Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Public service kan inte förstå högerväljare

Gör regeringen för lite för att motverka den ekonomiska krisen eller skulle stora stimulanser göra saken värre? Mikael Damberg (S) tycker att vårbudgeten är en förlorad chans. Oscar Sjöstedt (SD) tycker att vårbudgeten är bra.
Henrik Jönsson, frihetlig debattör, youtuber och författare.
Foto: JENS CHRISTIAN
Att som Sveriges Radio lämna denna arena under förevändningen att man oroar sig för att dess nya ledarskap eventuellt riskerar att leda till ”hat och hot” i en diffust definierad framtid uttrycker inte demokratiskt ansvarstagande – utan en vilja att isolera sig från kritiker och oliktänkande, skriver debattören.
Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN
Ingång till tv-huset vid Gärdet i Stockholm.
Foto: Fredrik Sandberg / TT / TT NYHETSBYRÅN

Public service strukturellt partiska vänsterperspektiv gör att de inte förstår andra sätt att se på världen. 

Nu isolerar sig dessutom Sveriges Radio genom att lämna Twitter. 

Det förstärker och permanentar polariseringen, skriver debattören Henrik Jönsson.  

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Under den gångna veckan har public service hunnit avkräva Spotify ansvar för att folk lyssnar för lite på kvinnliga artister, ifrågasätta matjättarna för vad man upplever vara bristande ramadanreklam – och låtit en redaktionell journalist korrigera en intervjuad politikers åsikt om vänstertidningen Dagens ETC. 

Denna trojka av polariserande prioriteringar följdes sedan av att Sveriges Radio avslutade sin närvaro på nätplattformen Twitter – bland annat med hänvisning till ”turbulens” och ”minskad betydelse”.

Parallellt med detta beskrevs Twitters tillfälliga märkning av public service-bolagen som ”Offentligt finansierad media” av Sveriges Radios program P3-klubben som en ”del av Elon Musks kulturkrigande”.

Det är förvisso rimligt att ifrågasätta både Musks ryckiga beslutsfattande och somliga personers hätska tonläge på just Twitter – men som helhet är plattformen en av det moderna samhällets viktigaste arenor för demokratisk debatt, där både makthavare, medborgare och medier deltar på snarlika villkor. 

På grund av detta reduceras även legitim problematisering av public service till ”kulturkrig”, där motståndarna förlöjligas som antingen okunniga, illvilliga eller direkt odemokratiska.

Att som Sveriges Radio lämna denna arena under förevändningen att man oroar sig för att dess nya ledarskap eventuellt riskerar att leda till ”hat och hot” i en diffust definierad framtid uttrycker inte demokratiskt ansvarstagande – utan en vilja att isolera sig från kritiker och oliktänkande.

Denna isolationistiska tendens speglas i public services anmärkningsvärt polariserade förtroendesiffror.

Public Service-bolagen är duktiga på att marknadsföra sig själva, och framhåller gärna sitt stora folkliga stöd – men talar aldrig om att detta förtroende är kraftigt politiskt uppdelat. Enligt Medieakademins senaste förtroendebarometer ligger vänsterblockets förtroende för SVT på mellan 90 och 80 procent – medan endast 55-29 procent av Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater känner förtroende.

För en medieorganisation med det uttalade uppdraget att verka ”i allmänhetens tjänst” är denna radikala förtroendepolarisering inte att betrakta som något annat än tjänstefel.

Strukturell partiskhet

När brittiska BBC år 2007 genomförde en oberoende granskning av sina egna public service-företags förtroendesiffror fann man att det faktiskt förelåg en polariserande slagsida åt vänster – men inte i fråga om den partipolitiska bevakningen, utan i frågeställningar, utgångspunkter och i valet av vinklar.

Någon motsvarande övergripande granskning har aldrig gjorts av svensk public service, men journalistiskprofessorn Jesper Strömbäck uttrycker en motsvarande tankefigur:

”Det som styr den svenska politiska nyhetsbevakningen är inte politisk partiskhet och politiska värderingar. Det är snarare strukturell partiskhet och nyhetsvärderingar.”

Mycket tyder på att det är denna omedvetna strukturella partiskhet som reproduceras i public service-bolagens nyhetsvärdering och val av frågeställningar – vilket i sin tur driver på polariseringen av förtroendesiffrorna.

Att SVT:S klimatreporter Erika Bjerström helt nyligen valde att bemöta en meningsmotståndares argument genom att ifrågasätta hans hudfärg, ålder och kön (vit, medelålders man) är ett nästan övertydligt exempel på denna omedvetna strukturella partiskhet. 

Ideologisk hemmablindhet

Det är naturligtvis demokratiskt acceptabelt att hysa även denna typ av radikala identitetspolitiska åsikter – men det eroderar förtroendet hos de tittare som anser det vara olämpligt att offentligt finansierade medier tillämpar intersektionell maktanalys i nyhetsrapporteringen.

Dessa och många andra beslut innebär inte att public service har en avsiktligt partisk agenda, utan är sannolikt bara resultatet av en ideologisk hemmablindhet som man delar med vänstern.

SVT:s klimatreporter Erika Bjerström.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / STELLA PICTURES

Högerblockets åsikter, som att musikaliska preferenser är en privatsak, att företagen själva vet bäst hur de marknadsför sig, och att identitetspolitik är ett dåligt sätt att bemöta argument blir ur det strukturellt partiska vänsterperspektivet obegripliga – vilket gör public service-bolagen oförmögna att förstå och återge dem korrekt.

På grund av detta reduceras även legitim problematisering av public service till ”kulturkrig”, där motståndarna förlöjligas som antingen okunniga, illvilliga eller direkt odemokratiska.

Att de offentligt finansierade medier som ofta påstår sig vara själva garanten för det öppna samtalet isolerar sig och stänger ner sina kommentarsfält och konton på en av de få arenor där högerns och vänsterns åsikter faktiskt möts innebär således inte att man värnar det demokratiska samtalet – utan att man förstärker och permanentar en polarisering som faktiskt försvårar det.


Av Henrik Jönsson

frihetlig debattör, youtuber och författare

Ska Ica-handlarna få sko sig på inflationen? 

Linn Svansbo tycker pristak är en bra idé. Henrik Jönsson tycker det är en dålig idé. Vad har Ica-handlarna egentligen för moraliskt ansvar? Och vad bör göras om det inte ska sättas ett maxpris på viktiga livsmedel?