Därför vill jag bli nytt språkrör för Miljöpartiet

Miljöpartiet kommer att ta en allt större plats i svensk politik, skriver Pernilla Stålhammar.

Fred, frihet och jämlikhet är mina ledord. Mänskliga rättigheter och demokrati min grund. Med såväl internationell som nationell blick vill jag leda Sveriges mest progressiva miljöparti in i framtiden, skriver Pernilla Stålhammar (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Nu gäller det. Jag vill att Miljöpartiets ställning som en ansvarstagande kraft i svensk politik ska bli ännu tydligare och starkare. Efter närmare tio år på centrala poster inom såväl utrikes- och säkerhetspolitiken som inrikespolitiken i Miljöpartiet är jag redo. Jag vill, tillsammans med Per Bolund, leda partiet in i valrörelse, ökande opinionssiffror och en framtid där vi tillsammans gör Sverige och världen mer fredlig, rättvis och hållbar. 

Möjligheten till förändring har sällan varit större än nu. Möjligheten att starta om bättre och hållbarare. Såväl nationellt som globalt. Att klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga råder det inga tvivel om. Om vi inte agerar progressivt och globalt krymper den del av vår jord där människor kan bo och leva i rask takt. Sjukdomar som legat begravda under isen riskerar att nå ljus igen. Konflikter om land och vatten kommer att öka och antalet människor på flykt likaså. 

Sociala skyddsnät

Just nu befinner vi oss i krig mot en osynlig fiende. Covid-19. Mitt nuvarande uppdrag som Miljöpartiets hälsosjukvårds och socialpolitiska talesperson har placerat mig i centrum av krishanteringen av vårt land. Pandemin har tydligare än något annat visat på vilka sprickor och sårbarheter vi har att hantera. Såväl beredskapsmässigt som socialt och ekonomiskt och rent mänskligt. 

Över hela världen har vi kunnat se att det är de mest utsatta som drabbas hårdast. Att sociala skyddsnät måste finnas på plats i våra samhällen. Att vi måste visa solidaritet för de som har det tufft. Fortsätta att prioritera Sveriges viktiga utvecklingssamarbete samtidigt som vi lagar de revor som finns i vårt Sverige. Vi har tydligare än någonsin sett hur något så grundläggande som demokrati och yttrandefrihet måste försvaras var dag där den finns och att stöd från omvärlden måste visas för dem som ännu inte har den på plats. 

Chansen att starta om på nytt, klimat- och miljömässigt, är självklar. Näringslivet står redo, vill och är en av våra samhällens största resurser i det arbete som redan pågår. 

Säkerhetspolitiken måste prioriteras

Lika tydligt som alltid är vikten av internationellt samarbete.  En pandemi kan aldrig bara hanteras nationellt. Bara tillsammans, som så många andra frågor. Det multinationella systemet och de internationella konventionerna måste försvaras och där ska Sverige även fortsatt vara i framkant. 

Vi måste fortsätta att leda Sverige mot bästa möjliga gröna och hållbara lösningar – år utan inflytande i regering är förlorade år för klimat, miljö och hållbarhet.

Säkerhetspolitiken måste vara tydlig och relatera såväl till försämrat säkerhetsläge som till de alltmer komplexa säkerhetshot vi står inför. De säkerhetspolitiska utmaningarna såväl i vårt närområde som i omvärlden som helhet har hårdnat. Det är ytterst viktigt att vi kraftfullt markerar när kränkningar av folkrätten och den internationella säkerhetsordningen sker. 

Stärk det psykologiska försvaret

Cyberkrigföring och informationskrigföring behöver kraftfullt motverkas. Det psykologiska försvaret måste stärkas. Det viktiga arbetet med kärnvapennedrustning måste stöttas inte minst inom ramen för det omsorgsfullt framförhandlade FN-avtalen som innefattar kärnvapenstaterna. Sveriges viktiga roll som fredsmäklare i internationella konflikter kan stärkas ytterligare, något som också var ett av mina prioriterade områden under förra mandatperioden.

Jag vill se ett Sverige som lagar revorna i välfärden. Där det inte finns någon tvekan om att varje barn ska ha rätt till en god barndom, att varje pensionär ska ha rätt till en god och värdig ålderdom. Ett Sverige som ser till att personer som av någon anledning hamnar utanför arbetsmarknaden eller drabbats av livet på annat vis inte faller mellan stolarna utan får den hjälp de ska ha. Att sjuka får tillgång till en god och jämlik vård.  

Att gå i opposition är förspilld tid

Kort och gott – varje människa har rätt till ett gott och värdigt liv, var än i livet och var än i världen man må befinna sig. Det går att ordna bara viljan finns och då måste den finnas där i de beslutande rummen – i politiken. I regeringen, i regionala och kommunala styren runtom i Sverige. 

Därför är det också viktigt för mig att Miljöpartiet även fortsatt strävar efter att befinna sig i de beslutande rummen. De fantastiska förändringar som Miljöpartiet, sin relativa litenhet till trots, har lyckats åstadkomma under sina år i regeringen är stora. En oppositionsroll kan aldrig matcha det. Vi måste fortsätta att leda Sverige mot bästa möjliga gröna och hållbara lösningar – år utan inflytande i regering är förlorade år för klimat, miljö och hållbarhet – dyrbar tid vi inte har råd att skänka bort. 

En sjuhelvetes kraft

Den sjuhelvetes kraft man kan känna i att vara engagerad i något där man känner att man får vara med, kan förändra och ha roligt på en och samma gång, är enorm. Den styrkan och det engagemanget finns, gror och frodas också i Miljöpartiets rötter och med det kommer Miljöpartiet, precis som miljöpartierna i vår omvärld, att ta en allt större plats i svensk politik.

Framtiden är grön mina vänner och jag vill leda den dit. Tillsammans med er. Med fred, frihet och jämlikhet som ledord. Med de mänskliga rättigheterna, demokratin och partiets tre solidariteter som grund.


Av Pernilla Stålhammar

Riksdagsledamot och språkrörskandidat