Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Det är barnens rätt in absurdum som gäller

Johan Kant. Foto: Michael Manolescuu
Claudia Crowley Sörensson. Foto: Privat.

Jag kan bekräfta att det ser ut på det sätt som Claudia Crowley Sörensson beskriver i många skolor.

Bilden av den auktoritära läraren har basunerats ut och det är barnens rätt in absurdum som gäller, skriver rektorn Johan Kant.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den 15 december skriver Claudia Crowley Sörensson ett inlägg på Expressen Debatt. Som förälder har hon varit med sin 8-åriga dotter en dag i skolan och blivit chockad över hur en del barn beter sig.

Jag kan bekräfta att det ser ut på detta sätt i många skolor. Varför kan man fråga sig? Det beror på många saker, jag ska peka ut några.

Jag har tidigare skrivit ett debattinlägg där jag pekade på att det är viktigt att som förälder respektera lärarens profession och i alla lägen backa upp läraren. Aldrig prata illa om läraren inför sina barn och alltid hålla en god ton till läraren.

Dock är det inte riktigt så det fungerar. Ända sedan kommunaliseringen av skola som skedde på 90-talet har arbetsgivarnas företrädare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort allt för att montera ner lärarprofessionen.

Det var länge så att det inte spelade någon roll vem som var lärare i skolan, utbildad eller inte. SKL:s paroll var rätt man på rätt plats och då spelade en formel lärarexamen ingen roll. Syftet var att hålla nere lärarlönerna och marginalisera lärarnas inflytande. Och man lyckades. Lärarkåren, som var en stark yrkeskår innan 90-talet, blev en tyst kår som sällan deltog i skoldebatten.


Hur många procent av lärarna deltar i skoldebatten i dag när alla diskuterar skolan? Men det räckte inte med detta. Hur ser det ut i dag? De där stökiga eleverna som Crowley Sörensson refererade till – vågar läraren lyfta bort dessa barn? Eller är läraren rädd för att få en Skolinspektionsanmälan på sig? För det är där vi befinner oss i dag.

Om en lärare lyfter bort ett barn som fått ett utbrott, i syfte att skydda klasskamraterna och inte minst eleven själv, finns det en risk att föräldern anmäler läraren. Bilden av den auktoritära läraren basuneras ut och det är barnens rätt in absurdum som gäller.

I domstol kan läraren bli dömd för att ha tagit en elev i armen, det finns flera sådana rättsfall. Är det så att rektor, tjänstemän och huvudman backar upp läraren? Nej, verkligen inte. Så en rädsla och osäkerhet har smugit sig in hos lärarkåren. Vad händer om jag ingriper? Följden blir passivitet och elever som tar ut svängarna alltför mycket, många gånger på bekostnad av andra elever och arbetsro i klassrummet och eleven i fråga som behöver lugnas ner.

Detta är en av anledningarna till att tusentals lärare de senaste åren har valt att lämna sina arbeten för att göra något annat.  

De står inte ut med den osäkerhet som lärararbetet innebär, att gå till ett jobb och ge järnet för sina elever, med risken att bli både utskälld, misskrediterad, misstrodd och eventuellt anmäld.


Men går det att göra något? Faktiskt ganska mycket. För det första måste föräldrar inse att deras ord och handling spelar stor roll. En förälder som alltid backar upp läraren bidrar till att stärka relationen mellan skolan och barnet, samt läraren.

En förälder som ständigt ifrågasätter läraren och skolan inför sitt barn och talar illa om skolan, kanske genom ryktesspridning, bidrar inte bara till att sänka läraren och skolan inför sitt barn, utan för hela närområdet.

Om man som förälder har åsikter om skolan eller läraren, ta kontakt med läraren och tala mellan fyra ögon. Även rektorer och skolchefer kan göra en hel del. Det viktigaste är att alltid backa upp sina lärare, det ska aldrig finnas några tvivel om detta. Skulle det vara så att läraren har gjort fel, får rektor och lärare tala om detta och lösa eventuella problem.

På statlig nivå finns det också en hel del att göra, till exempel att stärka lagstiftningen kring lärares yrkesutövande. Men det viktigaste är föräldrars inställning.

 

Johan Kant

Rektor

Före detta SO-lärare

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!