Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Stor risk att depression hos unga ökar med passiv klimatpolitik

Vi höjer våra röster till stöd för Greta Thunberg och hennes klimatstrejk, skriver de 171 undertecknarna.
Foto: CLAUDIO PERI/TT
Klimatdemonstration på Mynttorget i Stockholm.
Foto: MATTIAS HELLSTRÖM/SPA

Regeringens passivitet i klimatfrågan kan leda till att barn går in i destruktiva processer.

Deras klimatstrejkande är en frisk och konstruktiv reaktion på en adekvat oro för framtiden. Därför höjer vi våra röster till stöd för Greta Thunberg, skriver 171 psykologer och psykoterapeuter.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KLIMAT & MILJÖ. Öppet brev till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, socialminister Lena Hallengren, miljö- och klimatminister Isabella Lövin och övriga regeringen angående barns psykiska hälsa samt deras rätt till en framtida boplats.

Sedan tidig höst 2018 har vi i #Psychologistsforfuture på olika orter i Sverige stöttat de klimatstrejkande ungdomarna i #Fridaysforfuture. Som psykologer och psykologiutbildade har vi stor kunskap om krishantering och förändringsprocesser. Vi arbetar med att minska lidande och att öka förutsättningar för människor att hantera svårigheter. 

Barnens framtida boplats hotas

Vi skriver med anledning av att Stefan Löfven i sitt tal i EU den 3 april tog upp både att Sverige ska vara ledande i klimatarbetet och att vi vuxna ska ta vårt ansvar så att barnen och ungdomarna inte lämnas ensamma att lösa klimatkrisen. Barnens psykiska hälsa och framtida boplats är hotad. Barnkonventionen, och då i synnerhet artiklarna 3 och 6, behöver sättas i relation till hur vi som samhälle agerar kring jordens begränsade resurser. Artikel 3 handlar dels om barns rätt att bli tillfrågade när beslut fattas som rör dem, dels om att dessa beslut ska fattas utifrån barnens bästa. Artikel 6 handlar om barns rätt till liv och utveckling. 

Våra frågor till statsråden

Vi har följande frågor till statsråden: 

• På vilket sätt kan beslut om investeringar av fossilberoende verksamhet (genom utbyggnad av flygplatser, fossilgasanläggningar och oljeraffinaderier) förenas med att Sverige stärker barnens rättigheter och gör barnkonventionen till lag den 1 januari 2020?

• Hur är det förenligt med barnens bästa att fortsätta ”business as usual” när forskning visar att vi behöver bli fossilfria inom en väldigt snar framtid; enligt IPCC behöver nettoutsläppen av koldioxid vara 45 procent av 2010 års nivåer till år 2030. 

Stor risk för ökad psykisk ohälsa

Som psykologer vill vi lyfta fram de känslomässiga utmaningar våra ungdomar står inför med den förda politiken. Ungdomarnas klimatstrejkande är en frisk och konstruktiv reaktion på deras adekvata oro för sin framtid. De lär sig att koldioxidnivåerna fortsätter att stiga och att forskningen visar att en sådan utveckling utgör ett allvarligt hot för mänskliga livsvillkor på jorden. Samtidigt ser de att regeringar och vuxna i den rika delen av världen inte agerar för att sänka dessa nivåer.

Varje beslut regeringen tar som skjuter lösningen av klimatkrisen på framtiden, innebär att ansvaret läggs på en generation som inte varit med och skapat krisen.

Vi har redan i dag höga ohälsotal bland våra unga. En fortsatt ekologisk kris utan aktivt lösningsfokus från vuxenvärlden och beslutsfattare medför stor risk för att allt fler unga drabbas av ångest och depressioner. Traumatiska upplevelser som successivt följer klimatförändringarna innebär sannolikt en stigande psykisk ohälsa. Regeringens passivitet riskerar att leda till att våra barn och unga tappar hoppet och går in i för dem och samhället destruktiva processer. 

Barnen behöver en tydlig plan

Våra barn och unga behöver en tydlig plan för hur deras framtid ska tryggas. En sådan plan kräver radikala förändringar på alla nivåer både vertikalt (individ, organisation, kommun, landsting och stat) och horisontellt (ekonomiskt, lagmässigt, politiskt, synen på samhället, friheten och våra livsvillkor).

Varje beslut regeringen tar som skjuter lösningen av klimatkrisen på framtiden, innebär att ansvaret läggs på en generation som inte varit med och skapat krisen. 

Därför höjer vi våra röster till stöd för Greta Thunberg och hennes klimatstrejk. Den nödvändiga omställningen kräver kraftfulla politiska beslut förankrade i vetenskapen. Sätt klimatkrisen högst på agendan, låt alla beslut genomsyras av ekologisk hänsyn och säkra en hållbar framtid för oss alla. 


Maja Agnemo, leg psykolog

Jenny Ahlner, leg psykolog, leg psykoterapeut

Erik Alderhorn, leg psykolog

Fabian Alén, leg psykolog

Niclas Almén, leg psykolog

Anni Andersson, leg psykolog

Emma Andersson, leg psykolog

Karin Kali Andersson, leg psykolog

Malin Andersson, leg psykolog

Astrid Arvidson, leg psykolog

Martin Arvidsson, leg psykolog

Mia Asplund, specialistpsykolog klinisk psykologi, doktorand KI

Ute Attermeyer, psykiater, leg psykoterapeut

Sona Babayan, leg psykolog

Matilda Baltius, psykologstudent

Amanda Bengtsson, psykologstudent

Sofia Bergbom, leg psykolog, Fil.dr

Maria Berglind, leg psykolog

Gunilla Berglund, leg psykolog, leg psykoterapeut, docent

Christine Bertlin, leg psykolog, leg psykoterapeut 

Ulla Bertling, specialistpsykolog klinisk psykologi, leg psykoterapeut, Fil.dr

Jonas Hjalmar Blom, leg psykolog

Magdalena Bluhme, leg psykoterapeut

Johanna Bobeck, psykologstudent

Lisa Bohman, leg psykolog

Hanna Brolinson, leg psykolog

Sophie Brömster, psykologstudent

Tussa Bygdén, ptp-psykolog

Maria Bäckström Karlsson, leg psykolog

Britta Bäumer, leg psykolog, leg psykoterapeut

Sofia Cassel, leg psykolog

Björn Christensen, leg psykolog

Cia Craméus, leg psykoterapeut

Frida Dahlbäck, leg psykolog

Sofie Dahlman, leg psykolog

Elin Damberg, leg psykolog

Ann Eberstein, aukt. gestaltterapeut

Anna-Lena Edlund, leg psykolog

Lisa Ekelund, leg psykolog

Josefine Ekesbok, psykologstudent

Bodil Ekström, leg psykolog

Eva Elofsson, leg psykolog

Malin Endredi, leg psykolog, leg psykoterapeut

Magdalena Enlöf, leg psykolog

Patrik Enocksson, leg psykolog

Deana Ericsson, leg psykolog

Maria Evers, psykologstudent

Yvonne Falk, leg psykolog

Tove Filén, leg psykolog

Marit Fontana Oscarsson, leg psykolog

Kerstin Forsgren, leg psykolog

Karin Frick, leg psykolog

Pär Fritzell, leg psykolog, leg psykoterapeut

Annika Geijerstam, leg psykoterapeut

Ellen Glasell, leg psykolog 

Fridag Grape, leg psykolog

Patrik Gronostaj, leg psykolog

Anna Grönberg, leg psykolog  

Kristin Gunnarsson, leg psykolog

Linda Gustavsson, leg psykolog 

Kersin Hamberger, leg psykolog

Sofia Hansdotter, leg psykolog

Hanna Hedelin, specialistpsykolog klinisk psykologi

Eva Hedenstedt, specialistpsykolog klinisk psykologi, leg psykoterapeut

Sofia Hjort, psykologstudent

Hanna Hjort Wallentin, leg psykolog

Maria Hjälm, leg psykolog

Molly Holmström, psykologstudent 

Michael Horvath Dahlman, leg psykolog

Frida Hylander, leg psykolog

Fredrik Ivarsson, leg psykolog 

Gabriela Jones, specialistpsykolog arbets- och organisationspsykologi

Veronica Johansson, psykologstudent

Lovisa Kander, ptp-psykolog

Olle Kalat, leg psykolog

Jernett Karensen, leg psykolog

Jasmina Karlsson, leg psykolog

Annika Kinnman, leg psykolog

Annbritt Kronlund, leg psykolog, leg psykoterapeut

Lisa Kugelberg, leg psykolog

Ylva Kurtén, leg psykolog

Lillemor Kvist, leg psykolog

Hans Landeström, leg psykolog, leg psykoterapeut

Dan Landgré, leg psykolog, leg psykoterapeut

Elisabet Lannfelt, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, lärare 

Andreas Larsson, leg psykolog, Fil.dr

Jessica Leijer, leg psykolog

Andreas Leijon, leg psykolog

Edita Lemonnier, leg psykolog

Lotta Lemte, leg psykolog, leg psykoterapeut

Isabelle Letellier, lektor barn- och ungdomsvetenskap, SU

Emma Liljestad, leg psykolog

Patrik Lind, leg psykolog

Birgitta Lindén, leg psykolog

Kristina Lindstrand, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare

Anna Lindström, leg psykolog, leg psykoterapeut

Clara Linnros, leg psykolog

Sara Lizell, leg psykolog

Arvid Lundberg, psykologstudent

Alice Luther Näsholm, psykologstudent

Marianne Lybeck, leg psykolog, organisationskonsult

Gunilla Lönnberg, doktorand folkhälsovetenskap KI

Annette Lönnell, leg psykoterapeut

Ida Löfqvist Dagobert, leg psykolog

Ingrid Molitor, leg psykolog

Karin Nilsson, leg psykolog

Sara Nilsson Lööv, leg psykolog

Thora Magnusdottir, leg psykolog

Kinga Maria Malachowska, leg psykolog

Anna Malmquist, leg psykolog, Fil.dr

Nina Melén, specialistpsykolog klinisk psykologi, leg psykoterapeut

Jennifer Melin, psykologstudent

Karin Michal, leg psykolog, leg psykoterapeut

Marie Milling, beteendevetare

Anna Mittendorf, leg psykolog

Elin Morgensterns, specialistpsykolog klinisk psykologi, leg psykoterapeut

Lars Norén, leg psykolog

Åsa Nilses, specialistpsykolog pedagogisk psykologi

Paulina Núnez Borgman, leg psykolog

Anna-Maria Olofsgård, beteendevetare

Jonas Olsson, leg psykolog

Christian Olsson, leg psykolog, leg psykoterapeut

Elida Ottmer, ptp-psykolog      

Björn Paxling, leg psykolog, Ph.D         

Sofie Rhodin, leg psykolog

Paula Richter, leg psykolog, specialistpsykologstudierektor  

Johanna Rindler, leg psykolog

Ulla Risling, specialistpsykolog klinisk&arb.psykologi, leg psykoterapeut

Daniel Roos, leg psykolog

Lotti Rosenkvist, specialistpsykolog klinisk psykologi & neuropsykologi

Karin Roswald, psykologstudent

YuSie Rundkvist Chou, leg psykolog

Ida Rydén, psykologstudent

Anna Sahlberg, psykologstudent

Sara Salomaa, leg psykolog, specialist neuropsykologi

Göran Sandberg, leg psykolog, leg psykoterapeut

Jonatan Sandberg, leg psykolog, leg psykoterapeut 

Linda Sandberg, leg psykolog, leg psykoterapeut

Lovisa Sandberg, psykologstudent

Victoria Sandqvist, leg psykolog

Shervin Shavanaz, leg psykolog, leg psykoterapeut, medicine doktor

Tekla Schneede, leg psykolog, organisationskonsult 

Franck Siljestrand, leg psykolog

Joakim Skeppstedt, leg psykolog

Eva Steen, leg psykolog, leg psykoterapeut

Lisa Strand, leg psykolog

Elinor Strålin, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand KI

Mattias Sturk, leg psykolog

Ylva Svanvik, leg psykolog

Elin Svensson, leg psykolog

Kajsa Tenglid, psykologstudent

Christina Thalén, leg psykolog

Malcolm Thorén, leg psykolog

Carin Thorngren, leg psykolog

Johanna Tunved, leg psykolog

Lotta Unmack, leg psykolog

Malin Valsö, leg psykolog

Vidar Vetterfalk, leg psykolog

Viktoria Vingmarker, leg psykolog

Sofia Viotti, leg psykolog

Sofia Vänelid, leg psykolog

Magdalena Wagner, leg psykolog 

Maria Wallin, leg psykolog

Emma Wanler, leg psykolog

Jesper Wanler, leg psykolog

Christoffer Wärnbring, leg psykolog

Petra Ellora Cau Wetterholm, leg psykolog

Celia Young, leg psykolog

Emma Åberg, leg psykolog    

Joel Östlund, leg psykolog, leg psykoterapeut

Karoline Östman, leg psykolog

0