Det är lärarna som kan förändra skolan

Jessica Schedvin.
Foto: Privat.

För mig spelar det ingen roll vem som gjorde fel på 90-talet. Jag bryr mig om vem som gör rätt år 2016, skriver läraren Jessica Schedvin.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dagarna påbörjar många studenter sin resa till att bli lärare. De har världens viktigaste yrke framför sig i en tid där svensk skola förändras i en rasande fart. Det skapar en förändringskraft.

Det är svårt att missa hur förändringens vindar blåser över yrket. Det sker inte bara ett generationsskifte inom lärarkåren, utan de elever som i dag går i skolan har en annan syn på sin skola än vad som var normen under den skola som dagens nya lärare fick med sig från sin skolgång.  

Den senaste tiden har debatten rasat om vem som är skyldigt till den skola som vi ser i dag. Som nyligen utexaminerad lärare är detta föga intressant för mig. 

Jag är intresserad av vilka visioner som finns för framtidens skola. Just därför vill jag gratulera de blivande lärarna. De kommer att spela en viktig roll i ett systemskifte i form av en maktfaktor.


LÄS MER: Välkomna inte barnen tillbaka till skolan


Skolan är den fråga som både politiker och väljare engagerar sig mest i. Debatten präglas av allt ifrån diskussioner om huruvida keps ska vara tillåtet i klassrummet till om vi ska ändra namn på höstlovet. Det är två frågor som inte kommer att förändra skolan.

Samtidigt som förslag om betyg i tidigare årskurser och ett politiskt käbbel präglar skoldebatten pågår en fantastisk verksamhet i skolan. En verksamhet som förtjänar all uppmärksamhet. Detta i form av en acceptans och ett politiskt inflytande. Lyssna på lärarna.

Det är därför mitt tips till de framtida lärare som under veckan kommer gå på sitt första seminarium på lärarutbildningen runtom i landet: Gör dig hörd!

Genom att tidigt börja arbete, vara en tydlig ämnesfantast och ställa höga krav på din lärarutbildning skapar du en förutsättning för att göra samma sak i yrkeslivet. I dag väljer många lärare att lämna yrket och stressen är påtagligt. Det kommer de framtida lärarna att kunna förändra.


LÄS MER: Skolan är ingen demokrati


Vår skola står inför ett paradigmskifte och den skola som vi står inför kommer att se annorlunda ut. Med medvetna lärare som ställer krav på din tillvaro skapas en politisk kraft som är kraftfullare än alla skolpolitiska reformer tillsammans. Det är i grunden lärarna som kan förändra sin tillvaro – genom att vara medveten om den förändringstid som vi lever i. De lärare som inom några år avslutar sin lärarutbildning går en ljus framtid till mötes.

För att det förändringsarbete som gryr i universitetskorridorerna och i lärarrummet runtom på skolor ska bli verklighet behövs en lyhördhet från den politiska sfären. 

Skoldebatten berör så mycket mer än kepsar och betyg. Det handlar om hur det framtida lärandet ska se ut. Den kunskapen sitter lärarna på. Lyssna på experterna. Lyssna på dem som varje dag ser vilka reformer som skolan egentligen behöver. Lyssna på personerna som har mandat att ställa krav och de som faktiskt kan bidra till direkt förbättring. Det är både lärarna och eleverna värda.

För mig spelar det ingen roll vem som gjorde fel på 90-talet. Jag bryr mig om vem som gör rätt år 2016.


Jessica Schedvin

Lärare i svenska och svenska som andraspråk.