Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sanningen om de ensamkommande

Ljiljana Orelj förstelärare och programlagsledare för introduktionsprogrammet på Solna gymnasium.
Under hösten 2017 hölls manifestationer vid Medborgarplatsen i Stockholm för att stoppa utvisningarna till Afghanistan.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

En majoritet av de 9 000 personer som omfattas av gymnasielagen kommer om fyra år att vara utan examen och jobb.

Men att prata om elevernas (o)kunskaper verkar ha blivit farligare än någonsin, skriver läraren Ljiljana Orelj.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | GYMNASIELAGEN. Så länge vi undviker att prata om ensamkommande ungdomars ringa förkunskaper kommer ogynnsamma lagar att stiftas och den misslyckade invandringspolitiken även fortsättningsvis att söka desperata lösningar, paketerade i osannolika utbildningsvisioner.

Det är dags att politiker slutar förvänta sig att lärarna ska lösa samhällsproblem.

Farligare än någonsin

Den nya gymnasielagen har gett ensamkommande ungdomar en chans att stanna i Sverige och avsluta sina studier, men risken att de ska misslyckas är enorm. De alarmerande siffrorna om det fåtal procent elever från språkintroduktionen som klarar av gymnasiet har väckt starka åsikter, samtidigt som själva kunskapen anmärkningsvärt har hamnat i debattens periferi. Att prata om elevernas (o)kunskaper verkar ha blivit farligare än någonsin.


LÄS MER: Lärarna får ta smällen för beslutet om afghanerna 


Konsekvenserna av den nya gymnasielagen har flitigt debatterats utifrån ekonomiskt, demografiskt och invandringspolitiskt perspektiv, samt inte minst individperspektivet.

Utan jobb med studieskuld

Det sistnämnda är antagligen det mest sårbara med tanke på att en majoritet av de 9 000 huvudsakligen unga män som omfattas av lagen om fyra år kommer att vara utan gymnasieexamen, utan jobb och med en betydande studieskuld. Medan allmänheten förundras över hur det kan vara möjligt befarar lärare att skulden för otillräckliga studieresultat än en gång kommer att läggas på den ”odugliga” svenska skolan, i synnerhet på språkintroduktionen.

Fungerar inte för denna målgrupp

Det är ingen hemlighet att språkintroduktionen inte fungerar för denna målgrupp, en nödlösning är vad den är. Den obekväma sanningen är att det saknas ordentlig dokumentation om elevernas bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper nödvändiga för utformandet av en verklighetsförankrad och individanpassad studieplan som eleverna har rätt till.

Å ena sidan vet lärarna att när sjuåringar uppvuxna i Sverige påbörjar sin skolbana har de flesta 6000 ord med sig i bagaget och även om inte alla har sina barnrum tapetserade med böcker har de ändå en utvecklad litteracitet och uppfattning om hur vårt samhälle fungerar. 

När ensamkommande ungdomar påbörjar sin utbildning i Sverige vet vi i de flesta fall ingenting om deras skolbakgrund, kulturella koder och vilka samhällsstrukturer de kommer ifrån.

Vet ingenting om deras skolbakgrund 

Skolan har en bas att bygga på och möjlighet att kompensera skillnader i elevernas förutsättningar. När å andra sidan ensamkommande ungdomar påbörjar sin utbildning i Sverige vet vi i de flesta fall ingenting om deras skolbakgrund, kulturella koder och vilka samhällsstrukturer de kommer ifrån.

Icke desto mindre svider Skolinspektionens kritik om att skolpersonal på många skolor tenderar att fokusera på vad elever saknar i kunskaper snarare än på de kunskaper eleverna redan besitter. Men vilka kunskaper och världsuppfattningar som eleverna har med sig är ingen som kan eller vågar förse skolorna med.


LÄS MER: Risken för självmord saknar motstycke


Skolan måste lämna postmoderna teorier

Anmärkningsvärt är att det tyvärr saknas en medvetenhet på nationell nivå om hur stora de kunskapsluckorna är som språkintroduktionen förväntas fylla. För att skolan ska klara sitt utjämningsuppdrag måste den överge postmoderna teorier om makt och kunskap och göra det fritt för lärare att våga identifiera svagpresterande elever utan rädsla att bli anklagade för ideologisk polarisering.

Ett skolpolitiskt misslyckande

Negligering av kunskap, som de senaste decennierna har präglat skolpolitiken, kan ha haft avgörande betydelse för Skolverkets nedslående statistik som indikerar ett skolpolitiskt misslyckande.

Om mätning av kunskaper likställs med socialsortering i stället för kunskapspositionering riskerar vi att svika inte bara skattebetalare utan också ett stort antal ensamkommande ungdomar och skolelever överhuvudtaget.


Av Ljiljana Orelj

Förstelärare och programlagsledare för introduktionsprogrammet på Solna gymnasium.


DET INNEBÄR SPRÅKINTRODUKTION

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Enligt 17 kap. 14 a § skollagen, som träder i kraft 1 juli 2018 men tillämpas på utbildning som påbörjas från och med 1 juli  2019, ska nyanlända elevers kunskaper bedömas när de tas emot vid introduktionsprogrammet språkintroduktion.


Källa: Skolverket