Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Debatt: Svik inte de yngsta genierna, Björklund

SPORRADES AV SCHACKTÄVLINGAR. Antonia Krzymowska har tävlat i schack ända sedan hon var barn. Tävlingarna gav utmaningar som hon inte kunde få i skolan, skriver hon. Nu uppmanar hon Jan Björklund att ge begåvade barn chansen att utvecklas i skolan redan i tidiga år. Foto: Privat
Begåvade barns potential måste tas tillvara så snart det är möjligt - det räcker inte först i sjuan, skriver Antonia Krzymowska.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

FAKTA

ANTONIA KRZYMOWSKA, 21, studerar juridik vid Stockholms universitet och är producent och programledare för "Mitt i Schack" som sänds i lokal-TV i hela Sverige. Hon började tävla i schack vid sju års ålder.

Utbildningsminister Jan Björklund har presenterat ett förslag genom vilket spetsklasser ska införas från årskurs 7 i syfte att samhället ska tillvarata ungdomars specialbegåvningar.
Både jag och alla mina fem syskon har alltid haft det väldigt lätt för oss i skolan. Våra föräldrar var väldigt måna om att se till att vi ständigt skulle utmanas och utvecklas och stöttade och motiverade oss därför alltid i våra akademiska strävanden.
Vi har alltid tävlat, uppmuntrat och hjälpt varandra i allt vi åtagit oss. När vi som barn började spelade schack stötte vi på en värld av oerhört begåvade och ambitiösa barn och ungdomar som vi fick mäta oss mot. Tävlingsmomentet och utmaningen i ett intellektuellt sammanhang var något nytt för oss som vi inte hade stött på i skolan och det sporrade oss till att kämpa hårdare för att bli bättre och bättre.

På 70-talet var
Sverige en av världens ledande ekonomier med hög välfärd och framåtsträvande ambitioner.
Trots att Sverige är ett förhållandevis litet land, har vi från den här tiden ärvt ett flertal framstående och världsledande forskare, entreprenörer och idrottsmän.
Det är dock naivt att tro att den här trenden kommer att hålla i sig om inte dagens och framtida generationer får tillräckligt goda förutsättningar för att utvecklas så att Sverige blir internationellt konkurrenskraftigt och kan mäta sig mot de bästa i världen.
Det svenska samhället måste tillvara barnens begåvningar oavsett vilken form de manifesteras i. Lässugna barn måste motiveras till fortsatt utveckling, det finns fantastiskt geniala barn i Sverige som har alla förutsättningar för att bli världens intellektuella elit, men för att uppnå den nivån måste de redan i tidig ålder få både utrymme och stimulans för att utvecklas.

Ett samhälle som endast generar likformiga och normalduktiga individer har ingen internationell konkurrenskraft och dömer därmed ut sig själv till undergång. Precis som alla ska ha rätt att uttrycka sin personlighet, måste den svenska skolan ge utrymme för extra begåvade elever att utforska sina gränser.
De barn som har det lätt i skolan hamnar tyvärr i skymundan, lärarna har inte tid att ta hand om dem och det slutar allt för ofta med att barnet sitter självt i korridoren med nästa årskurs lärobok. Dessa barns ansträngningar och framgångar varken uppmuntras eller uppskattas av lärarna som anser att dessa elever försvårar deras arbete och stör undervisningen för de övriga barnen, då de alltid räcker upp handen och alltid har svar på frågorna. Och visst finns det en sanning i det, men alla barn måste ha rätt att utvecklas till sin fulla potential. Man måste ha rätt att få utvecklas genom utmaning och att få beröm för sina prestationer. Det är inte alla barn med förhöjd inlärningstakt och utökat kunskapssug som kan få tillräckligt stöd, stimulans och uppmuntran hemifrån som jag och mina syskon har fått.
Därför är det en viktig demokratifråga att skolan ska vara den plats där alla barn kan utvecklas efter sina förutsättningar. Läsaren kanske vid det här laget tror att jag beskriver en liten särskild specialgrupp som inte omfattar mer än ett tiotal barn i hela Sverige. Men så är inte fallet.
Bara genom mitt engagemang i schacket har jag träffat på hundratals extremt begåvade, motiverade och framåtsträvande barn och ungdomar, och jag kan omöjligt ha stött på alla som finns.

Utbildningsministerns
förslag är i sig en välkommen idé, men det innehåller en onödig begränsning, varför är det först i högstadiet som de extra begåvade barnen ska tas om hand? Jag tycker att de här barnens potential ska tas tillvara så snart det bara är möjligt och så snart de uppvisar entusiasm och vilja att utvecklas snabbare än övriga barn. Även barnen i årskurs ett har rätt att få användning av sin fulla begåvning.

Antonia Krzymowska
, 21, studerar juridik vid Stockholms universitet och är producent och programledare för "Mitt i Schack" som sänds i lokal-TV i hela Sverige. Hon började tävla i schack vid sju års ålder.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!