De döljer sanningen om ubåtsjakten

Ubåtsjakt i Hårsfjärden 1982. Överste Lars Hansson skriver i dag att han ställer sig frågande till vad som egentligen hände under och efter ubåtsincidenten i Hårsfjärden 1982.
Foto: BERNT CLAESSON, ANDERS HOLMSTRÖM och WEINE LEXIUS

"För varje "klargörande" inlägg från de inblandade höga sjöofficerarna ställer jag mig allt mera frågande till vad det var som egentligen pågick - och alltjämt pågår." 

Det skriver i dag överste LARS HANSSON. Han anser att kommendören av första graden Emil Svenssons inlägg i den pågående ubåtsdebatten är osakligt. 

Lars Hansson ställer sig också frågande till amiral Bror Stefensons förklaring till vad som hände under den så kallade Hårsfjärdenincidenten.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Ubåtsdebatten går vidare i medierna och det är en utveckling som jag ser på med glädje. Ubåtskränkningarna under 1980-talet får inte läggas till handlingarna utan en så genomgripande belysning att sanningen till slut kommer fram. Endast en av tre statliga kommissioner anser sig ha kunnat ange Sovjetunionen som inkräktare i svenska vatten i Hårsfjärden-incidenten 1982. Det var den parlamentariskt sammansatta kommission som helt dominerades av ordföranden, den socialdemokratiske veteranen Sven Andersson och moderaternas unge Carl Bildt med amiralen Bror Stefenson som militär expert. Utlåtandet kom redan i april 1983, Att möta ubåtshotet. Senare kommissioner har i stora delar vederlagt dessa slutsatser och konstaterat att nationalitetsfrågan ännu är olöst.


Efter debatten under november månad i denna tidning har nu senast kommendören av första graden Emil Svensson kommit med ett inlägg i SvD  2 december, dagen därpå bemött av forskningsprofessor Ola Tunander i samma tidning. Jag känner Emil Svensson ganska väl efter flerårigt samarbete i tjänsten inom marinen tror jag, eller kanske rättare sagt, trodde jag. Hans inlägg på SvD Brännpunkt förvånar mig i sin uppenbara brist på sakligt grundade argument för hans egen förutfattade ståndpunkt, nämligen att ubåtarna kom från Sovjetunionen. Han påpekar tvärsäkert sex direkta fel i Tunanders framställning, där något eller några av hans påståenden möjligen kan ha fog för sig medan andra är tveksamma eller resultat av ett ogrundat tyckande. Och sedan tillägger han att det finns ”ytterligare mängder av sakfel från Tunanders sida.” Vilka då, frågar man sig, men den frågan förblir obesvarad. Han påstår kategoriskt – och tyvärr också direkt lögnaktigt – att hypotesen att ubåtarna inte kan ha kommit från väst är den officiella svenska ståndpunkten och beskriver motsidans argument bland annat som ”belackarnas tokigheter” och ”ren konspirationsteori.” Visst kan det vara svårt för debattören Emil Svensson att i ett spetsigt formulerat inlägg på en tidnings debattsida kunna ge en trovärdig förklaring till sina påståenden, men något som åtminstone liknar sakliga argument för den egna ståndpunkten hade man ändå haft rätt att förvänta sig.


Ola Tunanders replik dagen därpå vederlägger några av Emil Svenssons påståenden och försöker återföra debatten till sakfrågan genom att ytterligare belysa och belägga hans slutsatser som entydigt talar för att det förekom ubåtar från Natosidan i svenska vatten under Hårsfjärdenincidenten. Ett exempel är den förmodade oljefläcken, där Tunander beskriver den som ”först liten, utvidgades snabbt, var ’onaturligt grön’ och ’flöt som en film på vattenytan’ (Ekéusutredningen), kort sagt: en karaktäristisk nödsignal från en amerikansk ubåt.” Emil Svensson avspisar detta med ”Fel – därför att platsen flögs över fyra gånger av kustbevakningsflygplan och helikoptrar.” God dag, yxskaft!


De här debattinläggen tar inte upp frågan om en främmande ubåt avsiktligt släpptes ut den nu så famösa natten i oktober 1982. Det gör däremot DN i en intervju med dåvarande försvarsstabschefen amiral Bror Stefenson 15 oktober. Stefenson var den som aktivt verkade för att ÖB skulle ge mineringarna eldtillstånd endast under dager och god sikt, trots att högkvarteret då visste att man hade väl fungerande ljusförstärkare där ute för att se i mörker. Den aktuella kvällen, då ÖB hade lämnat över befälet över försvarsmakten till försvarsstabschefen Stefenson, begärde man från Mälsten eldtillstånd även under natten för att man bedömde risken stor att en innesluten ubåt skulle försöka ta sig ut i Danziger Gatt. Om detta säger Stefenson i DN bland annat att ”vi hade en hel trave befälhavare mellan oss. Det tog kanske två och en halv timme att tala med alla innan order /om eldtillstånd/ nådde ut.” Den aktuella traven bestod av militärbefälhavaren Bengt Lehander och mig själv, båda gripbara och med ständigt bemannade ledningscentraler.

 Detta säger i dag den man som bara några dagar före incidenten personligen gett sig ner till Mälsten i helikopter för att på ort och ställe med frångående av aktuella mellaninstanser meddela detaljerade restriktioner till bataljonschefen Sven-Olof Kviman om hur minorna skulle få utnyttjas. Inte kan väl det ha varit bara för att kustartilleriet inte skulle få lyckas tvinga upp en ubåt, där flottan hade misslyckats så länge?


För varje ”klargörande” inlägg från de inblandade höga sjöofficerarna ställer jag mig allt mera frågande till vad det var som egentligen pågick – och alltjämt pågår.


LARS HANSSON

 Lars Hansson är överste av första graden i kustartilleriet, före detta chef för Stockholms kustartilleriförsvar och regional befälhavare över det aktuella området.