Den som kommer till Sverige ska göra sig anställningsbar

Anna Kinberg Batra.
Foto: NOELLA JOHANSSON
Foto: BERTIL ERICSON / TT

Men i dag tar det nio år innan ens hälften av de nyanlända har någon form av sysselsättning. Fler och fler fastnar i långvarigt bidragsberoende i stället för att få en egen lön, skriver Anna Kinberg Batra.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige är ett av världens bästa länder, med stark ekonomi och trygg välfärd. Men Sverige står inför stora utmaningar av ett slag som vi inte har mött tidigare.

Just nu är det högkonjunktur. Ändå berättade Arbetsförmedlingen i veckan att antalet arbetslösa ökar, för första gången sedan 2013. Det är framför allt bland utrikes födda som arbetslösheten stiger. Det finns 130 områden i Sverige där inte ens hälften i arbetsför ålder går till jobbet en vanlig dag. Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda riskerar att växa ytterligare. När färre får jobb växer också utanförskapet. Detta är farligt. Både för varje människa som fastnar i utanförskap och för hela samhället.


 LÄS MER: Vi måste ändra synen på ålder i Sverige 


Under tio år, mellan 2012 och 2021, väntas Sverige ta emot en halv miljon nyanlända. Det ställer därför helt nya krav på hela samhället. Det ställer helt nya krav på politiken. Hur vi hanterar invandringen och integrationen de kommande åren avgör om Sverige kommer fortsätta vara ett starkt samhälle – för alla.

I bästa fall får väldigt många barn mycket bättre livschanser här än de annars skulle ha fått. Hundratusentals arbetande människor kan göra svensk ekonomi starkare och välfärden tryggare. I sämsta fall fastnar i stället människor i bidragsberoende i segregerade stadsdelar med otrygghet och utanförskap.

Det här är Sveriges stora samhällsutmaning under flera år framöver. Men Stefan Löfven tar den inte på allvar. Han talar om åtgärder och platser, och lovade att skapa 85 000 jobb- och utbildningsplatser. Nu ser vi resultatet. Det har blivit drygt 4 000. Regeringen överger arbetslinjen för bidragslinjen, som gör det mindre lönsamt att arbeta. Det är farligt, både för den enskilde, för jobben och för välfärden. Varje krona som går till bidrag är en krona som i stället kunde ha gått till fler lärare, fler poliser och fler händer i vården.

Vägen in i samhället går via jobbet. Ett jobb handlar inte bara om att få lön. Det handlar om att kunna stå på egna ben. Att lära känna varandra och språket. Känna stolthet när man bidrar till samhället. Känna frihet och möjlighet att kunna påverka sin tillvaro.


LÄS MER: Totalflopp för Löfvens främsta vallöfte 


Men i dag tar det nio år innan ens hälften av de nyanlända har någon form av sysselsättning. Det tar ännu längre tid innan man också fullt ut kan försörja sig på arbete. Fler och fler fastnar i långvarigt bidragsberoende i stället för att få en egen lön. Sverige måste tänka om.

Det ska alltid löna sig att jobba. Jag vill därför sänka skatten för den som arbetar, och jag vill sänka den mest för dem som tjänar minst. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. I dag kan dessutom bidrag staplas på varandra, så att en trebarnsfamilj kan få 28 000 kronor i månaden i bidrag. Jag vill i stället införa ett bidragstak.

Den som kommer till Sverige ska göra sig anställningsbar. Saknar man utbildning måste man skaffa sig en. Jag vill därför införa utbildningsplikt för nyanlända. Och fler jobb måste växa fram. Inte minst fler enkla jobb så att fler får chansen att få det första jobbet. Jag vill därför tredubbla RUT-avdraget. 


Min jobbpolitik har två tydliga mål. Halvera jobbklyftan och skapa en halv miljon nya jobb. Att klara integrationen är svårt. Men vi måste. Därför behövs en plan för jobben med politik som kan nå dit. Här syns skillnaderna i svensk politik. På ena kanten finns Stefan Löfven som blundar för verkligheten. På den andra finns Jimmie Åkesson som ser problem överallt, men inte presenterar lösningar. Inget av detta leder Sverige framåt. Därför behöver Sverige en ny alliansregering. En som både förstår att Sverige står inför stora problem och har politik som kan lösa dem.

Jag vill ta vara på det som är Sveriges styrkor och se till att lösa de problem vi har. För den som får ett jobb öppnar sig vägen in i det svenska samhället. När fler jobbar blir kostnaderna för bidrag mindre. Då får vi mer pengar till fler poliser, fler lärare och en sjukvård som fungerar.

 Ska Sverige vara starkt och hålla ihop måste arbetslinjen utvecklas – inte avvecklas.


Anna Kinberg Batra

Partiledare Moderaterna