrist”. Det finns ingen brist på el. Det finns brist på elledning. Indelningen i elområden kombinerat med Putins manipulationer av gaspriset höjer dessutom elpriset i Sydsverige.

Med en sammanlagd erfarenhet av väl över 60 år av svensk energidebatt tar vi oss för huvudet när vi ser dagens förvirring i ett ämne där fysikaliska fakta finns att få. Fakta. Fysik. Inte 'alt facts' och politiska låsningar.

Ineffektiv kärnkraft

Den okunskap som framför allt M, SD, L & KD oemotsagda får framföra i media beror på att journalisterna inte gör sitt jobb. Journalisterna måste vara så pålästa att de kan ställa kritiska motfrågor. Frågor om verkningsgrad t ex.

Ett kärnkraftverk fungerar så att ca 1/3 av energin in blir till nytta (el) och 2/3 förloras i kylvattnet (15 ○C). Kylvattnet bidrar till algblomning.

Vidare saknas kunskapen om att ca 7% av bränslet i bränslestavarna, alltså den klyvbara isotopen Uran-235, inte någonsin klyvs innan bränslestaven anses förbrukad och plockas ut ur reaktorn och går till avfall.

Högern sänker skatten på bensin. Samtidigt som de säger sig vilja rädda klimatet. Orwell ler i sin himmel.

Ytterligare 7% förloras för tillverkning av bränslet som kostat en massa energi för att få upp ur jordskorpan och sen omvandlas från uranmalm (som i dag bara innehåller i medeltal ca 0,7% Uran-235) till bränsle. När tillgänglig uranhalt i framtiden sjunker ner till 0,2% blir kärnkraft helt omöjlig ur ekonomisk synvinkel. Och sen blir alltså bara ca 1/3 av bränslets energi till el.

Förluster totalt:

- 7% bränsletillverkning

- 67% i själva elproduktionen (kondenskraft)

- 7% bränsle som ej klyvs

Det ger en verkningsgrad på 28,5% eller 2/7.

Ur ett livscykelperspektiv får vi ut 2 kWh nytta (el) av 7 satsade kWh.

Ett modernt vindkraftverk ger 50 kWh ut för varje satsad 1 kWh. Se t ex ‘Life cycle assessment of a multi-megawatt wind turbine’ Martinez et al, Renewable Energy, Mars 2009. Det är också många gånger billigare och går mycket fortare att bygga.

Solceller blir ännu billigare

Vi lever i en akut klimatkris. Vi har ett moraliskt ansvar att göra vad vi rimligen kan för att få stopp på beroendet av fossil energi. Vindkraft är en av flera bra lösningar. Det är dessutom i dag det billigaste sättet att producera ny klimatsmart el på. Utan tvekan kommer solceller att bli ännu billigare och framöver blir nog solceller det första valet för ny elproduktion världen över.

Vindkraft ska byggas där det blåser bäst. Det blåser bäst till havs. Nu ser vi med glädje hur ett stort projekt utanför Stockholms skärgård planeras. Det är sådana satsningar som kan ge den svenska industrin den billiga fossilfria el den efterfrågar. 

Högern sänker bensinskatten

Och Skånes stränder riskerar stå under vatten om vi inte löser klimatkrisen. Klimatkrisen sker i verkligheten. Inte i diagram. Klimatkrisen utrotar arter, dödar människor och dränker nationer.

Vad gör då högern åt denna kris? Jo, de motarbetar vindkraft och sänker skatten på bensin. Samtidigt som de säger sig vilja rädda klimatet. Orwell ler i sin himmel.

Krig är fred.

Frihet är slaveri.

Kärnkraft är lösningen på klimatkrisen.


Av Per Ribbing

Tekn lic, teknisk fysiker

Göran Bryntse

Tekn dr, fysiker