Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

De introverta barnen offras i dagens skola

Vi måste sluta experimentera med våra barn i skolan. De förtjänar en trygg miljö och lärare som är auktoriteter i klassrummet, skriver Isak Skogstad.
Foto: SHUTTERSTOCK
Isak Skogstad är lärare och skoldebattör.

Kunskapskrav som är omöjliga att uppnå i kombination med en urholkad lärarauktoritet har givit upphov till en mardrömslik skola för de introverta och tystlåtna barnen, skriver läraren Isak Skogstad.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SKOLA. Barn behandlas illa i den svenska skolan. Många trivs inte och allt fler elever upplever att de rentav mår dåligt av att vistas i skolan. De känner sig otrygga och stressade. Som om inte det var illa nog så lär de sig allt mindre. Under det senaste årtiondet har elevernas kunskapsresultat fallit som en sten. Det vi ser är ett direkt resultat av hur våra politiker, både högern och vänstern, har genomdrivit reformer som sakta men säkert har förstört den svenska skolan.

Det är inte bara politikernas fel. Inom den pedagogiska akademien har även många progressiva högskolepedagoger spridit felaktiga teorier om lärande utklädda till sanningar. Tiotusentals blivande lärare som tagit sig igenom lärarutbildningarna har matats med pedagogiska idéer som mer är baserade på ideologiska övertygelser än vetenskaplig empiri. 

Flumpedagogikens babbelskola

Flumpedagogiken har givit upphov till en babbelskola, i vilken de extroverta och vältaliga eleverna gynnas medan de introverta och ämneskunniga eleverna inte kommer till sin rätt. Det har blivit viktigare att ”resonera” och ”analysera” än att faktiskt lära sig ämnet. Dessutom har det krupit ner i åldrarna. I läroplanen framkommer det att man förväntar sig att barn så unga som tolv år ska kunna beskriva ”komplexa samband” och föra ”välutvecklade och nyanserade resonemang”.  

Hallå, vem försöker vi egentligen lura? Det är krav som knappt vuxna akademiker klarar.

Den goda auktoriteten som lärarna besatt tidigare är som bortblåst, nu är det till och med skrivet i lagen att eleverna ska ha inflytande över sin egen skolgång

Lärare blir kompisar utan auktoritet

Vidare har högskolepedagogernas felaktiga pedagogiska teorier urholkat lärarens roll som auktoritet i klassrummet. I stället för att betona vikten av att läraren är en god auktoritet i klassrummet som i egenskap av den vuxna ledaren förmedlar de kunskaper som barnen behöver och säkerställer att alla barn känner sig inkluderade och trygga i klassrummet, har läraren blivit en slags social coach och eleverna fått allt mer makt. På så sätt har man förstört både förutsättningarna för bra undervisning och läraryrkets attraktivitet.

Visst, för en utomstående kan det så klart låta bra att dagens lärare inte ses som auktoriteter i klassrummet, utan snarare som en slags polare till eleverna. Men föreställ dig att du själv är ett litet introvert barn som ofta blir illa behandlad av gänget med tuffa, högljudda och bråkiga pojkar i din klass. Hur lätt tror du då att det är för dig att känna dig trygg? Att känna att du vågar räcka upp handen och be om hjälp? Att gå genom skolans korridorer med vetskapen om att de där killarna knappast kommer få några kännbara konsekvenser om de väljer att knuffa till dig så att du ramlar? 

Introverta förlorar på elevmakt

Som om det inte räckte med att den goda auktoriteten som lärarna besatt tidigare är som bortblåst, nu är det till och med skrivet i lagen att eleverna ska ha inflytande över sin egen skolgång. Bra, tänker du. Men återvänd till rollen som det introverta lilla barnet. Föreställ dig att det är dags att ta fram nya ordningsregler på skolan. Eftersom lagen säger att eleverna ska vara med och ta fram dessa regler diskuterar ni dem med läraren. 

Kommer du våga räcka upp handen och säga att du tycker det är bra att man inte får ha mobilen på lektionerna? Att man ska få kvarsittning om man är elak mot en klasskamrat? Knappast, du kommer sitta tyst och se hur de mest högljudda eleverna tar över och styr i denna skendemokrati. Du blir återigen en förlorare.

Stoppa experimenterandet

Nej, det här duger inte. Vi måste sluta experimentera med våra barn i skolan. De förtjänar en trygg miljö och lärare som är auktoriteter i klassrummet. Det är inte okej att vi offrar de introverta och tystlåtna eleverna på pedagogikens altare. Låt oss en gång för alla agera gemensamt för ett återupprättande av den vanliga skolan, med kunskapskrav som är anpassade efter barn och med lärare som har mandat att bestämma i klassrummet!


Av Isak Skogstad

Lärare och skoldebattör