Därför väljer vi att styra med Alliansen

Miljöpartiet går vidare med miljözonerna mot dieselbilar i sin nya maktkonstellation.
Foto: COLOURBOX
Katarina Luhr (MP) är miljöborgarråd i Stockholms stad.
Foto: KARIN RÖSE

Oppositionspolitik i all ära, det är i majoritet vi kan vara med och påverka utsläpp, klimatmål och omställning av fordonsflottan på allvar.

Stockholm som fossilbränslefri stad blir nu verklighet, skriver MP Stockholm efter historiska beslutet att styra med Alliansen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | VALET 2018. Jordens temperatur ökar. Var tionde minut utrotas en art. Vart fjärde korallrev är redan dött. Snart har vi mer plast än fisk i haven. Det är inte en avlägsen framtid, utan här och nu. 

Klimatutmaningen och miljöhoten är inte ett avlägset hot vid horisonten. Istället är det ett akut problem som kräver omedelbara åtgärder. Det var Miljöpartiets ingång i hela valrörelsen, där kampanjslogan "NU" användes just för att belysa att klimathotet är akut. 

Det gäller så klart även för oss i Stockholm. Därför är det viktigt att säkra en offensiv klimat- och miljöpolitik här och nu, inte att skjuta frågan framför oss eller vänta fyra år till 2022. Oppositionspolitik i all ära – det är i majoritet vi kan vara med och påverka Stockholms utsläpp, klimatmål och omställning av fordonsflottan på allvar. 

Vi ska bli världsledande

För tre månader sedan presenterade vi vårt valmanifest här på Expressens debattsida, med en rad offensiva förslag för ett Stockholm i framkant i klimatfrågorna. I dag presenterar vi ett nytt grönblått samarbete i Stockholm där nästan samtliga av dessa punkter finns med. Med den nya majoriteten så säkrar vi att Stockholm ska vara världsledande i arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Vi satsar en klimatmiljard som ska användas för åtgärder inom staden som märkbart minskar stadens klimatpåverkan och gör staden mer motståndskraftig mot klimatförändringar. Vi fasar ut fossil olja för uppvärmning till 2025 och minskar förbränningen av fossila plaster i stadens uppvärmning. Stockholm ska ta fram en lokal koldioxidbudget som visar hur stora utsläpp Stockholm har utrymme till och vår planet tål.

Stockholm skyddar sin fantastiska biologiska mångfald samtidigt som vi bättre rustar staden för ett förändrat klimat med fler översvämningar och värmeböljor. Vi kommer att inrätta flera nya naturreservat samtidigt som vi utökar det redan beslutade Årstaskogens naturreservat. Vi vill ta fram en strategi för att utveckla stadens biologiska mångfald så att staden tillsammans med boende, fastighetsägare och förvaltningar kan bidra till att utveckla den gröna infrastrukturen. 

Stockolm blir fossilbränslefritt

En av Miljöpartiets viktigaste frågor i det här valet var att Stockholm ska bli en klimatpositiv och fossilbränslefri stad. Det blir nu verklighet. Stockholms stad ska motverka klimatförändringarna genom koldioxidinlagring, bland annat genom grönska i gaturummet, på väggar, tak och mark och med hjälp av biokolsanläggningar. Så gör vi Stockholm till en klimatpositiv stad senast 2040.

Dessa viktiga åtgärder inom miljö- och klimatpolitiken sker samtidigt som vi säkrar att omställningen till en fossilfri fordonsflotta fortsätter, där det blir enklare att välja gång, cykel eller kollektivtrafik i stället för bil. Vi bygger 4 000 laddstolpar i samarbete med näringslivet, inrättar miljözoner på gator med dålig luftkvalitet, stoppar Östlig förbindelse och förlänger spårväg City till Norra Djurgårdsstaden. Vi avsätter en och en halv miljard för ökad framkomlighet, där en miljard öronmärks för cykelåtgärder. Samtidigt minskar vi flygets klimatpåverkan genom att begränsa tjänsteresorna med flyg bland stadens egna anställda.

Minskar risken för SD-inflytande

Det här är vi stolta över. Det tidigare rödgrönrosa styret förlorade sin majoritet vid valet, att regera vidare i minoritet hade riskerat ett styre som blir nedröstade i avgörande frågor, men hade även riskerat att ge Sverigedemokraterna inflytande. Då hade de politiska förslagen fastnat på plakaten, i stället för att bli verklighet. Vi är ett pragmatiskt parti som brinner för att göra skillnad på riktigt. Då är förändring viktigare än plakatpolitik. Det gäller särskilt inom klimatpolitiken, där omställningen brådskar och vi inte får riskera att isarna smälter snabbare än vad politikerna agerar. 


Av Katarina Luhr (MP) 

Miljöborgarråd Stockholms stad