Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

De ansvariga vid
Karolinska måste avgå

Hugo Lagercrantz, senior professor i barnmedicin vid Karolinska Institutet.
Foto: Bertil Ericson
Paolo Macchiarini.
Foto: SVT

Precis som i fallet med Kommunal måste de ansvariga vid Karolinska avgå från sina befattningar. Annars kommer de prestigefyllda varumärkena Karolinska och Nobel att skadas ännu mer, skriver professor Hugo Lagercrantz.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Kommunals ordförande avgick efter avslöjande om spritfester och lägenhetsaffärer. Egentligen är det en ganska typisk svensk skandal, som återkommer med jämna mellanrum. Skandalen med den italienske ”stjärnkirurgen” Paolo Macchiarini som anställts av Karolinska Institutet (KI) är värre. Det riskerar i ett mycket större fall i förtroendet för det svenska vetenskapssamhället än vad fackpamparna och politikerna råkat ut för i den senaste härvan. Vetenskapens ”raison d´être” är att söka efter sanningen eller i alla fall så nära sanningen man komma med forskning.


Paolo Machiarini har lyckats lura flera professorer vid KI. Han har uppenbart förfalskat sina vetenskapliga rapporter och underlåtit att rapportera om sina herostratiska strupoperationers komplikationer i Lancet och andra ledande internationella tidskrifter. Att man kan bli lurad av skickliga förfalskare kan vara förståeligt. Det finns många exempel på detta i vetenskapshistorien. Men i det här fallet har ledningen vid såväl KI som Karolinska Universitetssjukhuset varnats ett flertal gånger både av professorer och kliniskt verksamma läkare. En professor vid KI kände till Machiarinis tidigare förehavanden och varnade dåvarande rektorn. En utländsk expert som informerade sjukhusledningen menade i SVT:s Dokument inifrån att man hellre skulle vilja låta sig arkebuseras än att genomgå denna operation, som mera långsamt leder till döden. Läkare vid Karolinska sjukhuset som på nära håll upptäckt de svåra skadorna efter operationerna skickade ett brev till rektor som inkluderade bilddokumentation.


Intressant är att de i stället varnades av sina chefer för att ha gjort något brottsligt – nämligen dataintrång, eftersom de inte var behandlande läkare. Fortfarande försvaras detta av ansvarig chefläkare, som nu generöst nog inte vill driva saken vidare. Det måste dock vara möjligt att öppna journaler i forskningssyfte på en universitetsklinik inte minst i detta fall. Om det är någon som borde varnas så är det chefläkaren, som inte förstått att patienten måste komma i första rummet.

Den externa granskaren Uppsalaprofessorn Bengt Gerdin fick inte tillgång till alla handlingar i fallet, vilket är ett kardinalfel i vetenskapssamhället, där man måste kunna redovisa varenda detalj om hur man kommit fram till sina forskningsresultat.

Även anslagsgivande instanser såsom Vetenskapsrådet, Strategiska fonder och Hjärt-Lungfonden har duperats. Det är typiskt att man just satsat på stamcellsforskning, som är synnerligen hype. Forskare som lovat att de kan bota Parkinsons sjukdom, alzheimer och stroke med stamcellsterapi har de senaste decennierna erhållit enorma forskningsanslag medan den mindre spektakulära forskningen har fått stå tillbaka. Vetenskapsrådet har stöttat Machiarinis ”forskning” med ca 7 miljoner kronor.  Detta och annan satsning på stamcellshypeforskning har lett till att många internationellt framstående forskare inom andra områden har fått avslag på sina ansökningar.


Precis som i fallet med Kommunal måste de ansvariga vid Karolinska och anslagsgivande myndigheter avgå från sina befattningar. Det gäller ansvariga akademiska chefer såsom prefekter vid KI, verksamhetschef och chefläkare vid sjukhuset, ledamöter i Nobelförsamlingen och Vetenskapsrådets prioriteringskommittéer. Annars kommer vi ännu mer skada de prestigefyllda varumärkena Karolinska och Nobel internationellt.

Vi förlorar också allmänhetens förtroende, vilket kan leda till färre donationer och testamenten för medicinsk forskning.

Slutligen bör de läkare som slagit larm i tid få credit för sina avslöjanden. Hugo Lagercrantz

Senior professor i barnmedicin vid Karolinska Institutet, f.d. ledamot av den medicinska Nobelförsamlingen