Det är dags att börja värdera kvinnors och barns liv högre

För många barn skadas under förlossning, skriver Lisa Bjurwald och Agnes Arpi. OBS: Genrebild
Foto: Colourbox / Colourbox
Lisa Bjurwald
Foto: Niklas Nyman
Agnes Arpi
Foto: Ellika Henriksson

Förlossningsvården borde välkomna granskning – inte motarbeta den.

Det är dags att börja värdera kvinnors och barns liv högre, skriver Lisa Bjurwald och Agnes Arpi.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Ett barn har dött efter att en kvinna tvingats genomlida en nästan tio dygn lång förlossning. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar skarp kritik mot Skaraborgs sjukhus för att förloppet tillåtits pågå under en ”orimligt lång tid”. Vård och behandling var inte ”förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet” och IVO noterar att ett akut kejsarsnitt hade varit ett rimligt alternativ. Hög arbetsbelastning nämns av Skaraborgs sjukhus som en anledning till katastrofförlossningen.

Journalister som rapporterar om vårdens tillkortakommanden anklagas ofta för att svartmåla. Nu utmanar en annan grupp vårdledningarnas och politikernas informationsmonopol.

Det pågår en dragkamp om sanningen

Det som har hänt under de senaste veckornas vårduppror är att personalen försöker ta tillbaka rätten att beskriva sin verklighet, förklarar underläkaren och skribenten Fanny Nilsson i Dagens Arena 2/2 (”Alternativa sanningar om vården”): ”[Medierna] upplåter sina plattformar till så kallade ‘vittnesmål’, anonymt inskickade berättelser om allvarliga avvikelser. Ordet vittna används ju vanligtvis i brottssammanhang eller katastrofsituationer. Kanske säger det något om allvaret. Det pågår en dragkamp, ett lågintensivt drev, om narrativet. Eller om sanningen om man så vill.”

För vad är egentligen ”världsklass”, detta av politiker och vårdansvariga så ofta upprepade epitet, med att en kvinna tvingas att föda i tio dygn och förlorar sitt barn?

För vad är egentligen ”världsklass”, detta av politiker och vårdansvariga så ofta upprepade epitet, med att en kvinna tvingas att föda i tio dygn och förlorar sitt barn? Bara under den dag vi skriver den här artikeln kan landets medier rapportera om flera allvarliga fall. I Lund har ett spädbarn drabbats av syrebrist och som följd fått nervskador i armarna. I Västervik skickades en kvinna hem, bara för att tvingas föda sitt barn på badrumsgolvet. Anledningen uppges i båda fallen vara hög arbetsbelastning, något verksamhetschefen i Västervikfallet dock nekar till.

Era ursäkter duger inte längre

Tack vare den senaste tidens vårdupprop, mediegranskningar och sociala medier-vittnesrörelser som #alltserfintut och #bbkrisen är ett informationsmonopol brutet. Nu kräver folk svar – och konkreta förbättringsåtgärder. Vi uppmanar härmed de ansvariga för förlossningsvården att:

• Uppmärksamma de högst reella och påtagliga problem som existerar inom vårdområdet. Problem måste erkännas och beskrivas för att kunna åtgärdas, vilket vi förutsätter att också ni önskar.

• Sluta motarbeta medier och visselblåsare. Ett redan försvagat förtroende kommer annars att urholkas ytterligare.

• Tillsammans med andra ledande aktörer inom kvinnohälsa aktivt driva kravet på en statlig utredning av hela förlossningsvården, något som inte har skett på över 70 år.

• Förbättra arbetsvillkoren för barnmorskor och undersköterskor så att fler vill arbeta inom området och patientsäkerheten inte riskeras på grund av underbemanning. Många barnmorskor har i dag valt bort förlossningar och arbetar med annat på grund av arbetsvillkoren.

• Se över policyn kring kejsarsnitt. Det inträffar för många fall där kvinnor i onödan skadas svårt och tvingas till utdraget fysiskt och psykiskt lidande, när dessa förlossningar borde avslutas med akut kejsarsnitt.

• Sist men inte minst, börja värdera kvinnors och spädbarns liv högre. De slentrianmässiga ursäkter som framförs vid dödsfall efter dödsfall – varje enskilt fall en katastrof för den drabbade familjen – duger inte längre. Även vårdpersonalen drabbas hårt av dessa fall.

Agnes Arpi

Journalist med inriktning på bl.a. kvinnosjukvård

Lisa Bjurwald

Journalist och författare till boken BB-krisen. Sveket vid livets början (Volante)

Ledarsnack: ”Förlossning i taxi klassas som perfekt”

Lisa Bjurwald, författare till boken ”BB-krisen – sveket vid livets början”, gästar Ledarsnack för ett samtal om förlossningsvårdens kris och vad man kan göra åt den.