Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Den svenska coronastrategin tecken på totalitär utveckling

Jari Ehrnrooth, finländsk författare och docent i sociologi och kulturhistoria vid Helsingfors och Åbo universitet.
Foto: Petri Juntunen / Kuvaaja: Petri Juntunen
Varför tolererar svenskarna Anders Tegnells envälde, undrar författaren Jari Ehrnrooth.
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sveriges coronapolitik pekar ut vad som händer när man prioriterar samhällets intresse före individens rätt till liv.

Den totalitära demokratin tillåter kritik men korrigerar inte sin kurs, skriver den finländske författaren Jari Ehrnrooth.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Coronan har skördat fyrfaldigt fler människoliv i Sverige än i de övriga nordiska länderna sammanlagt. Största delen av de svenska coronadödsoffren kunde ha undvikits med liknande restriktioner som i övriga Norden.

Varför har nästan hela Sverige stött statsepidemiolog Anders Tegnells kontroversiella linje, som tillåter en kontrollerad spridning av den smittosamma sjukdomen, med partiell flockimmunitet som troligt mål?

Enligt Martti Koskenniemi, professor i folkrätt, är det den svenska kollektivismen som har legat till grund för det stora stödet för Tegnells öppna linje. 

Hela samhällets vinning anses vara viktigare än att värna om enskilda individers liv, det som till exempel är fundamentet i den internationella deklarationen för de mänskliga rättigheterna.

Uniformerande av värdegrunden

Tillämpar man idéhistoriker Jacob Talmonis begrepp, kunde man fråga sig om Sverige håller på att bli en mjuk version av en totalitär demokrati, vars läromästare ligger närmare den franska revolutionens jakobiner, som eftersträvade enhällighet, än de individualister som skapade frihetsrättigheterna i Förenta staternas självständighetsförklaring.

I en liberal demokrati omhuldar man pluralismen, medan man i en totalitär demokrati eftersträvar ett uniformerande av värdegrunden som republikens mål. 

Medlet är en statsledd progressiv lära, som ofta närmar sig socialistisk idealism och en messiansk dröm om sämja och fred.

De östeuropeiska socialistiska folkdemokratierna som nu fallit var totalitära demokratier där människor till sist enbart var siffror i statistiken.

Västerländska kulturens förfall

Precis som de svenska coronaoffren nu är det i Anders Tegnells rapporter, när han – oberörd av vetenskaplig kritik och hela den övriga världsopinionen – försvarar sina felaktiga slutledningar.

Den mjuka totalitarismen tillåter kritiken men korrigerar inte sin kurs.

En annan och ännu mer pessimistisk förklaring skulle kunna vara att den exceptionella svenska coronastrategin är en följd av den västerländska kulturens förfall, som i Sverige verkar ha gått längre än någon annanstans. 

En kultur som har förlorat sin kreativitet, sin segervilja och värdehierarki kämpar inte längre mot ett dödligt virus utan underkastar sig det som anses som oundvikligt.

Sverige tackar och tar emot allt och anpassar sig passivt, för det är den utarmade västerländska kulturens främsta linje för utjämnande av värdeolikheter – och på den fronten uppstår det fler offer än någon annanstans.

Kritik framförs först nu när det är för sent att ångra sig

För det tredje kan man i Sveriges coronapolitik skönja en strävan till en uniformerande kultur där man blandar värden och fakta. 

Politiska beslut motiveras med för ändamålet passande fakta och forskning, och befogenheter överförs till sakkunniga.

Precis denna sammansmältning av värdegrund och kunskapsunderlag har cementerat statsepidemiolog Tegnells envälde. 

Trots att hans coronalära strider mot fakta och saknar stöd av forskning har alla partier, till och med Sverigedemokraterna, ställt sig bakom honom. 

Kritik framförs först nu när det är för sent att ångra sig.

När behörigheten att fatta beslut har överförts till en officiell expertis, har politikerna inte behövt ta ansvar och ingen har behövt göra självständiga värdeval som skulle hota den mjuka totalitära demoratins enighet och den passiva anpassningens kultur.

Humes giljotin

Det finns ett beprövat botemedel mot expertmakt och vetenskapliggörandet av värderingar: Humes giljotin. Av det som finns kan man inte övergå till det som borde finnas. 

Därför måste man hålla faktaanalysen separat från värdeargument och politikens moral kan inte ersättas av forskningens neutralitet.

När denna logiska förebyggande medicin tillförs de två övriga botemedlen – den liberala demokratins pluralism och den livskraftiga kulturens aktiva vilja – botas Sverigesjukan och människolivets omätliga värde återtar sin plats i politikens centrum.


Av Jari Ehrnrooth 

Finländsk författare och docent i sociologi och kulturhistoria vid Helsingfors och Åbo universitet.

En längre version av texten har tidigare publicerats av finska Yle.0