Det är dags att välja: Centern eller skogen

Centerpartiets partiledare Annie Lööf.
Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES/F. WENNERLUND FREDRIK WENNERLUND
David Ling, språkrör Grön ungdom.
Foto: Grön ungdom
Aida Badeli, språkrör Grön ungdom.
Foto: OLLE SPORRONG

För att släppa fram Löfven krävde Centerpartiet att en redan hårt exploaterad skog ska pressas till sin yttersta gräns och att värdefull kunskap ska brännas på bål.

Det är inte skog Centerpartiet vill ha – det är trädplantager, skriver David Ling och Aida Badeli, språkrör i Grön ungdom.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Skogen seglade upp som en avgörande punkt i regeringsförhandlingarna efter att januariavtalet fallit. Vi välkomnar mer debatt om svensk skog och hur skogspolitiken kan bidra i kampen mot klimatkrisen och artdöden. Tyvärr verkar Centerpartiet inte begripa skogens roll i kriserna som sker här och nu.

Det finns inte en chans för oss att klara Parisavtalets mål om en uppvärmning under 1,5 grader Celsius om vi inte kraftigt förändrar hur vi brukar skogen. 

Det finns ingen rimlighet i centerpartistisk skogspolitik

I klimatdebatten förekommer ofta idéer om CCS – carbon capture and storage – där man ska fånga in koldioxid från atmosfären och pumpa ner den i jorden. Det är ungefär vad en välmående och välfungerande skog gör, givet att den brukas på rätt sätt.

Så ser dock inte svenskt skogsbruk ut. I stället för att skapa långlivade träprodukter som kan ersätta koldioxidutsläpp från cement i byggnader så går 25 procent av trädstammarna direkt till förbränning. När trakthyggesbruk med enorma kalhyggen är det normala så rivs mängder av det kol som lagras i marken upp och frigörs i atmosfären, samtidigt som man skapar öknar i landskapet där inget vill leva.

Mer än en åker för träd

Svenskt skogsbruk behöver göras om i grunden för att möta klimatkrisen. Men att skogsbruket måste reformeras innebär inte att skogsägare förlorar på det. Tvärtom så finns det mycket att tjäna på ett hyggesfritt skogsbruk. Utöver att hyggesfria metoder kan leda till större ekonomisk avkastning på sikt så leder naturturism, nationalparker och annan skogsnäring till fler jobb. Det är en skogspolitik som förstår att skog är mer än en åker för träd.

Skogspolitiken är också ett av de viktigaste områdena för biologisk mångfald. Samtidigt som klimatkrisen orsakar skogsbränder, översvämningar och dödliga värmeböljor så pågår en massutrotning av arter som saknar motstycke i mänsklighetens historia. 

30 000 kvadradkilometer

Enligt Naturvårdsverket finns det i dag 30 000 kvadratkilometer skog – en yta stor som hela Belgien – som har höga naturvärden men som helt saknar skydd. De senaste månadernas granskningar av svenskt skogsbruk visar att just den sortens skog löper hög risk att avverkas.

Det är också svårt att veta exakt var och i vilken utsträckning det finns skyddsvärd natur, eftersom Centerpartiet i januariavtalet stoppade de kunskapshöjande nyckelbiotopsinventeringarna. Inte nog med att de är stoppade – enligt den skogsutredning Centerpartiet kräver ska kunskapen från dem dessutom förstöras. Det är som att Miljöpartiet skulle kräva att all forskning om kärnkraft och alla ritningar på kärnkraftverk bränns på bål. Det är en politik som går emot all rim och reson.

Elda upp kunskap

Centerpartiet ställde som krav för att lägga ner sina röster i statsministeromröstningen att vi ska låta bli att skydda Sveriges sista naturskogar, att värdefull kunskap om vilken skog som hyser hotade arter ska eldas upp och att en redan hårt exploaterad skog ska pressas till sin yttersta gräns. Det finns ingen rimlighet i centerpartistisk skogspolitik. 

Centerpartiet kommer från ett bondeförbund som en gång i tiden stod stadigt i myllan och värnade småskalighet och decentralisering, men nu går man i stället storbolagens ärenden. Det ska vara stordrift och kalhuggning, skogsplantager och urlakning. 

Det är inte skog Centerpartiet vill ha. Det är trädplantager.


Av David Ling

Språkrör Grön ungdom

Aida Badeli

Språkrör Grön ungdom