Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Debatt: Stå vid sitt ord är äkta moralpolitik

TOMMA ORD? KD:s agerande i inseminationsfrågan går stick i stäv med Göran Hägglunds uttalande om familjepolitiken, menar Maria Abrahamsson och Olof Lavesson.
Foto: Sven Lindwall

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Familjepolitiken har varit en bubblare i riksdagen hela våren. Förklaringen är att social­utskottet har hanterat ett antal "allianskänsliga" yrkanden från allmänna motionsperioden som medierna glupskt har satt tänderna i.

Transpersoners rättigheter är en sådan fråga. Undertecknade har i riksdagen och i den allmänna debatten upprepade gånger uppmanat lagstiftaren att slopa kravet på sterilisering vid så kallad könskorrigering. Steriliseringskrav har något unket över sig och hör inte hemma i en demokrati och rättsstat. För fem år sedan presenterade Könstill­hörighetsutredningen (SOU 2007:16) förslag som skulle ersätta den 40 år gamla lagen om fastställelse av könstillhörighet. Det har tagit alldeles för lång tid, men nu är äntligen en förändring på gång i linje med vår motion. Uppbackad av hela alliansregeringen, dessutom!

Glädjande på familjefronten är också att en majoritet i socialutskottet har ställt sig bakom ett annat av våra motionsförslag. Homo­sexuella par har sedan 2005 tillgång till assisterad befruktning, varför ska då inte samma möjlighet att bli gravid och föda fram ett barn också erbjudas ensamstående barnlängtade kvinnor? Det är emot allt vad logik och rättvisa heter att ofrivilligt barnlösa kvinnor i Sverige tvingas åka utomlands för att låta inseminera sig, när de lika väl kan göra det i sitt eget land. Därmed inte sagt att verksamheten ska finansieras via skattsedeln, som en del belackare tycks utgå från att vi har menat.


Det är bara att beklaga att Kristdemokraterna inte är med på att anpassa familjepolitiken även i denna del. Partiets oförmåga att förhålla sig till ensamstående ofrivilligt barnlösa kvinnors verklighet, rimmar inte alls med Göran Hägglunds uttalande efter valet: "Vi vet lika väl som andra att familjer ser olika ut, det är familjer som spricker, det kommer in nya vuxna, det kan vara föräldrar av samma kön. Familjer ska ha lika bra förutsättningar oavsett hur de ser ut" (TT 22/10 2010).

Det var också vår uppmaning till den moderata partistämman i höstas, som i stället för att gå på partistyrelsens linje och stoppa huvudet i sanden klokt nog landade i att grundligt och förutsättningslöst utreda frågan om ­surrogatmoderskap i Sverige. Det vill säga just vad en majoritet i socialutskottet gjorde i går när den gick på samma linje som vår motion även på denna punkt.

Det ska inte förnekas att surrogatmoderskap, eller värdmoderskap som allt oftare är det begrepp som används, innebär flera komplicerade gränsdragningar av såväl medicinsk, juridisk som psykologisk natur. Men lika fullt är det ett faktum att det i Sverige redan finns barn som har fötts av värdmödrar trots att svensk lag i princip inte tillåter det.


Av det skälet, och inte minst av hänsyn till barnen, har vi efterlyst lagstiftning som säkrar barnens legala status och skapa juridiskt trygga uppväxtförhållanden. För oss är det svårbegripligt att regeringen inte redan har tillsatt en utredning med uppgift att räta ut juridiska knutar och frågetecken som är förenat med värd­moderskap.

Det kan aldrig vara politikers uppgift att agera bromskloss för annorlunda familje­bildningar. Såväl förslaget om slopad tvångs­sterilisering, som de om värdmoderskap och ­inseminering av ensam­stående kvinnor, är viktiga steg i utvecklingen av en modernare och mer verklighetsanpassad familjepolitik.

Ps. Att skriva motioner i riksdagen ses ofta som slöseri med tid, utskotten fimpar närmast reflexmässigt enskilda ledamöters yrkanden. Fast ibland kan välgrundade motionskrav faktiskt förändra världen till det bättre!


MARIA ABRAHAMSSON

OLOF LAVESSON

Maria Abrahamsson, M och Olof Lavesson, M, är riksdagsledamöter