Det är omöjligt att få tillbaka det ni tar bort

Foto: HASSE HOLMBERG / FOTOGRAFERNA HOLMBERG TT NYHETSBYRÅN
Mats Söderlund är poet och författare till klimattrilogin "Ättlingarna".
Foto: Göran Segeholm
Jonas Nordenström, Skogsgruppen i Sorsele.
Ylva Karlsson, barnboksförfattare.
Foto: Kajsa Göransson

Istället för att lyssna på experter eller andra myndigheter har Herman Sundqvist fattat ett beslut i samarbete med skogsnäringen.

Det kan få oerhörda konsekvenser.

Att återskapa naturvärden efter att en nyckelbiotop avverkats är nära nog omöjligt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. Skogsstyrelsens Herman Sundqvist skriver i Expressen den 31/1 att deras beslut att sluta registrera nyckelbiotoper inte alls är ett hot mot naturskogarna. Vi håller inte mer. Skogsstyrelsen har använt sig av nyckelbiotopsinventeringen i snart 30 år. Även andra statliga myndigheter, markägare, certifieringsorganisationer, konsulter och andra intressenter har konkret nytta av inventeringarna. Kunskapsunderlaget kommer till nytta inför bildande av naturreservat och biotopskydd. 

Studier visar att nyckelbiotoper är rika på biologisk mångfald och oftast har högre förekomst av totala antalet arter och rödlistade arter än omgivande skog. De är viktiga för bevarandet av floran och faunan och för att Sverige ska kunna nå sina miljömål. Att återskapa höga naturvärden efter att en nyckelbiotop har avverkats blir svårt om inte omöjligt. Varför då motverka en metod som fungerar? 

Vi vet sedan tidigare att naturvård inte står högt i kurs hos Skogsstyrelsens generaldirektör. Herman Sundqvists beslut om att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar har inte förankrats med andra myndigheter, forskare eller den ideella naturvården. Det är ett beslut som han enhälligt har fattat i samarbete med skogsnäringen.

Mats Söderlund

Författare och poet

Erland Lindblad

Biolog, Skogsgruppen i Sorsele

Jonas Nordenström

Skogsgruppen i Sorsele

Ylva Karlsson

Barnboksförfattare

Nina Ivarsson

Författare

Marie Metso

Novellförfattare och poet

Per Darell

Biolog

Thomas Tidholm

Författare

Linda Spjut

Konstnär och kompositör

Pebbles Karlsson Ambrose

Författare