De blir terrorresenärer för att de är kriminella

Kashif Virk
Foto: Wahid Raziullah
Virk skriver replik på Rexvids debattartikel, "Allvarliga brister i regeringens åtgärder mot jihadism", Expressen 14/3
Foto: Skärmdump Expressen

Klart att imamer känner till grova tolkningar av islams urkunder, och att de sprider död i hela världen, skriver imamen Kashif Virk.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Devin Rexvids inlägg (Allvarliga brister i regeringens åtgärder mot jihadism, Expressen 14/3) om att den religiösa aspekten som lockelse till extremism nedtonas, är ensidig och betonar endast en noga utvald del av ett komplext problem. Dessutom är det motsägelsefullt att Rexvid menar att trots religionens inflytande i detta ödesdigra vägval, så behövs inte satsningar på imamer för avradikaliseringsprocessen.


LÄS MER: Allvarliga brister i regeringens åtgärder mot jihadism 


Jag vill informera Rexvid att de flesta terrorresenärer har en kriminell bakgrund. Jag vill även påpeka att imamer, vad jag känner till, till stor del inte alls inkluderats i detta viktiga arbete. Det mesta görs individuellt i församlingarna. Jag själv är med och driver kampanjen Stoppa Krisen, som främst är en informationskampanj men når ut till många människor. Vårt arbete är helt ideellt.


LÄS MER: Låt inte rädslan för terrorism ta över  


Argumenten om utanförskap, romer och imamer i Mellanöstern låter jag stå obesvarade, då jag anser dem vara blott tendensiösa. Men att Adonis skulle vara någon slags auktoritet på extremisters tolkning av islam är ju ofattbart. Menar Rexvid att imamer inte känner till grova tolkningar av islams urkunder, och att de sprider död och förstörelse i hela världen? Flera imamer, inte minst i min församling, arbetar aktivt med att motverka extremisternas världsbild.

Kanske önskar Rexvid, genom att anlita kontroversiell och kritiserad expertis, att bilden av hela islam förvrängs (ytterligare) på bekostnad av vad en terrororganisation samt några auktoritära stater (som även är statens handelspartners) begår i religionens namn?


Kashif Virk

Imam, Islams Ahmadiyya Församling Stockholm