Den som får skattepengar ska respektera demokratin

Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Att våra skattepengar används till helt andra syften än vad vi gemensamt beslutat om borde mana till eftertanke hos alla politiska partier.

Läckaget av skattepengar till vinstjakt, religiös propaganda och rent brottsliga handlingar måste upphöra, skriver utbildningsminister Anna Ekström (S) i en replik till Kristdemokraterna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Våra gemensamma resurser ska gå till det de är avsedda för. Till välfärden. Till barn, unga, sjuka och äldre.

Därför är det regelverk som regeringen beslutat om för läxhjälp mycket tydligt. Ideella föreningar som beviljas statsbidrag ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer. Gör man inte det ska man inte heller ha ett öre.

Föreningarna är skyldiga att redovisa till ansvarig myndighet hur medlen har använts och just nu följer Skolverket upp detta. Skolverket kan kräva återbetalning av bidraget om oriktiga uppgifter lämnats eller om bidraget inte använts rätt. Jag förväntar mig att myndigheten agerar med kraft utifrån vad uppföljningen visar. Inte ett öre ska gå till radikalisering och extremism.

Borde mana till eftertanke

Men trots omfattande regler och kontroller kan vi läsa om hur skattepengar används till helt andra syften än vad som vi gemensamt beslutat om. Det borde mana till eftertanke hos alla politiska partier. Läckaget av skattepengar till vinstjakt, religiös propaganda och rent brottsliga handlingar måste upphöra.

Regeringen arbetar nu bland annat med förslag om ett etableringsstopp för nya religiösa friskolor och ett nytt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhället. Jag hoppas att Kristdemokraterna, som hittills högljutt och okritiskt försvarat religiösa samfunds rätt att med våra gemensamma skattepengar driva konfessionella friskolor, är beredda att medverka till dessa förbättringar.

Samhällets kontroll över välfärden och dess finansiering behöver öka.


Av Anna Ekström (S)

Utbildningsminister