Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Därför blir jag L:s nya skolpolitiska expert

Liberalernas skolpolitiske expert om förslaget att slopa nationalsången i kursplanen.
Jag känner mig stolt över att få vara med på Liberalernas förnyelseresa under Nyamko Sabunis ledning, skriver Isak Skogstad.
Foto: PELLE T NILSSON / SPA
Läraren och debattören Isak Skogstad blir skolpolitisk expert hos Liberalerna.
Foto: Ernst Henry Photography

Nyamko Sabuni har rekryterat mig till tjänsten som Liberalernas skolpolitiska expert.

Redan i dag kan vi avisera tre olika områden som kommer att prioriteras i utvecklingsarbetet på skolområdet, skriver läraren och skoldebattören Isak Skogstad.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Skolan är en samhällsbärande institution. Att förmedla vår samlade kunskap till generation efter generation är inte bara av vikt för att stärka Sveriges möjlighet att bli en ledande kunskapsnation – det handlar även om att varje individ ska kunna förvärva den bildning som krävs för att bli autonoma medborgare i vår demokrati.

Ett skolsystem är aldrig färdigt. Det kommer alltid finnas delar som behöver förbättras. Det har inte minst varit tydligt för Sveriges del med tanke på resultaten i de internationella mätningarna. Det är även påtagligt för oss som har jobbat i skolan att det finns en stor förbättringspotential. 

Under de senaste åren har jag engagerat mig i skoldebatten i syfte att skapa en bättre skola för alla elever. Även om man kan åstadkomma mycket som individ så är det fortfarande politiken som på allvar sätter villkoren och på riktigt kan åstadkomma förändringar. Det var därför med glädje jag kan berätta att Nyamko Sabuni har rekryterat mig till tjänsten som skolpolitisk expert åt Liberalerna. 

Kunskapsskolan 2.0

Jag börjar arbetet nästa vecka, men redan i dag kan vi avisera tre olika områden som kommer att prioriteras i utvecklingsarbetet på skolområdet framöver:

Lansering av kunskapsskolan 2.0. Vi menar allvar med att kunskap är skolans viktigaste uppdrag. Glädjande nog har vinden vänt i den skolpolitiska debatten, allt fler har nu anslutit sig till Liberalernas idé om en kunskapsskola. Det betyder inte att vi kan koppla av; det finns fortsatt ett behov av en tydligare kunskapslinje i det svenska skolväsendet. Vi kommer att behöva ta fram konkreta förslag som syftar till att exempelvis stärka lärarutbildningen åt ett evidensbaserat håll samt att säkerställa att skolans digitalisering sker med förnuft och förankrat i vetenskap. 

Det måste vara attraktivt för lärare att söka sig till skolor med ett tuffare elevunderlag.

En skola att lita på – i alla områden. Vi menar att på de håll där elevernas förutsättningar är som svagast, där ska också skolan vara som starkast. Liberalerna ska ta fram konkreta förslag som syftar till att skapa förutsättningar för kunskapsskolor av hög kvalitet med ordning och reda i klassrummet i alla delar av landet – även i de mest utsatta områdena. Det måste vara attraktivt för lärare att söka sig till skolor med ett tuffare elevunderlag. Det kommer att krävas en palett av åtgärder för att lyckas på riktigt. 

Lärarnas arbetsmiljö måste sättas i fokus. Välutbildade, kunniga och engagerade akademiker som lärarna de facto är måste känna att de trivs med att arbeta i skolväsendet samt att kraven som deras samhällsbärande uppdrag medför matchas av tillräckligt med resurser. Så är det dessvärre inte på flera håll i dag, vilket skapar dåliga förutsättningar för lärarna att bedriva sitt jobb. Således måste arbetet fokusera på att ta fram förslag som syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan. Detta i syfte att både eleverna kan känna sig trygga och fokusera på inlärning, men självfallet även så att lärarna mår bra och känner att de kan bedriva undervisning av hög kvalitet.

L ska bli det självklara valet

Jag känner mig stolt över att få vara med på Liberalernas förnyelseresa under Nyamko Sabunis ledning. Tillsammans med partiledningen och de skolpolitiska talespersonerna kommer jag att bidra med mina kunskaper och infallsvinklar i syfte till att göra Liberalerna till det självklara valet för dem som värnar idén om en likvärdig kunskapsskola för alla elever.


Av Isak Skogstad

Ny skolpolitisk expert hos Liberalerna


Isak Skogstad: Svensk skola måste fokusera på fakta

Isak Skogstad: Svensk skola måste fokusera på fakta och kunskap.