Det är män som ska stanna inne på natten

Annika Borg.
Foto: Privat.
Foto: Tomas Leprince

Att kvinnor får anpassa sig för att undvika att riskera sexuella trakasserier är en vanlig uppfattning. Men det är män som ska ta konsekvenserna av sina beteenden, oavsett vad dessa beror på, skriver Annika Borg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Ökande rapporter om sexuella trakasserier gör att flickor och kvinnor anpassar sina beteenden. Om inte individer och samhälle sätter stopp legitimeras mäns övergrepp.

Fenomenet kallas normaliseringsprocess och studier har visat hur kvinnor som lever i misshandelsförhållanden successivt anpassar sig till en allt mer repressiv situation. Från början kan det vara charmigt att pojkvännen eller mannen alltid hämtar efter skolan eller arbetet. Men när ”kärlekshandlingen” blir ett krav och partnern börjar bli alltmer begränsande och misstänksam, byggs successivt ett fängelse av otrygghet upp.

Gränserna för vad som är normalt förskjuts och efter en tid kan den utsatta uppfatta att det är i sin ordning att partnern allt mer kontrollerar livet. För att undvika bråk och/eller misshandel sker en anpassning och den som utsätts tar på sig allt mer av ansvaret för att lugn ska råda och för det våld som sådana här förhållanden kan eskalera i.

Normalisering är en process som inte bara är tillämplig för att begripa skeenden mellan enskilda individer, utan kan också ske i ett samhälle.

Den fråga som nu behöver ställas är om det pågår en normaliseringsprocess där kvinnor och flickor anpassar sina beteenden för att slippa trakasserier och sexuella övergrepp.


LÄS MER: Män behöver en ny uppförandekod


Tidigare diskuterades det faktum att kvinnor ofta känner sig rädda i utomhusmiljön, när det i själva verket var unga män som var mest brottutsatta. Nu får den förklaringsmodellen allt svårare att täcka in verkligheten i Sverige.

Häromdagen gick polisen i Östersund ut och uppmanade kvinnor att inte röra sig ute på natten på egen hand. Efter ett flertal överfall på kvinnor sade man att situation inte är ”normal”. 

Flera flickor och kvinnor protesterade mot polisens utspel och menade att de inte tänkte ändra sina beteenden och begränsa sina liv. Det är en sund reaktion.

Men i diskussionerna om övergrepp på exempelvis festivalen "We are Sthlm" 2014, trakasserier på exempelvis badhus eller i skolmiljön, har andra reaktioner blivit synliga, både från de som utsätts och från vuxenvärlden: Pojkar och män ursäktas med att det inte menade så illa, att de är i den åldern eller att de har med sig andra kulturella koder.

Det gemensamma i reaktionerna är att de förminskar och legitimerar det som sker och förlägger ansvaret hos tjejerna.


LÄS MER: Svenska män har inte bättre kvinnosyn


Tjejer lär sig att undvika vissa platser, inte gå ensamma, klä sig på ett annat sätt, agera på andra vis och vara uppmärksamma i mötet med killar och män. Det är en normaliseringsprocess, och ett signalsystem, som om den fortsätter riskerar att förändra vårt samhälle.

I stället behöver det råda nolltolerans och tydliga gränser måste sättas. Det är pojkar och män som ska ta konsekvenserna av sina beteenden, alldeles oavsett vad dessa beteenden beror på. Hårdrar man det är det pojkar och män som inte ska röra sig utomhus på nätterna. Polisen i Östersund borde ha riktat sin uppmaning till dem.

Men det synsätt polisen gav uttryck för är inte ny. Att det är kvinnor som får anpassa sig för att värja sig mot och undvika att riskera sexuella trakasserier eller övergrepp är tyvärr en vanlig uppfattning, uttalad och outtalad.

Förställningar som var vanligare under tidigare generationer, som att män inte kan kontrollera sig och inte rå för sin starka sexdrift, kommer allt oftare upp till ytan i Sverige i dag.

Om inte kvinnors frihet i det offentliga rummet ska bli en historisk parentes behöver fokus vridas rätt.

Så allvarligt är det faktiskt.


Annika Borg

Teologie doktor och skribent