Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Därför bör Malmö få ett museum om Förintelsen

Överlevare från Auschwitz vid befriandet 1945. Foto: TT
Ewa Bertz (L) är demokratikommunalråd i Malmö. Foto: David Johansson
Frida Trollmyr (S) är kulturkommunalråd i Malmö.
Ann Katina är ordförande för Judiska församlingen i Malmö.

Det finns goda skäl att placera det planerade museet om Förintelsens överlevare i Malmö. 

Antisemitism hör inte hemma här. Vi måste se till att unga Malmöbor växer upp utan fördomar om andra, skriver två kommunalråd och judiska församlingen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Kommunledningen i Malmö har förstått att det är regeringens avsikt att skapa ett museum om Förintelsens överlevare. Vi följer detta arbete med stort intresse och föreslår Malmö som platsen för ett framtida museum.

Malmö var en gång hoppets hamn för många av de danska judar som flydde landet och ockupationsmakten, och även under andra världskrigets slut då staden slöt upp och välkomnade judiska flyktingar efter tiden i koncentrationsläger. Till Malmö kom även personer som räddats med de vita bussarna. Staden blev räddningen för många under den första tiden i Sverige.

178 nationaliteter i Malmö 

Att ge skydd åt förföljda och förtryckta är en del av Malmös identitet. Staden har varit en hoppets hamn genom historien, när människor på flykt undan krig och förföljelse lämnat sina hem för en färd mot en ny, osäker framtid. Många är dem som lämnat Chile, Balkan, Afghanistan och Syrien har hittat en fristad i just vår stad. Det är vi stolta över. Malmö ska vara en inkluderande och öppen stad. Mångfald är en tillgång i vår globaliserade värld – med 178 nationaliteter representerade i Malmö ger det oss som stad styrkor, erfarenheter och förmågor som andra städer saknar.

Vi vill att alla Malmöbor ska vara stolta över sin bakgrund och sin identitet. Alla ska känna sig hemma här. Det betyder att vi måste visa respekt för varandra och för varandras olikheter. Malmö stad bedriver därför ett målmedvetet arbete för att bekämpa alla former av rasism och främlingsfientlighet tillsammans med statliga myndigheter, ideella organisationer och religiösa församlingar. 

Det finns många exempel på att antisemitism fortfarande är ett stort problem i världen, inte minst i Malmö och andra städer

Extra stöd till skolorna

Tillsammans med Judiska församlingen arbetar vi för att öka kunskapen om judiskt liv och för att motverka antisemitism. Staden stöttar också Amanah, en judisk-muslimsk förening som grundats av en rabbin och en imam i Malmö, vars syfte är att öka kunskapen om, och förståelsen för, judendom och islam hos unga Malmöbor. 

Malmö stad ger stadens skolor ett extra stöd för undervisning som ska öka elevers kunskaper om innebörden och konsekvenserna av rasistiska och antidemokratiska idéer, och fördjupa förståelsen för demokratin och dess grundläggande värderingar.

Många är engagerade. Arbetet mot rasism och främlingsfientlighet måste bedrivas överallt. Det finns många exempel på att antisemitism fortfarande är ett stort problem i världen, inte minst i Malmö och andra svenska och europeiska städer. Uppmärksamheten för dessa problem har varit omfattande, vilket i grunden är bra och ökar möjligheten att komma till rätta med situationen. Från kommunledningen har vi varit tydliga med att antisemitiska uttryck inte hör hemma här. Vi tror på breda utbildningsinsatser och samarbete med civilsamhället och myndigheter för att ändra attityder och se till att unga Malmöbor växer upp utan fördomar om andra.

Lär av historien

Det som sker i vår omvärld påverkar Malmö – och tvärtom. Ett museum om Förintelsens överlevare i Malmö vore ett sätt att påminna om vilka grymheter människor är kapabla till, och ett sätt att lära av historien. Det skulle ge avtryck här och i resten av världen. Ett museum om Förintelsens överlevare skulle tillsammans med regeringens satsning på ett demokrati- och migrationsmuseum här i Malmö bli en naturlig förstärkning och bidra till ännu mer kraft i arbetet för att motverka rasism och främlingsfientlighet, som är allas vårt ansvar.

 

Av Ewa Bertz (L)

Demokratikommunalråd i Malmö 

Frida Trollmyr (S)

Kulturkommunalråd i Malmö 

Ann Katina

Ordförande för Judiska församlingen i Malmö