Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

De vill förstöra välfärds-Sverige

Regeringen tvångsprivatiserar välfärden - någonting håller på att gå sönder i Sverige, varnar Carin Jämtin.
Foto: Olle Sporrong

Regeringen tvångsprivatiserar välfärden - någonting håller på att gå sönder i Sverige, varnar Carin Jämtin.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det finns mycket i den svenska välfärden att vara stolt över. Men någonting håller på att gå sönder. Skolresultaten faller kraftigt. Arbetssituationen i vården och äldreomsorgen är hårt pressad. Människor far illa av vinstjakten i välfärden.

Den moderatledda regeringen har två lösningar på alla samhällsproblem: att sänka skatten eller att privatisera. Men verkligheten visar att deras ideologiskt drivna lösningar inte fungerar.

Privatiseringarna har lett till att politikerna backar från sitt ansvar. I stället pekar de på marknader och företag och säger: det här borde marknaden lösa, det här företaget borde skärpa sig. 

Jag tror människor i vårt land är innerligt trötta på ett sådant beteende. Det är dags för politiken att ta ansvar för samhället, för samhällsproblemen och göra något åt dem.

Men Fredrik Reinfeldts regering vill inte se vad som händer i vårt land. Med stor envishet fortsätter de i samma spår utan att dra några lärdomar av de privatiseringar som gjorts. Samtidigt blir de oroväckande exemplen allt fler.


- SKOLAN: I skolan ser vi hur vinstjakten drabbar elever. Det finns exempel på att skolor sorterar bort oönskade elever och gymnasieskolor går i konkurs på grund av misskötsel och överetablering.


- APOTEKEN: Apoteksavregleringen blev aldrig den succé som regeringen utlovade. I stället fick kunderna sämre kvalitet och de anställda sämre villkor.


- FÖRLOSSNINGSVÅRDEN: I Stockholm går förlossningspersonalen på knäna av bemanningsbrist. Grundorsaken finns i det fria etableringssystemet. När vem som helst får starta förlossningskliniker går den långsiktiga planering som krävs för en trygg förlossningsvård förlorad.


- JÄRNVÄGEN: Nyligen skedde två allvarliga tågurspårningar i Stockholm. I december publicerades en utredning som visar att underhållet av järnvägen inte fungerar och att det saknas tillräcklig kontroll över de olika entreprenörerna som har tagit över spårunderhållet.


Med facit i hand hoppas många människor att den moderatledda regeringen ska tänka över sin privatiseringspolitik. Det räcker ju nu, detta är tillräckligt illa. Men tyvärr verkar vi hoppas förgäves. Regeringens recept på dagens problem stavas nämligen fler, inte färre, privatiseringar i välfärden.

Nyligen föreslog regeringens särskilda utredare att ett skolpengssystem ska införas för Utbildning i svenska för invandrare (Sfi). Det är ett dåligt förslag som gynnar de privata anordnarnas möjligheter att ta del av skattepengar men saknar fokus på de nyanländas behov. Regeringens utredare nöjer sig inte med att Sfi ska privatiseras utan föreslår också att hela den kommunala vuxenutbildningen ska privatiseras. Vi riskerar vi att få ännu fler verksamheter där vinstjakt sätts framför utbildningens kvalitet.

Inte heller äldreomsorgen går säker. Regeringen tillsatte en utredning om att privatisera äldreomsorgen. Utredningen blev färdig i januari och visade att Lagen om valfrihetssystem (LOV) varken har lett till bättre kvalitet eller högre effektivitet i äldreomsorgen. Ändå föreslog regeringens utredare att alla kommuner ska tvingas privatisera äldreomsorgen. Statsrådet Maria Larsson kommenterade utredningen med orden att regeringen ska ”se hur fort vi ska gå i den riktningen”. Det är alltså ingen fråga om i vilken riktning regeringen ska gå – bara i vilken takt.

Det får vara slut nu. Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar och göra något åt de växande problem vi ser, till skillnad från den moderatledda regeringen. Den svenska välfärden behöver resurser och ordning och reda, inte fler skattesänkningar och tvångsprivatiseringar. 


CARIN JÄMTIN,

är partisekreterare för Socialdemokraterna