Den gamla asylpolitiken var dålig

Johanna Jönsson
Foto: Johan Jeppsson
Foto: Ho / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

Nuförtiden verkar folk vara så upptagna med att diskutera de negativa aspekterna av invandring att man glömmer allt det andra, skriver Johanna Jönsson (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Bristen på människor med rätt kompetens är det viktigaste skälet till att svenska företag inte kan växa. Det omfattar högkvalificerade jobb som IT-tekniker, läkare och ingenjörer, men det gäller också bussförare, undersköterskor och kockar. Även arbetsgivare som knappt ställer några krav på utbildning eller erfarenhet larmar om att det är svårt att rekrytera villig personal. Invandring är helt avgörande för att lösa det här.

I en lång rad mindre kommuner gläds man nu över att befolkningsminskningen äntligen stannat av, över att nedläggningshotade skolor återigen nyanställer och att man för första gången på många år rustar eller bygger nya bostäder. Där man tidigare protesterade för att ett asylboende skulle öppna protesterar man nu över att det ska stänga.


Det här är också en del av verkligheten. Den äldre mannen vars fru dog för sju år sedan och som säger att hans liv börjat om på nytt sedan han lät en flyktingfamilj flytta in i huset, det är en del av verkligheten. Kvinnan som berättar att sammanhållningen i byn ökat på grund av engagemanget kring flyktingmottagandet, det är en del av verkligheten. Alla de som efter kort tid i Sverige jobbar och bidrar positivt till samhället, alla de som fortfarande lever eftersom de fått en fristad här, det är också en del av verkligheten.

Ja, det finns stora utmaningar kopplade till ett högt asylmottagande. Men nuförtiden verkar folk vara så upptagna av att diskutera de negativa aspekterna att man helt glömt bort allt det andra. Man måste klara av att ha flera tankar i huvudet samtidigt.

Det verkar finnas ett allmänt missförstånd om att vi i Centerpartiet vill tillbaka till det regelverk som fanns på plats innan den rödgröna regeringen gjorde sin tväromvändning förra hösten. Så låt mig vara väldigt tydlig, vi i Centerpartiet vill inte tillbaka till det gamla bristfälliga systemet. Vi har under lång tid lagt fram förslag som syftar just till att förnya och förbättra det gamla. Men det betyder inte att vi är beredda att acceptera vilka förändringar som helst. Att hålla familjer splittrade och införa regler som rent praktiskt fråntar människor möjligheten att söka skydd är inte förbättringar, utan försämringar.


Centerpartiet har tidigare föreslagit att vi på EU-nivå ska skrota Dublinförordningen och i stället helt styra om mot lagliga vägar med särskilt fokus på de mest utsatta. För den som inte har asylskäl måste det samtidigt bli lättare att söka jobb eller studera i EU. Att försöka lura sig igenom asylprocessen ska inte ses som ett alternativ.

Vi fokuserar på att minska kostnaderna för mottagandet. Vi vill ge kommunerna och civilsamhället mer makt och bättre förutsättningar att stötta i etableringen. Vi har dessutom lagt en lång rad förslag som syftar till att generellt förbättra matchningen på arbetsmarknaden och få fler jobb att växa fram. Men vi är precis lika medvetna om att det finns personer, både bland nya och gamla invånare, som utnyttjar systemen och undviker att göra rätt för sig. För att motverka det ser vi bland annat över ersättningssystemen. Vi har även föreslagit obligatorisk och utökad samhällsinformation för alla asylsökande, fler poliser och utökade åtgärder för att bekämpa radikalisering och hedersrelaterat våld och förtryck.

För Centerpartiet gäller nämligen inte det ena eller det andra. Vi ser både det positiva och det negativa. Men våra förslag kommer alltid ha sin utgångspunkt i människors lika rätt och värde och vår starka tro på att öppenhet mot omvärlden i grunden är något bra.


Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson C