Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Debatt: Banverket räknar fel

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det finns många angelägna investeringar i infrastrukturen i Västsverige. En av dem är en ny järnväg genom Lerum. Moderaterna är väl medvetna om detta, men banverkets kalkyl håller inte.
Att bygga i tunnel i berg norr om Aspen kostar 98000 kronor per meter.
Att bygga genom Lerums centrala delar innebär:
- Tre broar till en kostnad av 400000 kronor per meter plus spår.
- Broarnas längd kan banverket ej fastställa på grund av att grundförhållandena är mycket osäkra.
- Påldäck till en kostnad av 150000 kronor per meter plus spår. (Alla siffror är banverkets egna beräkningar).
Detta gäller endast för två spår, för fyra spår kan det bli det dubbla.

Sträckorna mellan broarna består till största delen av kvicklera med en tunn torrskorpa på 3–5 meter.
Övriga kostnader blir bullerplank, vibrationsdämpande åtgärder, inlösen av fastigheter, flyttning av grava och perronger och stationer, stödmurar, borttagande av tunnlar, nybyggnad av broar över järnvägen, flyttning av väg 940 med ett säkerhetsavstånd på 15 meter, ändring av detaljplaner, bygglov, vattendomar. erosionsskydd, tillstånd från EU-domstolen om att göra intrång i Natura-2000 områden, förstärkning av Hillefors Grynkvarn.
Banverket beräknar en byggtid på sex år. Byggnationen skall ske nattetid. Järnvägstrafiken ska gå som vanligt !
Norr om Aspen i Lerums kommun kan man starta omgående och bygga dygnet runt. Hindren är få.

Moderaterna har i första hand sett till kommuninvånarnas hälsa och säkerhet. Skulle en olycka inträffa med till exempel farligt gods kan järnvägen, E 20 och väg 940 bli helt blockerade. Över 70000 vagnar med farligt gods passerar varje år.
Banverket talar om att skapa godskorridorer. Här har de ett lysande exempel på en bra och säker sträckning, norr om Aspen. Banverket talar också om stationssamhällenas renässans. Fyra spår genom Lerums centralorter kommer att massakrera tre stationssamhällen, uppvuxna från järnvägens barndom.
De 48 västsvenska kommuner som vädjar till Banverket om en utbyggnad har ingen som helst kunskap om problemen i Lerum och vilka ekonomiska och samhälleliga konsekvenser detta kommer att innebära.
Vi vädjar därför till dessa 48 kommuner att ta del av de utredningar som gjorts samt ta hänsyn till nationella, regionala och kommunala miljömål.
Dessutom ber vi er att riskerna med de miljöförändringar som inträffat de senaste åren med översvämningar och skred som följder.

 

Birgitta Waldenborg

 Birgitta Waldenborg (m) är ersättare i Lerums kommunfullmäktige och aktiv i aktionsgruppen för en alternativ järnväg.