Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Det är lågt att blanda in Jesus i migrationspolitiken

Sträcker sig Svenska kyrkans barmhärtighet endast till statens skattkistor? undrar Eythor Hilmarsson.
Foto: JOHAN NILSSON/TT
Eythor Hilmarsson.

Vi har sedan tidigare, via Svenska kyrkan, fått kännedom om att Jesus föredrar tacos på fredagar. 

Nu har biskoparna Andreas Holmberg och Martin Modéus förkunnat att Jesus ogillar regeringens förslag till ny migrationslag och föredrar allmän amnesti åt ett särskilt urval asylsökande, skriver Eythor Hilmarsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. För flera av oss med erfarenheter av andra kristna samfund än Svenska kyrkan, har det alltid upplevts som märkligt att politiska partier tillåts representera sig själva i kyrkans egna val. I och med den svenska kyrkans långa anslutning med den svenska staten har dock detta kunnat förklaras. 

Sedan Svenska kyrkan skildes från staten 2000, finns dock inte längre några ursäkter för att låtsas att partipolitik behövs i Svenska kyrkans val. 

Demokratisk folkkyrka

När politikerna döljer sin makthunger bakom ord som ”demokrati” och ”öppenhet” är det endast en charad. Kyrkan är fortfarande reglerad genom lagen om Svenska kyrkan, som slår fast att den ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka. 

Om biskoparna trots allt vill fortsätta med politisk debatt, bör de göra det utan att klä sina ståndpunkter i selektiva Jesuscitat.

Till de partier som den senaste tiden har ”satsat” på kyrkans val hör SD, som nämner vikten av kulturarv som sin starkaste fråga. Men kyrkan lyder som alla andra under Sveriges lagar, där dess byggnader och interiörer skyddas som kulturarv och kulturminne. Socialdemokraterna anser att kyrkan ska vara en ”arena” för socialdemokratisk politik, men dess största fråga om arbetsmiljö i Svenska kyrkan är likväl underställd Sveriges arbetsmiljölagar.

Jesus används för egna politiska syften

Att svenska politiska partier låtsas bry sig om kyrkans angelägenheter är dock en teater vi endast behöver utstå vart fjärde år. Betydligt värre är det med kyrkans egna biskopar som i tid och otid låtsas vara politiker. Hyckleriet är särskilt smärtsamt att bevittna när dessa biskopar tar Bibeln och Jesus i anspråk för att gagna sin politiska agenda – samtidigt som de, till skillnad från våra politiker, kan bortse från alla juridiska och ekonomiska argument.

Det går utmärkt även för biskopar att engagera sig i samhällsfrågor utan att dra egen nytta av Bibeln och Jesus. Tidigare ärkebiskopen KG Hammar är en av flera debattörer som framför vädjanden om allmän amnesti åt ensamkommande, dock utan att pryda dessa med selektiva citat från Bibeln (Aftonbladet, 11/4). 

Sträcker sig barmhärtigheten till den egna skattkistan?

Det är märkligt att biskoparna hänvisar till Bibelns berättelser om barmhärtighet när de vädjar till Sveriges riksdagsledamöter om uppehåll och försörjning av de ensamkommande asylsökandena. 

De är väl medvetna om att direktiven till gymnasielagen erbjuder permanent uppehållstillstånd, för de som erhåller tillsvidareanställning eller anställningskontrakt på två år. Biskoparna kunde använda sitt inflytande för att Svenska kyrkan skulle erbjuda anställningar, åtminstone till de som har blivit färdiga med gymnasiet. Eller sträcker sig barmhärtigheten endast till statens skattkistor? 

Kanske är det mindre märkligt att dessa vädjanden sker samtidigt som de statliga medlen som Svenska kyrkan har erhållit för ensamkommandes boenden, nu har tagit slut (Kyrkans tidning 22/4).

Medlemmar skräms bort

Biskoparna medger att det är ”svårt att dra gränsen” – men dessa biskopar behöver ändå anstränga sig för att dra gränsen mellan sina yrkesroller i Svenska kyrkan och dagsaktuella politiska frågor. Utan tydligt mandat från Svenska kyrkans medlemmar, riskerar de att fjärma fler människor från Svenska kyrkans redan krympande samfund. 

Om biskoparna trots allt vill fortsätta med politisk debatt, bör de göra det utan att klä sina ståndpunkter i selektiva Jesuscitat, som dessutom kan tyckas vara tveksamt motiverade utifrån Bibeln, kyrkans tradition och luthersk teologi. 


Av Eythor Hilmarsson

Hasselapedagog