Desinformationen ökar – det hotar vår demokrati

Det behövs hårdare krav på företagen som dominerar sociala medier, skriver bland andra utrikesministern.
Foto: RICHARD DREW/TT
Utrikesminister Margot Wallström (S).
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT
Carin Jämtin, generaldirektör Sida.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Peter Eriksson, biståndsminister (MP).
Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES

Internet kan inte vara en plats där hatkampanjer och desinformation tar över flödet. Vi måste ställa tydliga krav på de stora företag som dominerar sociala medier globalt. Det är i allas intresse att vi inte lämnar över ansvaret för vår offentliga debatt och mötesplats till företag, skriver Carin Jämtin, Margot Wallström och Peter Eriksson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Friheten på nätet har nu minskat för åttonde året i rad. Statsmakters förmåga att stänga ner internet ökar. Journalister, oberoende media och försvarare av mänskliga rättigheter, och oberoende av media utsätts för fysiska och digitala attacker. Möjligheterna att fritt debattera utan risk för hat och hot, repression eller förföljelse begränsas. Spridandet av desinformation och falska nyheter ökar och får stort genomslag.

I dag inleds Stockholm Internet Forum och 500 personer från omkring 100 länder samlas på inbjudan av Sida för att diskutera internets roll och framtida utmaningar. Fokus är det krympande demokratiska utrymmet online samt tillgång till internet. Behovet av internationella samtal om internet har aldrig varit så akuta som nu. 

Allvarlig utveckling

Faktum är att vi befinner oss mitt inne i en negativ trend med en allvarlig utveckling: Auktoritära stater använder avancerade verktyg för att rekrytera nya anhängare, polarisera och undergräva den demokratiska debatten och attackera och tysta motståndare. Alltmer automatiserade informationsflöden, ökad datainsamling, desinformationskampanjer och möjligheterna och utmaningarna kring artificiell intelligens har gått från periferin till att utgöra centrala samhällsfrågor. 

Detta sker i stora delar av världen. Internets påverkan på demokratin och samhällsbygget diskuteras i lika stor utsträckning i Bogota, Kigali och Hanoi. Där har internet även en helt avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen och fattigdomsbekämpningen, och i takt med att fler är uppkopplade ökar förutsättningarna för en god och hållbar utveckling. Det är en aspekt vi inte har råd att bortse från.   

Ställ krav på sociala medier-jättarna

Desinformationskampanjer som vi ser, i vissa fall med statliga avsändare, riskerar att hota vår demokrati. Internet kan inte vara en plats där hatkampanjer och desinformation tar över flödet. Vi måste ställa tydliga krav på de stora företag som dominerar sociala medier globalt. Det är i allas intresse att vi inte lämnar över ansvaret för vår offentliga debatt och mötesplats till företag. Detta är i grunden en demokratifråga, en fråga om det offentliga samtalet.  

Vi får inte låta de digitala hoten passivisera oss. Vi måste agera nu för att se till att internet förblir en positiv kraft.

Den nedåtgående trenden, med krympande demokratiskt utrymme på nätet, är djupt oroväckande och allvarlig. Detta kan inte få fortsätta och just därför krävs ett gemensamt tag om den digitala utvecklingen och framtiden. För att vända utvecklingen krävs politisk medvetenhet och gemensamma, internationella åtaganden, som frågor om hur internet ska se ut och användas i framtiden. De mänskliga rättigheterna får inte undergrävas utan stärkas genom tillgång till internet. Lösningarna kan bara hittas i diskussioner mellan alla berörda parter - stater, civilsamhälle och företag men också alla som i sin vardag och yrkesutövning är beroende av internet.

Internet kan förbli en positiv kraft

Utgångspunkten för dessa diskussioner måste vara den oerhört viktiga roll internet har spelat och fortsätter spela för att öppna slutna samhällen, skapa sysselsättning och framtidshopp, möjliggöra kommunikation mellan människor över hela världen och främja kunskapsflöden och samarbete på en verkligt global nivå. Teknikutvecklingen har, trots de problem vi nu ser, i grunden erbjudit oerhörda möjligheter och förändrat vår värld till det bättre. Vi får inte låta de digitala hoten passivisera oss. Vi måste agera nu för att se till att internet förblir en positiv kraft för utveckling och demokrati, och värna tillgången till nätet.

Hälften av jordens befolkning har ännu inte tillgång till internet och Sida arbetar för att allt fler ska bli uppkopplade. Men vilket slags internet de får tillgång till beror på oss. Vi, tillsammans med alla andra aktörer som vill verka för ett fritt, öppet och säkert internet, måste mobilisera kring gemensamma lösningar. Många av dem möts nu under Stockholm Internet Forum. Vi är stolta över att leva i ett fritt land som kan erbjuda hotade MR-försvarare och journalister en viktig mötesplats för dessa viktiga samtal.


Av Carin Jämtin 

Sidas generaldirektör

Margot Wallström (S)

Utrikesminister

Peter Eriksson (MP)

Biståndsminister